Trang chủ Văn bản chỉ đạo - ĐU Khối
Công văn số 162-CV/ĐUK ngày 25/11/2019 về việc báo cáo tình hình đảng viên giữ mối liên hệ và lấy nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú
25/11/2019 16: 55:00
Kế hoạch 114-KH/ĐUK ngày 15/11/2019 của BTV Đảng ủy Khối về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo cấp ủy năm 2019
15/11/2019 10: 57:33
Công văn số 57-CV/BTGĐUK ngày 27/9/2019 về hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III
27/09/2019 11: 08:00
Quyết định số 519-QĐ/ĐUK ngày 02/5/2019 về giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu một số cấp ủy cơ sở trực thuộc trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán
09/05/2019 10: 55:00
Quyết định số 517-QĐ/ĐUK ngày 22/4/2019 về kiểm tra thực hiện chế độ, nguyên tắc, nội dung sinh hoạt đảng tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở
08/05/2019 09: 44:00
Công văn số 07-CV/ĐUK ngày 22/01/2019 của BTV Đảng ủy Khối về Rà soát và kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ LLCT cho cán bộ, đảng viên 2019-2020
24/01/2019 09: 47:00
Quy định số 03-QĐ/ĐUK, ngày 01/11/2017 của BTV Đảng ủy Khối về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh
21/12/2018 12: 00:00
Kế hoạch số 89-KH/ĐUK, ngày 05/12/2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo cấp ủy năm 2018
10/12/2018 10: 50:00
Kế hoạch số 88-KH/ĐUK, ngày 19/11/2018 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung HNTW8, khóa XII của Đảng
20/11/2018 15: 15:00
Kế hoạch số 54A-KH/ĐUK, ngày 28/06/2018 về "Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)"
02/10/2018 15: 42:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5108
Đã truy cập: 49298571.