Trang chủ Văn bản khiếu nại tố cáo
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Chọn một ngày từ lịch.
Ngày hiệu lực
Chọn một ngày từ lịch.
Đơn vị
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản
Loại văn bản
Người ký
Từ khóa
Danh sách văn bản
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhĐính kèm
1634/UBND-TD3 24/07/2020 Chuyển đơn của ông Vũ Văn Thanh, khu Vườn Chay, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4949/UBND-TD3 22/07/2020 Giao giải quyết nội dung khiếu nại, kiến nghị của một số hộ dân xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4707/UBND-TD3 13/07/2020 Giao giải quyết khiếu nại, kiến nghị của ông Phạm Văn Hùng, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2315/QĐ-UBND 10/07/2020 Giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Hảo, trú tại thôn Cây Sằm, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4493/UBND-TD1 03/07/2020 Giải quyết nội dung kiến nghị của bà Đỗ Thị Hồng thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2224/QĐ-UBND 03/07/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quynh, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2228/QĐ-UBND 03/07/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sửu trú tại khhu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2260/QĐ-UBND 03/07/2020 Giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Hướng, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2261/QĐ-UBND 03/07/2020 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thao, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên (lần2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2263/QĐ-UBND 03/07/2020 Giải quyết khiếu nại của ông Vũ Ngọc Hựu, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
1396/UBND-TD3 01/07/2020 Chuyển đơn của bà Bùi Thị Ninh đại diện 25 hộ dân, thôn Núi Thùa, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2161/QĐ-UBND 26/06/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xoang, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
2121/QĐ-UBND 25/06/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Hoàng Viết Văn, trú tại thôn 13, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4267/UBND-TD1 25/06/2020 Giải quyết nội dung kiến nghị của một số công dân thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4028/UBND-TD3 16/06/2020 Trả lời kiến nghị của bà Đỗ Thị Huyến, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yen UBND tỉnh Quảng Ninh
2002/QĐ-UBND 16/06/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành Chung, trú tại thôn 8, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1953/QĐ-UBND 12/06/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đinh Văn Thăng, trú tại thôn 5, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1949/QĐ-UBND 12/06/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Văn Chính, trú tại thôn 5, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1950/QĐ-UBND 12/06/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Văn Thu, trú tại thôn 3, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1951/QĐ-UBND 12/06/2020 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Huynh, trú tại thôn 5, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
3849/UBND-TD3 10/06/2020 Giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đức Trọng, khu 4 phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1311/QĐ-UBND 21/04/2020 Giải quyết khiếu nại của ông Ngô Đăng An, trú tại khu 5, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
2340/UBND-TD3 10/04/2020 Giải quyết nội dung khiếu nại, kiến nghị của một số hộ dân xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5439/QĐ-UBND 25/12/2019 V/v đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Đàm Quang Giang, trú tại thôn Đồng Mát, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5049/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Văn Xoa, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5050/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Công Được, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5029/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đoàn Quang Sắp, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5030/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quynh, trú tại khu Trại Cọ, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5031/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xoang, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5032/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sửu, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5033/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Hướng, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5034/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Ngọc Hựu, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5035/QĐ-UBND 03/12/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thao, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
5036/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Đát, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5037/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của Đinh Văn Nhiêu, trú tại khu Biểu Nghi 2, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5044/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Thanh, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5046/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Tuấn, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5047/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Phùng, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5048/QĐ-UBND 03/12/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Huế, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4972/QĐ-UBND 27/11/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Xanh, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4703/QĐ-UBND 08/11/2019 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Bùi Viết Cường, trú tại khu 6, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4701/QĐ-UBND 08/11/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Màng, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4700/QĐ-UBND 08/11/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Gái trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4679/QĐ-UBND 06/11/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Giang, trú tại khu 6, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4680/QĐ-UBND 06/11/2019 V/v đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Vũ Trọng Thắng, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4149/QĐ-UBND 03/10/2019 Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Ngô Đăng An, trú tại khu 5, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4053/QĐ-UBND 26/09/2019 Đình chỉ giải quyết 02 nội dung khiếu nại của bà Đinh Thị Loan, trú tại thôn 8, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
1847/UBND-TD3 26/09/2019 Chuyển đơn của ông Phạm Văn Trọng, khu Biểu Nghi, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4065/QĐ-UBND 26/09/2019 Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thắng, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
4067/QĐ-UBND 26/09/2019 Giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Loan, trú tại thôn 8, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
123
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 343
Đã truy cập: 19790574

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.