Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
79/BC-UBND 11/05/2020 BC tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4; một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
3113/UBND-TH6 11/05/2020 V/v kịch bản tăng trưởng kinh tế (điều chỉnh) năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
3099/UBND-XD6 11/05/2020 V/v triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
1511/QĐ-UBND 11/05/2020 Ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện một số việc trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất UBND tỉnh Quảng Ninh
1172/UBND 11/05/2020 V/v tăng cường công tác phòng chống đuối nước trên địa bàn thành phố Uông Bí năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
Báo cáo số 172/BC-UBND 11/05/2020 Công tác chỉ đạo, điêu hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 4 năm 2020 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tâm tháng 5 năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 2090/QĐ-UBND 11/05/2020 Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 cho Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Yên để triển khai thực hiện mô hình trình diễn nuôi cá chim vây vàng bằng thức ăn công nghiệp UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 2091/QĐ-UBND 11/05/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 'Cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Pạc Sủi, xã Yên Than, huyện Tiên Yên" UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 42/BC-PYT 11/05/2020 Kết quả thực hiện tiêu chí huyện đạt nông thôn mới về các chỉ tiêu về y tế UBND Huyện Tiên Yên
công văn số 214/NN&PTNT 11/05/2020 Kế hoạch ngoại nghiệp xây dựng Đề án triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng UBND Huyện Tiên Yên
1186/UBND 11/05/2020 Về việc kiểm tra, ngăn chặn và xử lý tình trạng khai thác lâm sản (cây sim) trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1104/UBND-LĐTBXH 11/05/2020 V/v tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước và các biện pháp bảo vệ cho trẻ em trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
1108/UBND-LĐTBXH 11/05/2020 V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 UBND Huyện Hải Hà
98/KH-UBND 11/05/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
1036/UBND-VP 08/05/2020 V/v thực hiện Công văn số 3029/UBND-DL1 ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh UBND Thị xã Quảng Yên
1156/UBND-VP 08/05/2020 V/v điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn xác lập tình trạng bình thường mới UBND Thành phố Uông Bí
Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt II) năm 2019 08/05/2020 Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt II) năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
Kế hoạch số 98/KH-UBND 08/05/2020 Triển khai thi hành và tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật dân quân tự vệ năm 2019 UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 168/BC-UBND 08/05/2020 Tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP UBND Huyện Tiên Yên
công văn số 773/UBND 08/05/2020 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 2080/QĐ-UBND 08/05/2020 Về việc cho thôi hưởng lương phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã UBND Huyện Tiên Yên
179/BCĐ 08/05/2020 Công văn về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do nấm độc UBND Huyện Hải Hà
1100/UBND-VP 08/05/2020 V/v điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch trong giai đoạn xác lập tình trạng bình thường mới UBND Huyện Hải Hà
Quyết định số 2071/QĐ-UBND 07/05/2020 Quyết định v/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Tiên Yên được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ - CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ UBND Huyện Tiên Yên
Kế hoạch số 97/KH-UBND 07/05/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 theo Nghị quyết 42/NQ - CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ UBND Huyện Tiên Yên
2954/UBND-VX4 07/05/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư UBND tỉnh Quảng Ninh
2957/UBND-MT 07/05/2020 Vv tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước tại khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, tp Hạ Long của Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2961/UBND-NLN1 07/05/2020 V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
2967/UBND-XD6 07/05/2020 V/v bãi bỏ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về việc trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
2969/UBND-DL1 07/05/2020 V/v triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
2972/UBND-VX4 07/05/2020 V/v điều chỉnh chế độ báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới UBND tỉnh Quảng Ninh
81/TB-UBND 07/05/2020 Kết luận của Đồng chí Bùi Văn Khắng- PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về việc thống nhất phương án quản lý một số hoạt động sản xuất kinh doanh của DN ngành than trên địa bnà tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
2987/UBND-GT1 07/05/2020 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
1077/UBND-TNMT 07/05/2020 V/v hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
1121/UBND-QLĐT 06/05/2020 V/v tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố UBND Thành phố Uông Bí
Quyết định số 2063/QĐ-UBND 06/05/2020 Quyết định v/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng đang hưởng chính sách ưu đãi hàng tháng trên địa bàn huyện Tiên Yên được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ - CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 2064/QĐ-UBND 06/05/2020 Quyết định v/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn huyện được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ - CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ UBND Huyện Tiên Yên
2951/UBND-TH5 06/05/2020 V/v triển khai thực hiện Quy định số 2129-QD/TU ngày 29/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý UBND tỉnh Quảng Ninh
73/BC-UBND 06/05/2020 Tình hình, kết quả kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020,phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
13/QĐ-UBND 06/05/2020 Về việc ban hành Quy chế Xét tặng Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
123456789TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 7916
Đã truy cập: 17627858

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.