Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Bộ sưu tập Trang Cái
Sử dụng bộ sưu tập trang cái để lưu trữ các trang cái. Các trang cái trong bộ sưu tập này có sẵn cho trang này và bất kỳ trang nào bên dưới nó.

Loại
  
  
  
  
(Các) Phiên bản UI Tương thích
  
  
  
Loại Nội dung được Liên kếtLọc
Thư mục: Display Templates
  
14/11/2016 13:30Tài khoản Hệ thống
Thư mục: Editing Menu
  
14/11/2016 13:30Tài khoản Hệ thống
Thư mục: en-us
  
14/11/2016 13:30Tài khoản Hệ thống
Thư mục: MasterPages
  
20/03/2017 23:21Tài khoản Hệ thống
Thư mục: PageLayouts
  
14/11/2016 19:17Tài khoản Hệ thống
Thư mục: Preview Images
  
03/01/2017 23:29Tài khoản Hệ thống
Thư mục: QNPResources
  
31/03/2017 7:16Tài khoản Hệ thống
Thư mục: Themable
  
14/11/2016 13:31Tài khoản Hệ thống
Thư mục: vi-vn
  
14/11/2016 13:30Tài khoản Hệ thống
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
14/11/2016 13:31Tài khoản Hệ thống
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
03/01/2017 23:29Tài khoản Hệ thốngTrang Chào mừng
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
14/11/2016 13:31Tài khoản Hệ thống15Trang Bài viết
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
14/11/2016 13:31Tài khoản Hệ thống15Trang Bài viết
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
14/11/2016 13:31Tài khoản Hệ thống15Trang Bài viết
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
14/11/2016 13:31Tài khoản Hệ thống15Trang Chào mừng
CatalogArticle.aspx
CatalogArticle.aspx
  
14/11/2016 13:31Tài khoản Hệ thống15Sử dụng lại Mục Ca-ta-lô
CatalogWelcome.aspx
CatalogWelcome.aspx
  
14/11/2016 13:31Tài khoản Hệ thống15Sử dụng lại Mục Ca-ta-lô
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
03/01/2017 23:29Tài khoản Hệ thốngCóTrang Chào mừng
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
14/11/2016 13:31Tài khoản Hệ thốngTrang Wiki Doanh nghiệp
ErrorLayout.aspx
ErrorLayout.aspx
  
14/11/2016 13:31Tài khoản Hệ thống15Trang Lỗi
Item_Default.html
Item_Default.html
  
15/01/2019 21:40spfarm
Item_Default.js
Item_Default.js
  
15/01/2019 21:40spfarm
minimal.master
minimal.master
  
14/11/2016 13:30Tài khoản Hệ thống4
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
03/01/2017 23:29Tài khoản Hệ thốngCóTrang Chào mừng
oslo.html
oslo.html
  
14/11/2016 13:31Tài khoản Hệ thống15
oslo.master
oslo.master
  
14/11/2016 13:30Tài khoản Hệ thống15
oslo.preview
oslo.preview
  
14/11/2016 13:30Tài khoản Hệ thống15
PageFromDocLayout.aspx
PageFromDocLayout.aspx
  
14/11/2016 13:31Tài khoản Hệ thống15Trang Bài viết
PageLayoutTemplate.aspx
PageLayoutTemplate.aspx
  
14/11/2016 13:30Tài khoản Hệ thống15Có
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
03/01/2017 23:29Tài khoản Hệ thốngTrang Chào mừng
1 - 30Tiếp