Ban Lãnh Đạo

25/08/2017

1. Cục trưởng: ĐINH KHẮC KHANG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận - Hành chính

- Điện thoại văn phòng: 0203.3819.926 

- Điện thoại di động: 0982.705.989

- Email: Khangdk.qnh@moj.gov.vn

 Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo, chỉ đạo chung và quản lý toàn diện các mặt hoạt động, công tác xây dựng ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng và công tác thi đua khen thưởng.

Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc công tác thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố: 

- Phụ trách trực tiếp Phòng Tổ chức cán bộ.

- Giữ mối quan hệ với Chi bộ, Công đoàn, đoàn thanh niên, Hội cựu Chiến binh và đối ngoại.

 

2. Phó cục trưởng: Hoàng Đức Nam

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.422

- Điện thoại di động: 0913.265.997

- Email: namhd.qnh@moj.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Công tác chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án và tổ chức thi hành án.

- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc công tác thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố: 

- Phụ trách trực tiếp Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án.

- Phụ trách công tác Thừa phát lại.

 

3. Phó cục trưởng: VŨ THỊ BÍCH VÂN

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 0203.3819.308
- Điện thoại di động: 0904.556.388


Lĩnh vực phụ trách: Công tác kiểm tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc công tác thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố

- Phụ trách trực tiếp Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo.


4. Phó cục trưởng: NGUYỄN MẠNH THƯỜNG

           Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

          - Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

    - Điện thoại văn phòng: 033.2475610

    - Điện thoại di động:  0913.513.397

    - Email: thuongnm.qnh@moj.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Công tác văn phòng và công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc công tác thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố

- Phụ trách trực tiếp Văn phòng.


 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 180
Đã truy cập: 49268783.