Trang chủ Văn bản của Tỉnh Quảng Ninh
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
20/07/2015 00: 00:00
Ngày 26/6, Ban Chấp hành Trung ương đã Công bố Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về...
Chỉ thị số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thi hành Hiến Pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013
29/10/2014 23: 00:00
Chỉ thị số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thi hành Hiến Pháp nước cộng hòa xã hội...
Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
29/10/2014 23: 00:00
Chỉ thị số 25-CT/TU ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai...
Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh
29/10/2014 23: 00:00
Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU Ngày 15 tháng 7 năm 2013, một số nhiệm...
Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ Tỉnh về xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh đến năm 2020
29/10/2014 23: 00:00
Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ Tỉnh về xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh đến năm 2020 ban hành...
Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 03/12/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh
29/10/2014 11: 00:00
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 188
Đã truy cập: 49268791.