Giới thiệu chung

17/12/2018
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH QUẢNG NINH

 

 

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH

Ngày thành lập: Quyết định số: 1945/QĐ-UB ngày 03/10/1994 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Mô hình hoạt động: Cơ quan thường trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Đ/c: Trụ sở cơ quan: Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 4, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3826154  - Fax: 0203.3828651

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh là tổ chức chính trị - xã hội về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân giữa nhân dân tỉnh Quảng Ninh với nhân dân các nước trên thế giới theo quy định của pháp luật. Liên hiệp là tổ chức tự nguyện thành lập; hoạt động với các mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên, hội viên hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh Quảng Ninh và đất nước.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 9037
Đã truy cập: 49351209.