Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
5/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC 11/03/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
25/TT-BQP 06/03/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
25/TT-BQP 06/03/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý
1/TTLT-BTT&TT-BQP 04/03/2008 Thông tư hướng dẫn việc thiết lập, duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng phục vụ nhân dân khu vực biên giới Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
1/TTLT-BTT&TT-BQP 04/03/2008 Thông tư hướng dẫn việc thiết lập, duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng phục vụ nhân dân khu vực biên giới
21/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 26/02/2008 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
21/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 26/02/2008 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
18//2007/NĐ-CP 01/02/2007 NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP TRONG NHÂN DÂN QUÂN ĐỘI VIỆT NAM Chính phủ
206/QĐ/BQP 20/12/2005 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Qui định ban hành và quản lý văn bản hành chính Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
206/QĐ/BQP 20/12/2005 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Qui định ban hành và quản lý văn bản hành chính
39/QH11 14/06/2005 Luật Quốc phòng Quốc hội
184/2004/NĐ-CP 02/11/2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH DÂN QUÂN TỰ VỆ Chính phủ
28/2004/TTLT-BGD&ĐT-BLĐTBXH-BNV-BQP 27/08/2004 THÔNG TƯ LIÊN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - NỘI VỤ - QUỐC PHÒNG HƯỚNG DẪN VỀ TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, BIÊN CHẾ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Bộ Nội vụ
19/2004/PL-UBTVQH11 29/04/2004 Pháp lệnh về lực lượng Dân quân tự vệ Quốc hội
29/2004/TT-BQP 08/04/2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2003/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
29/2004/TT-BQP 08/03/2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2003/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG
83/2001/NĐ-CP 09/11/2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Chính phủ
16/1999/QH10 21/12/1999 Luật của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam Quốc hội
1/PL/UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI IX KỲ HỌP THỨ 8 09/09/1996 Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên Quốc hội
35/L/CTN 22/06/1994 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự (năm 1994) Quốc hội
46/LCT/HĐNN8 21/12/1990 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự (năm 1991) Quốc hội
6/LCT/HĐNN7 01/01/1982 LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Quốc hội
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 724
Đã truy cập: 767143