ĐUK-Ban tổ chức

 Trưởng Ban: Trần Văn Toàn
- Trình độ chuyên môn:
  Thạc sĩ Khoa học Chính trị, Cử nhân Triết học
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33202
- E-Mail: tranvantoan_duk@quangninh.gov.vn

Phó trưởng Ban: Hoàng Ngọc Tú
- Trình độ chuyên môn:
   Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.634.314
- E-Mail: hoangngoctu@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Hải Ninh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
  Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Tin học quản lý
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33208
- E-Mail: nguyenhaininh.duk@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hà
- Trình độ chuyên môn:
   Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế
- Trình độ LLCT:- Điện thoại cơ quan: 080.33202
- E-Mail: nguyenthithuhhavp@quangninh.gov.vnCác tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4975
Đã truy cập: 49298439.