Phòng Tổng hợp và xử lý đơn thư

 

   
 
1. Đồng chí: Quách Mạnh Hà
     Trưởng phòng
 
 
- Trình độ đào tạo:  Thạc sỹ Luật
 
- Trình độ LLCT: Cao cấp
 
- Điện thoại văn phòng: 033.3635.069
 
- Điện thoại di động: 
 
 

 

 
 
2. Đồng chí: Bế Văn Công
     Phó Trưởng phòng
 
 
- Trình độ đào tạo: Cử nhân Luật
 
- Trình độ LLCT: Cao cấp
 
- Điện thoại văn phòng: 033.3635.069
 
- Điện thoại di động:
 

 

 


          
 

 

3. Đ/c:  Lê Thị Thùy Dương

Phó Trưởng phòng

 

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ luật
 
- Trình độ LLCT: Cao cấp
 
- Điện thoại văn phòng: 033.3635.069
 
- Điện thoại di động: 
 
- Email: lethithuyduong@quangninh.gov.vn
 

 

   
 
1. Đồng chí: Lê Thái Ninh
     
 - Chuyên viên

 - Trình độ chuyên môn: thạc sỹ Khoa học môi trường

 - Trình độ lý luận: Cao cấp lý luận chính trị

 - Email: lethaininh@gmail.com

 - Điện thoại di động:  0975.336368

 - Điện thoại văn phòng: 02033818128

  

                                    
5. Đ/c: Vũ Thị Ngọc Linh - Chuyên viên                
 
- Trình độ đào tạo:  Cử nhân Kinh tế
 
- Trình độ LLCT: 
 
- Điện thoại văn phòng: 033.3635.069
 
- Điện thoại di động:
 
- Email: vuthingoclinh@quangninh.gov.vn

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 109
Đã truy cập: 175608