Trang chủ Văn bản khiếu nại tố cáo
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Chọn một ngày từ lịch.
Ngày hiệu lực
Chọn một ngày từ lịch.
Đơn vị
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại văn bản
Người ký
Từ khóa
Danh sách văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhĐính kèm
1560/UBND-TD3 07/08/2019 Chuyển đơn của bà Vũ Thị Mý, Đoàn Thị Kịp, thôn Núi Thành, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
3170/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đinh Văn Thanh UBND tỉnh Quảng Ninh
3162/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đình Phùng UBND tỉnh Quảng Ninh
3163/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Huế UBND tỉnh Quảng Ninh
3164/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thắng UBND tỉnh Quảng Ninh
3071/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đinh Văn Nhiêu UBND tỉnh Quảng Ninh
3166/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đinh Công Được UBND tỉnh Quảng Ninh
3167/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Văn Đát UBND tỉnh Quảng Ninh
3168/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vương Văn Bính UBND tỉnh Quảng Ninh
3169/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đinh Văn Tuấn UBND tỉnh Quảng Ninh
3181/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Viết Cường UBND tỉnh Quảng Ninh
3137/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Đồng Thị Chuyên UBND tỉnh Quảng Ninh
3200/QĐ-UBND 31/07/2019 V/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Oanh UBND tỉnh Quảng Ninh
3129/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Trọng UBND tỉnh Quảng Ninh
3196/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Mùa UBND tỉnh Quảng Ninh
3194/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Giang UBND tỉnh Quảng Ninh
3192/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Ngô Thị Gái UBND tỉnh Quảng Ninh
3191/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Thêm UBND tỉnh Quảng Ninh
5472/UBND-TD1 31/07/2019 Giải quyết đề nghị của 03 hộ dân xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
3182/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Màng UBND tỉnh Quảng Ninh
3183/QĐ-UBND 31/07/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Lê Công Sầm UBND tỉnh Quảng Ninh
1475/UBND-TD3 26/07/2019 Chuyển đơn của các ông, bà: Bùi Thị Đỏ, Đinh Văn Thăng, Vũ Văn Chính, Nguyễn Văn Huynh, trú tại thôn 5, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1477/UBND-TD3 26/07/2019 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Bình, trú tại khu Giếng Chanh, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1478/UBND-TD3 26/07/2019 Chuyển đơn của ông Bùi Mạnh Tới, trú tại khu Biểu Nghi, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1479/UBND-TD3 26/07/2019 Chuyển đơn của ông Đinh Văn Chuyên, trú tại thôn 6, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1480/UBND-TD3 26/07/2019 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Quang, trú tại thôn 5, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2930/QĐ-UBND 22/07/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Huy Vân, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2931/QĐ-UBND 22/07/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Toàn, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2934/QĐ-UBND 22/07/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Nguyên, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2935/QĐ-UBND 22/07/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Xuân Trường, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2937/QĐ-UBND 22/07/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Bút, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2939/QĐ-UBND 22/07/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị My, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2672/QĐ-UBND 01/07/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bê, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2584/QĐ-UBND 27/06/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đặng Văn Vĩnh UBND tỉnh Quảng Ninh
2849/UBND-TD1 26/04/2019 Giải quyết kiến nghị của một số hộ dân, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2227/UBND-TD3 22/11/2018 Chuyển đơn của ông Vũ Văn Hiến, khu 7, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2226/UBND-TD3 22/11/2018 Chuyển đơn của ông Lê Văn Nhu, khu 2, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2225/UBND-TD3 22/11/2018 Chuyển đơn của ông Nguyễn Hòa Cẩm, khu Đồng Mát, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2154/UBND-TD3 14/11/2018 Chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Hanh, trú tại thôn Vị Khê, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
2019/PC-UBND 29/10/2018 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Nga, xã Tiền An; Nguyễn Hòa Cẩm, phường Tân An, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
4317/QĐ-UBND 26/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xuân, Trú tại thôn 3, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
1987/PC-UBND 25/10/2018 Chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Kính, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1986/PC-UBND 25/10/2018 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Đãi, trú tại thôn 2, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1985/PC-UBND 25/10/2018 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thạo và 08 công dân xóm Cầy Gẫy, khu 4, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1984/PC-UBND 25/10/2018 Chuyển đơn của các bà: Đồng Thị Chuyên, Phạm Thị Quế, Nguyễn Thị Thanh, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1983/PC-UBND 25/10/2018 Chuyển đơn bà Phạm Thị Nga, thôn Giếng Méo, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4174/QĐ-UBND 23/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Ước, trú tại thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
7710/UBND-TD3 18/10/2018 Rà soát nội dung khiếu nại, kiến nghị của 05 công dân, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
7705/UBND-TD 18/10/2018 Giải quyết kiến nghị của bà Vũ Thị Thúy, khu 10, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1933/PC-UBND 18/10/2018 Chuyển đơn của bà Đoàn Thị Loan, trú tại khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
12
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 50100
Đã truy cập: 13295244

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.