Trang chủ CĐVC-TLNV-Nữ công
Công văn số 92/CĐVC ngày 03/6/2015 V/v triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2015
04/06/2015 14: 00:00
HƯỚNG DẪN số 81/HD-CĐVC ngày 18/5/2015 về Triển khai các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em" Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2015
22/05/2015 09: 00:00
HƯỚNG DẪN số 81/HD-CĐVC ngày 18/5/2015 về Triển khai các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em" Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2015
22/05/2015 09: 00:00
HƯỚNG DẪN số 81/HD-CĐVC ngày 18/5/2015 về Triển khai các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em" Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2015
22/05/2015 09: 00:00
Hướng dẫn số 27/HD-CĐVC ngày 25/2/2015 về Sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ - BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT - TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong
27/02/2015 15: 00:00
HƯỚNG DẪN số 26 HD/NC-CĐVC ngày 25/02/2015 về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
25/02/2015 16: 00:00
Chương trình Số: 08/CTr-CĐVC ngày 15/01/2015 về Chương trình công tác nữ công năm 2015
25/02/2015 16: 00:00
QUYẾT ĐỊNH số 113aQĐ/NC-CĐVC ngày 15/7/2014 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ninh khoá III, nhiệm kỳ 2012 - 2017
17/12/2014 11: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5108
Đã truy cập: 49298571.