Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
23/2004/QH11 15/06/2004 LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Quốc hội
23/2004/QH11 15/06/2004 Luật giao thông đường thủy nội địa. Quốc hội
25/2004/QH11 15/06/2004 Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em Quốc hội
34/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH 14/05/2004 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Chính phủ
246/2004/TTLT-UBDT-BNV 06/05/2004 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương Ủy ban Dân tộc
19/2004/PL-UBTVQH11 29/04/2004 Pháp lệnh về lực lượng Dân quân tự vệ Quốc hội
110/2004/NĐ-CP 08/04/2004 Nghị định về công tác Văn thư Chính phủ
29/2004/TT-BQP 08/04/2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2003/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
29/2004/TT-BQP 08/03/2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2003/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG
235/2004/QĐ -TTG 02/03/2004 Phê duyệt dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở việt nam giai đoạn 2004 - 2008" Chính phủ
04/2004/QĐ-BNV 16/01/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CỤTHỂ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN Bộ Nội vụ
4/04/2004/QĐ-BNV 16/01/2004 Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Chính phủ
162/NĐ-CP 19/12/2003 Ban hành Quy chế thu thập, quan lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước Chính phủ
160/2003/NĐ-CP 18/12/2003 Nghị định về quản lý hoạt động hàg hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam. Chính phủ
161/2003/NĐ-CP 18/12/2003 Quy chế khu vực biên giới biển Chính phủ
161/2003/NĐ-CP 18/12/2003 Nghị định của Chính phủ về Quy chế biên giới biển Chính phủ
13/LQH 10/12/2003 Luật đất đai Quốc hội
29/2004/QH11 03/12/2003 LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Quốc hội
257//2003/QĐ-TTG 03/12/2003 về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo Thủ tướng Chính phủ
13/2003/QH11 26/11/2003 LUẬT ĐẤT ĐAI Quốc hội
17/2003/QH11 26/11/2003 LUẬT THỦY SẢN Quốc hội
134/NĐ-CP 14/11/2003 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 Chính phủ
134/2003/NĐ-CP 14/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 Chính phủ
134/2003/NĐ-CP 14/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 Chính phủ
116/ 2003/NĐ-CP 10/10/2003 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước Chính phủ
115/2003/NĐ-CP 10/10/2003 Nghị định về chế độ công chức dự bị Chính phủ
117/2003/NĐ-CP 10/10/2003 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước Chính phủ
170//2003/QĐ-TTG 14/08/2003 Về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa" Thủ tướng Chính phủ
17-NQ/TU 28/07/2003 Nghị quyết của ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế Thủy sản Quảng Ninh đến năm 2010
476/QĐ-BBCVT 27/06/2003 Cho phép triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế Bộ Bưu chính - Viễn thông
Luật số: 06/2003/QH11 17/06/2003 Luật biên giới quốc gia
124//2003/QĐ-TTG 17/06/2003 phê duyệt Đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Chính phủ
0/LUẬT 17/06/2003 Luật biên giới quốc gia Quốc hội
6/2003/QH11 17/06/2003 06/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 về luật biên giới quốc gia Quốc hội
37/2003/TT-BTC 24/04/2003 Quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu , thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam Bộ Tài chính

23/NQ/TW 12/03/2003 Nghị quyết số 23 - NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Bộ Chính trị
3/2002/TT-BTS 31/12/2002 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ bổ sung hàng hoá, dịch vụ thương mại vào Danh mục 1 về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện và Danh mục 3 về hàng hoá, dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
139//2002/QĐ-TTG 15/10/2002 về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo Chính phủ
83/2002/TT-BTC 25/09/2002 Thông tư Số 83/2002/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Tài chính
83/2002/TT-BTC 25/09/2002 Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính uy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Tài chính
« ĐầuTrước377378379380381382383384385
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 4496
Đã truy cập: 13367301

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.