Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
36/QĐ/BCĐ 27/06/2011 Quyết định số 36-QĐ/BCĐ ngày 27/6/2011 v/v thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Ninh Tỉnh ủy
328/QĐ/TU 03/06/2011 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các danh nghiệp ngòai khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy
115/CV/TU 25/05/2011 Công văn số 115-CV/TU ngày 22/5/2011 của Tỉnh ủy Quảng Ninh V/v tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 20112-2017 Tỉnh ủy
28/QĐ/BCĐ 24/05/2011 Quyết định v.v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Ninh Tỉnh ủy
1/KL/TU 16/12/2010 Kết luận số 01- KL/TU ngày 06/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/Tu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI)về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, giai đoạn 2001-2010 Tỉnh ủy
1600/QĐ/TU 04/06/2009 Quyết định số 1600 QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thành lập Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010 Tỉnh ủy
1600/QĐ/TU 04/06/2009 Quyết định sô 1600 QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc Thành lập Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010. Tỉnh ủy
1600/QĐ/TU 04/06/2009 Quyết định sô 1600 QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc Thành lập Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010. Tỉnh ủy
1600/QĐ/TU 04/06/2009 Quyết định sô 1600 QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc Thành lập Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010. Tỉnh ủy
1600/QĐ/TU 04/06/2009 Quyết định số 1600-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc Thành lập Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010. Tỉnh ủy
42/KH\TU 03/06/2009 Kế hoạch số 42 KH\TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 Tỉnh ủy
17/CT/TU 19/02/2009 Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm A(H5N1), dịch sốt phát ban dạng sởi ở người; dịch cúm gia cầm và các loại dịch bệnh trên gia súc. Tỉnh ủy
16/CT/TU 19/12/2008 Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức vui tết Nguyên Đán, đón xuân mới Kỷ Sửu 2009. Tỉnh ủy
15/CT/TU 15/12/2008 Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh ủy
9/CT/TU 13/12/2008 Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tỉnh ủy
8/NQ/TU 04/12/2008 Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2009. Tỉnh ủy

4/HD/BCĐ 29/09/2008 Hướng dẫn số 04-HD/BCĐ của Ban chỉ đạo về Chỉ đạo điểm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" Tỉnh ủy
14/CT/TU 29/09/2008 Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra. Tỉnh ủy
13/CT/TU 01/09/2008 Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL của uỷ ban Thường vụ Quốc hội về "Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn" Tỉnh ủy
53/QĐ/BCĐ 19/08/2008 Quyết định số 53-QĐ/BCĐ của Ban chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2008. Tỉnh ủy
52/QĐ/BCĐ 19/08/2008 Quyết định số 52-QĐ/BCĐ của Ban Chỉ đạo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Ninh Tỉnh ủy

51/QĐ/BCĐ 19/08/2008 Quyết định số 51-QĐ/BCĐ của Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh ủy
12/CT/TU 02/06/2008 Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới. Tỉnh ủy

3/HD/BCĐ 19/05/2008 Hướng dẫn số 03-HD/BCĐ của Ban chỉ đạo về Nội dung viết thu hoạch cá nhân qua học tập chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" Tỉnh ủy
11/CT/TU 09/04/2008 Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh ủy
10/CT/TU 04/03/2008 Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động tuyên truyền, quảng bá và bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Tỉnh ủy
8/CT/TU 14/01/2008 Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX. Tỉnh ủy
7/NQ/TU 13/12/2007 Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2008. Tỉnh ủy
7/CT/TU 03/12/2007 Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức vui tết Nguyên Đán, đón xuân mới Mậu Tý 2008. Tỉnh ủy
2/HD/BCĐ 26/11/2007 Hướng dẫn số 02-HD/BCĐ của Ban chỉ đạo về Sơ kết một năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" Tỉnh ủy
2/HD/BCĐ 26/11/2007 Hướng dẫn số 02-HD/BCĐ của Ban chỉ đạo về Sơ kết một năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" Tỉnh ủy
6/NQ/TU 11/09/2007 Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng và phát triển Thị xã Cẩm Phả năm 2015. Tỉnh ủy
5/CT/TU 09/08/2007 Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" Tỉnh ủy
1/TB/BCĐ 28/05/2007 Thông báo số 01-TB/BCĐ Của Ban chỉ đạo về việc Kết luận của BCĐ về tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động "Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong thời gian tới. Tỉnh ủy

5/NQ/TU 16/04/2007 Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển các khu kinh tế trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020. Tỉnh ủy
4/CT/TU 29/01/2007 Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc vui tết Nguyên Đán, đón xuân mới Đinh Hợi 2007. Tỉnh ủy
4/NQ/TU 11/12/2006 Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2007. Tỉnh ủy
1/CT/TU 06/12/2006 Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức vui tết Nguyên Đán, đón xuân mới Bính Tuất 2006. Tỉnh ủy
2/CT/TU 08/02/2006 Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TW Đảng khóa IX trình Đại hội X của Đảng. Tỉnh ủy
1/NQ/TU 08/12/2005 Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2006. Tỉnh ủy
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 655
Đã truy cập: 235995