Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1167 /KH - PCT 31/03/2015 Thực hiện Kế hoạch số 1502/KH-CCT, ngày 05/3/2015 của Cục Chính trị Quân khu về “Tổ chức thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (31/10/1945-31/10/2015)”, Phòng Chính trị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện
433 /KH - PCT 02/02/2015 Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Hướng dẫn số 313/HD-CCT ngày 20/01/2015 của Cục Chính trị Quân khu 3 về việc “Tổ chức cuộc thi viết: Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Phòng Chính trị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện
3775/ KH-PCT 19/09/2014 Kế hoạch tham gia cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).
Số: 75/2013/QĐ-TTg 06/12/2013 Quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Số 24 - CT/TW 15/05/2013 Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
880/TT-BCĐ 16/09/2010 HƯỚNG DẪN Tổ chức khảo sát đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
880/TT-BCĐ 16/09/2010 HƯỚNG DẪN Tổ chức khảo sát đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975
97/TT-BQP 19/07/2010 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
97/TT-BQP 19/07/2010 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
744/KH- HĐGDQP-AN 03/03/2010 KẾ HOẠCH Tuyên truyền giáo dục QP-AN trên Báo Quảng Ninh và Đài PT-TH Quảng Ninh năm 2010 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
744/KH- HĐGDQP-AN 03/03/2010 KẾ HOẠCH Tuyên truyền giáo dục QP-AN trên Báo Quảng Ninh và Đài PT-TH Quảng Ninh năm 2010
21/TT-BQP 01/03/2010 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 21/2010/TT-BQP NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
21/TT-BQP 01/03/2010 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 21/2010/TT-BQP NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ
314/HD-CT 09/02/2010 về việc xét, đề nghị khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
314/HD-CT 09/02/2010 về việc xét, đề nghị khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến
314/HD-CT 09/02/2010 về việc xét, đề nghị khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến
10/TT-BQP 01/02/2010 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 10/2010/TT-BQP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2010 QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI, BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2008/NĐ-CP NGÀY 14/11/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
10/TT-BQP 01/02/2010 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 10/2010/TT-BQP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2010 QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI, BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2008/NĐ-CP NGÀY 14/11/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ
14/TTLT-BQP-BTC 14/01/2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH SỐ 04/2010/TTLT-BQP-BTC NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ HỌC NGHỀ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
14/TTLT-BQP-BTC 14/01/2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH SỐ 04/2010/TTLT-BQP-BTC NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ HỌC NGHỀ
113/TT-BQP 07/12/2009 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 113/2009/TT-BQP NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
113/TT-BQP 07/12/2009 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 113/2009/TT-BQP NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
108/TT-BQP 11/11/2009 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 108/2009/TT-BQP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2009 QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG Ở CÁC BỘ, NGÀNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
108/TT-BQP 11/11/2009 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 108/2009/TT-BQP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2009 QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG Ở CÁC BỘ, NGÀNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010
110/TT-BQP 11/11/2009 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 110/2009/TT-BQP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2009 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG MẮC BỆNH TÂM THẦN

121/QĐ-TTG 09/10/2009 Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề Chính phủ
150/TTLT-BTC-BQP 22/07/2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH – BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 150/2009/TTLT-BTC-BQP NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 43/2005/TTLT/BTC-BQP NGÀY 02/6/2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
150/TTLT-BTC-BQP 22/07/2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH – BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 150/2009/TTLT-BTC-BQP NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 43/2005/TTLT/BTC-BQP NGÀY 02/6/2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
2/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH 29/12/2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XH SỐ 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
2/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH 29/12/2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XH SỐ 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2009 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN
122/TTLT-BTC-BQP 16/12/2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 122/2008/TTLT-BTC-BQP NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
122/TTLT-BTC-BQP 16/12/2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 122/2008/TTLT-BTC-BQP NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
144/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 27/11/2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/2008/QĐ-TTg NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
144/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 27/11/2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/2008/QĐ-TTg NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG
19/2008/QH12 03/06/2008 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Quốc hội
3/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH 08/05/2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ NGOẠI GIAO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC MINH, TIẾP NHẬN PHỤ NỮ, TRẺ EM BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
3/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH 08/05/2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ NGOẠI GIAO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC MINH, TIẾP NHẬN PHỤ NỮ, TRẺ EM BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ
2/TTLT-CA-QP-YT-GTVT-KH&CN 31/03/2008 Thông tư quy định về tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
2/TTLT-CA-QP-YT-GTVT-KH&CN 31/03/2008 Thông tư quy định về tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên
5/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC 11/03/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1823
Đã truy cập: 861931