Tổ chức bộ máy

17/12/2018

THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH

 

Chủ tịch: Nguyễn Văn Hưởng -  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

- Điện thoại: 0903.413 626     

Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Liên hiệp, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Liên hiệp, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp về mọi hoạt động của Liên hiệp. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Liên hiệp theo quy định Điều lệ Liên hiệp; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp.

Phó chủ tịch: Lê Thị Kim Cúc

- Điện thoại:     0203.3829859           DĐ:   0912.088499

- Email: lethikimcuc.dcd@gmail.com

- Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Liên hiệp chỉ đạo, điều hành công tác của Liên hiệp theo sự phân công của Chủ tịch Liên hiệp; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Liên hiệp và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Liên hiệp phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Liên hiệp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp phù hợp với Điều lệ Liên hiệp và quy định của pháp luật.

Phó Chánh Văn phòng: Lê Văn Trường

 

- Điện thoại: 0203.3826.154     DĐ: 0918.20 60 88

- Email: letruongqn9@gmail.com

- Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ trong việc tổ chức, điều hành công việc hàng ngày nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ. 

CÁC HỘI HỮU NGHỊ VÀ HỘI THÀNH VIÊN 

1.Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Quảng Ninh:

 Trụ sở Hội: Liên hiệp CTC hữu nghị tỉnh Quảng Ninh, tầng 8 Trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long

- Chủ tịch Hội: Ông Phạm Ngọc Thuỷ - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh; DĐ: 0913.267959

- Phó chủ tịch Hội: Nguyễn Đình Chiến

- Phó chủ tịch Hội:  Phạm Văn Kính

- Thư ký: Phạm Hùng Dũng. DĐ: 0904.855 298

2.Hội hữu nghị Việt - Trung  tỉnh Quảng Ninh:

 Trụ sở Hội: Liên hiệp CTC hữu nghị tỉnh Quảng Ninh, tầng 8 Trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long

- Phó chủ tịch Hội: Ông Dương Văn Cơ - Chủ tịch HĐND thành phố Móng Cái. DĐ: 0913.268 050

3.Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Quảng Ninh:

Trụ sở Hội: Liên hiệp CTC hữu nghị tỉnh Quảng Ninh, tầng 8 Trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long

- Chủ tịch Hội: Ông Trần Vũ BìnhDĐ: 0966.899.966

- Thư ký : Ông Nguyễn Văn Đức. DĐ: 0904.182.794

4.Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển  tỉnh Quảng Ninh:

Trụ sở Hội: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, TP Uông Bí, Quảng Ninh

- Chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Ngọc Tân. DĐ: 0913.262 806

- Phó chủ tịch Hội: Ông Trần Viết Tiệp - Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, TP Uông Bí

- Phó chủ tịch Hội: Ông Vũ Tuấn Cường - Phó Giám đốc Sở Y Tế Quảng Ninh

5.Hội hữu nghị và hợp tác Việt - Pháp tỉnh Quảng Ninh:

Trụ sở Hội: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

- Chủ tịch Hội: Ông Vũ Xuân Diện. DĐ: 0912.035 189

- Phó chủ tịch Hội: Ông Trần Văn Luận. DĐ:0913.394 699

- Phó chủ tịch Hội: Ông Nguyễn Công Thái. DĐ: 0913.263 453

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Vân. DĐ: 0936.996 598

6.Hội Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh:

Trụ sở Chi hội: Liên hiệp CTC hữu nghị tỉnh Quảng Ninh, tầng 8 Trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long

-Chủ tịch Hội: Ông Đỗ Quốc Viên . DĐ: 0913.370636

-Phó chủ tịch Hội: Trần Hoàng Mai     DĐ: 0913.262.793

-Thư ký Hội: Ông Nguyễn Thế Nhương . DĐ: 0385.676.225

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 9145
Đã truy cập: 49351318.