Trang chủ CĐVC-TLNV-Tuyên giáo
BÀI 1 - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
12/04/2016 11: 20:00
Công văn số 94/CĐVC ngày 04/6/2015 V/v đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
05/06/2015 16: 00:00
Công văn số 93/CĐVC ngày 04/6/2015 V/v tiếp tục tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện và hưởng ứng chương trình "Hành trình đỏ" năm 2015
04/06/2015 14: 00:00
HƯỚNG DẪN số 68/HD-CĐVC về Tổ chức sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” trong CBCCVC-LĐ và các cấp công đoàn năm 2015
11/05/2015 10: 00:00
Công văn số 58/CĐVCngày 15/4/2015 V/v Tuyên truyền hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2015
15/04/2015 16: 00:00
KẾ HOẠCH số 52/KH-CĐVC ngày 06/4/2015 về Tham gia “Ngày Hội Văn hóa Thể thao CNVC-LĐ Quảng Ninh” Lần thứ ba - Năm 2015
06/04/2015 15: 00:00
KẾ HOẠCH số 51/KH-CĐVC ngày 06/4/2015 về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CBCCVC-LĐ và tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2015
06/04/2015 14: 00:00
BÁO CÁO số 45a/BC-CĐVC ngày 20/3/2015 về Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị Về “Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
01/04/2015 10: 00:00
Kế hoạch số 45/KH-CĐVC ngày 20/36/2015 về tổ chức các hoạt động "Tháng công nhân" năm 2015
23/03/2015 09: 00:00
Kế hoạch số 29/KH-CĐVC ngày 26/2/2015 về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015
27/02/2015 15: 00:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5108
Đã truy cập: 49298571.