Trang chủ Đảng ủy
Lễ Kết nạp đảng viên
21/03/2020 09: 09:00
Ngày 20/3/2020, Chi bộ I – Kế hoạch Tổng hợp và Chi bộ II – Tư vấn giám sát I thuộc Đảng bộ Ban...
Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
19/01/2020 18: 08:00
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
18/07/2018 10: 34:00
Thực hiện Kế hoạch số 201-KH/TU, ngày 14/6/2018 của Tỉnh ủy Quảng Ninh; Kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày...
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2017
02/06/2017 13: 00:00
Căn cứ Quyết định số 601-QĐ/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc tặng Huy...
Hội nghị tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh "Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017".
24/01/2017 10: 00:00
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Về phương hướng,...
Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 -2020).
10/04/2015 14: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 03/11/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng bộ...
Lễ Kết nạp đảng viên
29/10/2014 10: 00:00
Ngày 28/10/2014, tại Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm, Chi bộ I (Kế hoạch - Kỹ...
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
02/10/2014 10: 10:00
Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 25/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 69 -KH/ĐU...
Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
01/10/2014 15: 00:00
Căn cứ Quyết định số 1557-QĐ/TU ngày 25/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định tặng...
Lễ Kết nạp đảng viên
22/07/2014 08: 15:00
Ngày 22/7/2014, tại Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm, Chi bộ V (Ban Quản lý dự...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4554
Đã truy cập: 49310339.