Ban Giám đốc

24/07/2019

1. Phó Giám đốc phụ trách Ban:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Định
 • Chức danh: Phó Giám đốc phụ trách
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ QTKD; Kỹ sư Xây dựng cầu đường
 • Lý luận chính trị: Cao cấp
 • Email: 
 • Điện thoại CQ: 0203 3819995

 

2. Phó Giám đốc Ban:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Khang
 • Chức danh:  Phó Giám đốc
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng
 • Lý luận chính trị: Cao cấp
 • Email: nguyenvankhang.bqldtcctvhtt@quangninh.gov.vn
 • Điện thoại CQ: 0203 3819516

 

3. Phó Giám đốc Ban:

 • Họ và tên: Nguyễn Duy Kiên
 • Chức danh:  Phó Giám đốc
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Quản lý kinh tế
 • Lý luận chính trị: Cao cấp
 • Email: nguyenduykien@quangninh.gov.vn
 • Điện thoại CQ: 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 51
Đã truy cập: 66614