Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
397/KH-CTHADS 18/03/2020 Kế hoạch ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona Cục thi hành án dân sự
186/KH-CTHADS 12/02/2020 Kế hoạch phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona (nCoV) gây ra Cục thi hành án dân sự
15/09/2016

15/09/2016


15/09/2016


01/2013/TT-BTP 03/01/2013 Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự Bộ Tư pháp

1/2011/TT-BNV 19/01/2011 HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Bộ Nội vụ
10/2010/TT-BNV 28/10/2010 Quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự Bộ Nội vụ
11/2010/TTLT-BTP-BNV 17/06/2010 Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp Bộ Tư pháp
91/2010/TT-BTC 17/06/2010 Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự Bộ Tài chính
10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC 25/05/2010 Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước Viện Kiểm Sát Nhân Dân
42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Chính phủ
24/2010/NĐ-CP 15/03/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Chính phủ
21/2010/NĐ-CP 08/03/2010 Về quản lý biên chế công chức Chính phủ
18/2010/NĐ-CP 05/03/2010 Về đào tạo, bồi dưỡng công chức Chính phủ
16/2010/NĐ-CP 03/03/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Chính phủ
9/2010/NĐ-CP 08/02/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư Chính phủ
6/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Quy định những người là công chức Chính phủ
40/2009/QH12 23/11/2009 Luật Khám bệnh, chữa bệnh Quốc hội
74/2009/NĐ-CP 09/09/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự,cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự Chính phủ
37/2009/QH12 19/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ Quốc hội
35/2009/QH12 18/06/2009 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Quốc hội
25/2008/QH12 14/11/2008 Luật Bảo hiểm y tế Quốc hội
26/2008/QH12 14/11/2008 Luật Thi hành án dân sự Quốc hội
22/2008/QH12 13/11/2008 Luật Cán bộ, công chức Quốc hội
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 188
Đã truy cập: 49268791.