Trang chủ Văn bản khiếu nại tố cáo
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Chọn một ngày từ lịch.
Ngày hiệu lực
Chọn một ngày từ lịch.
Đơn vị
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại văn bản
Người ký
Từ khóa
Danh sách văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhĐính kèm
2849/UBND-TD1 26/04/2019 Giải quyết kiến nghị của một số hộ dân, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2227/UBND-TD3 22/11/2018 Chuyển đơn của ông Vũ Văn Hiến, khu 7, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2226/UBND-TD3 22/11/2018 Chuyển đơn của ông Lê Văn Nhu, khu 2, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2225/UBND-TD3 22/11/2018 Chuyển đơn của ông Nguyễn Hòa Cẩm, khu Đồng Mát, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2154/UBND-TD3 14/11/2018 Chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Hanh, trú tại thôn Vị Khê, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
2019/PC-UBND 29/10/2018 Chuyển đơn của bà Phạm Thị Nga, xã Tiền An; Nguyễn Hòa Cẩm, phường Tân An, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
4317/QĐ-UBND 26/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xuân, Trú tại thôn 3, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
1987/PC-UBND 25/10/2018 Chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Kính, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1986/PC-UBND 25/10/2018 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Đãi, trú tại thôn 2, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1985/PC-UBND 25/10/2018 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thạo và 08 công dân xóm Cầy Gẫy, khu 4, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1984/PC-UBND 25/10/2018 Chuyển đơn của các bà: Đồng Thị Chuyên, Phạm Thị Quế, Nguyễn Thị Thanh, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1983/PC-UBND 25/10/2018 Chuyển đơn bà Phạm Thị Nga, thôn Giếng Méo, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4174/QĐ-UBND 23/10/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Ước, trú tại thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
7710/UBND-TD3 18/10/2018 Rà soát nội dung khiếu nại, kiến nghị của 05 công dân, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
7705/UBND-TD 18/10/2018 Giải quyết kiến nghị của bà Vũ Thị Thúy, khu 10, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1933/PC-UBND 18/10/2018 Chuyển đơn của bà Đoàn Thị Loan, trú tại khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1876/PC-UBND 11/10/2018 Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Tiền, khu Núi Dinh, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
3505/QĐ-UBND 10/09/2018 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Văn Thông, trú tại thôn Chùa, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
1621/PC-UBND 04/09/2018 Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Phương và 11 hộ dân, thôn Bãi 4, xã Tiên An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1620/PC-UBND 04/09/2018 Chuyển đơn của bà Lê Thị Luyện, trú tại khu 2, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1619/PC-UBND 04/09/2018 Chuyển đơn của ông Vũ Văn Chí, trú tại khu 5, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
3332/QĐ-UBND 28/08/2018 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Xuân Thỏa, trú tại khu Trại Thành 1, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
6141/UBND-TD3 24/08/2018 Giao giải quyết nội dung kiến nghị của bà Lê Thị Duyên, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1535/PC-UBND 21/08/2018 Chuyển đơn của bà Đồng Thị Chyên, khu Khe Cát, phường Minh Thành thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1536/PC-UBND 21/08/2018 Chuyển đơn của bà Đoàn Thị Loan, trú tại khu 9, phường Quảng Yên thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1515/UBND-TD3 20/08/2018 Chuyển đơn của bà Vũ Thị Hương, khu 7, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
1514/UBND-TD3 20/08/2018 Chuyển đơn của Ông Dương Văn Ứng, trú tại thôn 3, xã Hoàng Tân thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
6009/UBND-TD3 20/08/2018 Giao giải quyết nội dung kiến nghị của 43 hộ dân xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
2854/QĐ-UBND 27/07/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Hành, trú tại khu Trại Cọ, phường Đông Mai, thị Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5277/UBND-TD3 26/07/2018 Giao giải quyết nội dung kiến nghị của bà Trần Thị Tuyến (con ông Trần Văn Thủy) phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
5276/UBND-TD3 26/07/2018 Giải quyết đơn của ông Phạm Văn Việt, phường Cộng Hòa và bà Đảm Thị Ả, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
2809/QĐ-UBND 25/07/2018 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại UBND tỉnh Quảng Ninh
2808/QĐ-UBND 25/07/2018 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại UBND tỉnh Quảng Ninh
4880/UBND-TD3 13/07/2018 Giao giải quyết kiến nghị của bà Bùi Thị Yến, trú tại thôn Núi Thành, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
1073/PC-UBND 18/06/2018 Chuyển đơn của ông Đỗ Xuân Dong, trú tại xóm 8, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
3758/UBND-TD3 01/06/2018 Giải quyết kiến nghị của ông Trần Mạnh Chữ, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
975/UBND-TD3 31/05/2018 Chuyển đơn của ông Đỗ Văn Bằng, trú tại xóm 7, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
125/TB-UBND 18/05/2018 Thông báo Kết quả rà soát vụ việc giải quyết tố cáo của ông Lê Văn Chấn, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
905/PC-UBND 18/05/2018 Chuyển đơn của bà Vũ Thị Thùy đại diện một số hộ dân khu 3, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
1690/QĐ-UBND 17/05/2018 Giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Thúy, trú tại thôn 4, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
840/UBND-TD3 11/05/2018 Chuyển đơn của ông Dương Văn Đãi, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
828/UBND-TD3 10/05/2018 Chuyển đơn của ông Trần Thanh Bình, ông Trần Anh Tuấn, trú tại khu 2, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
2914/UBND-TD 04/05/2018 Thông báo kết quả rà soát 05 vụ việc khiếu nại tại tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2822/UBND-TD3 02/05/2018 Giao giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần xây lắp Gervico Hà Nội UBND tỉnh Quảng Ninh
1471/QĐ-UBND 27/04/2018 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Đinh Thị Loan, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
1454/QĐ-UBND 27/04/2018 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại đối với ông Bùi Đức Thanh, trú tại thôn 11, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
748/PC-UBND 27/04/2018 Chuyển đơn của ông Bùi Đức Dương, trú tại khu 7, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1630/UBND-TD3 21/03/2018 Công văn số 1630/UBND-TD3 về việc giải quyết nội dung kiến nghị của ông Trần Mạnh Chữ, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
878/QĐ-UBND 21/03/2018 Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Đức Thanh, trú tại thôn 11, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên. UBND tỉnh Quảng Ninh
865/UBND-TD 08/02/2018 Công văn số 865/UBND-TD về việc giải quyết phản ánh của ông Vũ Tài Chí cán bộ nghỉ hưu tại thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
12
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 33110
Đã truy cập: 10893929

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.