Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
189/UBND-TH5 09/10/2019 Thông báo Thông tư của Bộ Nội vụ mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
189.signed.pdf
200/TB-UBND 08/10/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo thực trạng và đề xuất phương án tăng cường quản lý thuế của các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải hành khách bằng đường thủy và đường bộ trên địa bàn tỉnh Văn phòng UBND tỉnh
200.signed.pdf
201/TB-UBND 08/10/2019 Thông báo Kết luận của đ/c Đặng Huy Hậu, PCT Thường trực UBND tỉnh tại hội nghị nghe báo cáo về việc xác định đường địa giới hành chính khu vực giáp ranh giữa một số huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và khu vực xâm canh, xâm cư tại địa bàn một số xã, phường thuộc thị Đông Triều, tỉnh QN giáp ranh với huyện Kinh Môn, thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Quảng Ninh
200.signed.pdf
7237/UBND-GD 08/10/2019 V/v triển khai thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW UBND tỉnh Quảng Ninh
7237.signed.pdf
7239/UBND-MT 08/10/2019 V/v kiểm tra, xử lý và khắc phục hiện tượng nước suối ô nhiễm môi trường chảy ra vịnh Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7239.signed(1).pdf
7246/UBND-DL2 08/10/2019 V/v thống nhất biện pháp kích cầu du lịch mùa thấp điểm, tổ chức Hội nghị phát động UBND tỉnh Quảng Ninh
7246.signed.pdf
91/BCĐ 08/10/2019 QĐ v/v công nhận các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
91.signed.pdf
7260/UBND-TH5 08/10/2019 V/v đề nghị ứng dụng CNTT trong tổ chức thi tuyển công chức, viên chức UBND tỉnh Quảng Ninh
7260.signed.pdf
4208/QĐ-UBND 08/10/2019 V/v đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Trịnh Thị Dung, trú tại tổ 10, khu 6, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4208.signed.pdf
7208/UBND-TH2 07/10/2019 V/v đôn đốc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong tháng 9/2019 Đơn vị khác
7208.signed.pdf
7189/UBND-GD 07/10/2019 V/v công bố hết hiệu lực một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm UBND tỉnh Quảng Ninh
7189.signed.pdf
7191/UBND-GD 07/10/2019 V/v hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo UBND tỉnh Quảng Ninh
7191.signed.pdf
7210/UBND-TH5 07/10/2019 V/v tổ chức bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020-2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
7210.signed.pdf
199/TB-UBND 07/10/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kỳ II/2019 Đơn vị khác
199.signed.pdf
7176/UBND-QLDD3 04/10/2019 V/v chấp hành quy định của pháp luật về đất đai đối với Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Yên Đức, tại xã Yên Đức, thị xã Đông Triều UBND tỉnh Quảng Ninh
7176.signed.pdf
7182/UBND-GD 04/10/2019 V/v xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tiếp theo UBND tỉnh Quảng Ninh
7182.signed.pdf
7169/UBND-TD1 04/10/2019 V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Đức Ninh, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7169.signed.pdf
7170/UBND-TD1 04/10/2019 V/v giải quyết vướng mắc trong giải quyết khiếu nại của một số hộ dân tại địa bàn thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7170.signed.pdf
242/BC-UBND 04/10/2019 BC Kết quả hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới UBND tỉnh Quảng Ninh
242.signed.pdf
7177/UBND-QLDD3 04/10/2019 V/v giải quyết vướng mắc trong thu hồi đất, bồi thường, GPMB đối với 22 hộ dân thôn Chợ, xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ UBND tỉnh Quảng Ninh
7177.signed.pdf
179/UBND-CN 03/10/2019 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
179.signed.pdf
719/BC-HĐND 03/10/2019 Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ninh
719. HDND(1).pdf
7132/UBND-DL1 03/10/2019 V/v thực hiện quảng bá giới thiệu du lịch Quảng Ninh tại một số sân bay UBND tỉnh Quảng Ninh
7132.signed.pdf
7144/UBND-MT 03/10/2019 V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai tại dự án Nhà máy chế biến Hàu của Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long tại huyện Vân Đồn UBND tỉnh Quảng Ninh
7144.signed.pdf
7146/UBND-XD1 03/10/2019 VV/v chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Vân Đồn UBND tỉnh Quảng Ninh
7146.signed.pdf
7150/UBND-TD1 03/10/2019 V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Huệ, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
7150.signed(1).pdf
7156/UBND-GT1 03/10/2019 V/v tạm dừng triển khai các dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
7156.signed.pdf
228/KH-UBND 03/10/2019 KH Phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; Hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa Hợp tác xã nông nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh QN đến năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
228.signed.pdf
4153/QĐ-UBND 03/10/2019 V/v đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Khắc Huyến, trú tại thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều Văn phòng UBND tỉnh
4153.signed.pdf
4152/QĐ-UBND 03/10/2019 V/v ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ hành lang và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
4152.signed.pdf
4155/QĐ-UBND 03/10/2019 V/v thành lập Ban Kiểm soát Quỹ bảo vệ môi trường và phát triển đất tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
4155.signed.pdf
4159.1/QĐ-UBND 03/10/2019 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 1 UBND tỉnh Quảng Ninh
4159.signed.pdf
4169/QĐ-UBND 03/10/2019 V.v phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (phân khu 8) tại phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
4169_001.signed.pdf
772/GM-UBND 02/10/2019 Thay đổi thời gian, chương trình làm việc của Đoàn giám sát Quốc hội với các đơn vị, địa phương UBND tỉnh Quảng Ninh
772.signed.pdf
7120/UBND-QLDD1 02/10/2019 V/v đặt hàng đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
7120.signed.pdf
4134/QĐ-UBND 01/10/2019 Vv phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung các dự án bảo trì công trình đường bộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
4134.signed.pdf
4139/QĐ-UBND 01/10/2019 V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định dự án thành phần trong Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
4139.signed.pdf
7107/UBND-XD6 01/10/2019 V.v kiểm tra đảm bảo an toàn hành lang lưới điện 110kV UBND tỉnh Quảng Ninh
7107.signed(1).pdf
4102/QĐ-UBND 30/09/2019 V/v đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Duyên, trú tại khu 3, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên UBND tỉnh Quảng Ninh
4102.signed.pdf
4102.signed.pdf_1.pdf
4103/QĐ-UBND 30/09/2019 Xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân Trần Văn Cường UBND tỉnh Quảng Ninh
4103.signed.pdf
123456TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 3994
Đã truy cập: 14765682

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.