ĐBQH Đỗ Thị Lan, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tham gia vào Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

13/06/2018 15:31

 Ngày 13-6, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). ĐBQH Đỗ Thị Lan, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã có bài phát biểu tham gia vào Dự án Luật. 

 

 

 

ĐBQH Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tại phiên thảo luận chiều 13-6

Kính thưa Quốc hội,

Về xử lý tài sản kê khai không trung thực hoặc tài sản, thu nhập tăng thêm mà người kê khai không giải trình được một cách hợp lý theo Điều 59 từ sáng đến giờ các đại biểu đã phát biểu rất nhiều, tôi thấy chưa thống nhất và cũng chưa thống nhất với cách chúng ta soạn thảo về phần tài sản, thu nhập chưa kê khai hết và chưa thống nhất về mức thuế xử lý. Tôi thấy:

Thứ nhất, qua cơ quan, đơn vị kiểm soát về việc kê khai tài sản phát hiện thấy một phần tài sản mà người phải kê khai tài sản chưa kê khai hết, chưa kê khai đúng, đủ. Do vậy, tôi cũng đề nghị chúng ta không nhất thiết phải quy định trong dự thảo luật đây là một phần kê khai không trung thực hoặc không giải trình được một cách hợp lý. Dự thảo chỉ cần ghi là một phần kê khai tài sản chưa đúng, chưa đủ theo quy định của pháp luật. Nếu chúng ta quy định như vậy sẽ rất phù hợp với việc chúng ta sẽ xử lý theo phương án nộp thuế với phần thu nhập chưa nộp đủ và như vậy tôi đề nghị trước hết cần phải thay đổi cách soạn thảo đối với Điều 59 về việc tài sản khi cơ quan kiểm soát phát hiện thấy tài sản của người phải kê khai chưa kê khai đủ, đúng đến mức độ chúng ta đưa ra cách xử lý.

Thứ hai, về cách xử lý, tôi không đồng tình với hai mức thuế hoặc mức xử  phạm hành chính 45%, vì như vậy là không có cơ sở. Vì vậy, tôi cũng đề xuất chúng ta nên áp dụng theo Điều 22 của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Có nghĩa giá trị tài sản ở đây theo biểu thuế lũy kế tăng dần. Đối với từng mức tiền, nếu người kê khai tài sản không đủ ở mức tiền thấp sẽ phải nộp thuế theo tỷ lệ thuế suất thấp. Người kê khai tài sản với một mức tài sản cao đương nhiên phải nộp mức thuế ở mức thuế suất cao. Như vậy, theo tôi biểu thuế này, lũy kế này có thể chúng ta sẽ xây dựng theo mức từ 5% đến 35% theo biểu thuế tại Điều 22 của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Nếu chúng ta theo một mức xử phạt có thể đưa ra mức thuế này từ cao hơn 5% đến cao hơn 35% một chút, theo như vậy có thể sẽ hợp lý. Như vậy, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề người kê khai chưa chấp hành quy định pháp luật về việc kê khai.

Tôi cũng đề nghị, nếu thực hiện được nội dung này cũng cần quy định một cách cụ thể để thực hiện có khả thi./.

 

Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 111
Đã truy cập: 48992758.