Chức năng, nhiệm vụ

     Cơ quan Ban quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ chính: Quản lý đầu tư các dự án thuộc Đề án xây dựng Chính quyền điện tử; làm đầu mối điều phối các hoạt động triển khai xây dựng Chính quyền điện tử.

      Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý điều hành dự án hiện nay gồm:

      - Phòng Hành chính Quản trị;

      - Phòng Kế hoạch Tổng hợp;

      - Phòng Công nghệ Kỹ thuật.

   Tổng cán bộ công chức gồm 10 người, trong đó có 01 Trưởng ban do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm, 02 Phó ban thuộc diện điều động và bổ nhiệm, 01 viên chức, 01 nhân viên hợp đồng dài hạn, số còn lại (5 đồng chí) thuộc diện cán bộ công chức biệt phái từ Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

 


Các tin đã đăng
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4451
Đã truy cập: 49310236.