Trang chủ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
Quyết định ban hành mẫu “Báo cáo thống kê số liệu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng” khóa XII
24/10/2019 16: 25:00
http://ubkttw.vn/chi-thi-nghi-quyet-moi/-/asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/quyet-inh-ban-hanh-ma
VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TRUNG ƯƠNG
24/10/2019 15: 44:00
http://ubkttw.vn/tai-lieu-tu-lieu?p_p_id=4_WAR_vietteldocumentportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=norm
Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng'' áp dụng cho Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.
15/10/2019 08: 39:19
Ngày 10/10/2019 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành quyết định số 476-QĐ/UBKKT Ban hành ''Hệ thống mẫu...
Quy trình kiểm tra, Giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
15/10/2019 08: 36:53
Quy trình Kiểm tra, Hệ thống biểu mẫu
Quy định việc thẩm định nhân sự và khen thưởng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
14/10/2019 15: 53:33
Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
14/10/2019 15: 53:06
Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
14/10/2019 15: 52:36
Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
14/10/2019 15: 52:00
Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Quy định 02-QĐ/UBKTTU ngày 23/8/2019 về thẩm định nhân sự và khen thưởng
03/09/2019 08: 45:00
Quyết định 465-QĐ/UBKTTU về việc ban hành Quy trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
27/08/2019 14: 45:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 94
Đã truy cập: 48970232.