Trang chủ HD nghiệp vụ - UBKT
Công văn số 90-CV/UBKTĐUK ngày 11/11/2019 của UBKT Đảng ủy Khối về việc báo cáo kết quả triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm và báo cáo chấm điểm năm 2019
15/11/2019 08: 30:23
Công văn số 68-CV/UBKT ĐUK, ngày 05/11/2018 về gửi báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm, báo cáo chấm điểm và đề nghị xét khen thưởng cá nhân, tập thể năm 2018
06/11/2018 10: 17:00
Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật Đảng năm 2018
13/07/2018 11: 16:00
Bảng thống kê số liệu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng và cuối năm
01/06/2018 10: 04:00
Công văn số 49-CV/UBKTĐUK, ngày 09/10/2017 về "Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và gửi báo cáo theo quy định"
11/10/2017 11: 00:00
Quyết định số 09-QĐ/UBKTĐUK về quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
24/01/2017 10: 00:00
Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW về thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
05/12/2016 16: 00:00
Công văn số 22-CV/UBKTĐUK “V/v báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và chấm điểm thi đua năm 2016”
07/10/2016 15: 00:00
Công văn số 151-CV/ĐUK ngày 15/9/2016 của BTV ĐUK về quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW của BCH Trung ương
15/09/2016 15: 00:00
Chương trình hành động số 04-CTr/UBKTĐUK về thực hiện NQĐH XII của Đảng, NQĐH XIV Đảng bộ tỉnh và NQĐH VIII Đảng bộ Khối CCQ tỉnh và công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020
09/09/2016 16: 00:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5170
Đã truy cập: 49298595.