Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
14/2011/TT-BNV 08/11/2011 Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Bộ Nội vụ
3755 /BTC 08/11/2011 V/v chuẩn bị tổ chức Hội thi “Nữ giáo viên tài năng, duyên dáng” Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011-2015 07/11/2011 Ngày 31-10, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011-2015.
V/v thay đổi thời hạn nộp báo cáo công tác năm 2011 07/11/2011 Do UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 4365/UBND-TH1 yêu cầu báo cáo công tác sớm hơn dự kiến nên ngày 07/11/2011, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1846/UBND V/v thay đổi thời hạn nộp báo cáo công tác năm 2011.
V/v tổ chức Khai trương cơ sở điều trị Methadone thị xã Cẩm Phả 07/11/2011 Ngày 07-11, UBND thị xã Cẩm Phả đã ban hành Công văn số 1845/UBND V/v tổ chức Khai trương cơ sở điều trị Methadone thị xã Cẩm Phả.
V/v đề nghị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin hỗ trợ làm đường liên khu tại địa bàn phường Mông Dương 07/11/2011 Ngày 04-11, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Công văn gửi Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin V/v đề nghị Công ty hỗ trợ làm đường liên khu tại địa bàn phường Mông Dương đoạn nối từ Quốc lộ 18A đến đường nội bộ vào trụ sở của Công ty.
Về tổ chức và hoạt động của lực lượng Trật tự viên 07/11/2011 Ngày 03-11, Chủ tịch UBND thị xã đã ký ban hành Công văn số 1824/UBND Về tổ chức và hoạt động của lực lượng Trật tự viên.
V/v sử dụng số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9 tháng còn lại trong dự toán ngân sách năm 2011 07/11/2011 Ngày 27-10, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Công văn số 1778/UBND-TCKH V/v sử dụng số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9 tháng còn lại trong dự toán ngân sách năm 2011

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Cẩm Phả tại cuộc họp Uỷ ban nhân dân thị xã thường kỳ tháng 10/2011 07/11/2011 Ngày 31-10, UBND thị xã đã ra Thông báo số 608/TB-UBND thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Cẩm Phả tại cuộc họp Uỷ ban nhân dân thị xã thường kỳ tháng 10/2011.


V/v điều chỉnh thời gian kéo còi của Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin 07/11/2011 Ngày 28-10, UBND thị xã đã ra Thông báo số 603/TB-UBND V/v điều chỉnh thời gian kéo còi của Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin.
V/v công bố công khai Đồ án Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới (tỷ lệ 1/10.000) của 3 xã: Dương Huy, Cộng Hoà, Cẩm Hải 07/11/2011 Ngày 27-10, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 602/TB-UBND V/v công bố công khai Đồ án Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới (tỷ lệ 1/10.000) của 3 xã: Dương Huy, Cộng Hoà, Cẩm Hải.
3743/ TB-SGD&ĐT 07/11/2011 Thông báo triệu tập đại biểu dự Hội thi “Nữ giáo viên, tài năng, duyên dáng” năm học 2011-2012 Sở Giáo Dục và Đào Tạo
3468/2011/QĐ-UBND 04/11/2011 Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
3726/TB-SGD&ĐT 04/11/2011 V/v kết luận của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội thảo Nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục ở trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo Dục và Đào Tạo
3724/ SGD&ĐT- VP 04/11/2011 V/v chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ. Sở Giáo Dục và Đào Tạo

V/v thay đổi thời gian họp Uỷ ban nhân dân thị xã thường kỳ tháng 10 năm 2011 03/11/2011 Do lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thị xã có công việc đột xuất, Uỷ ban nhân dân thị xã thông báo đổi thời gian họp: Từ 13h30' ngày 25/10/2011 chuyển sang 8h00' ngày 25/10/2011. Các nội dung còn lại giữ nguyên như Giấy mời họp số 349/MH-UBND ngày 20/10/2011 của Uỷ ban nhân dân thị xã.
V/v cử cán bộ theo học Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hệ VHVL tại Quảng Ninh 03/11/2011 Ngày 21-10, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vũ Văn Bình đã ký ban hành Công văn số 1745/UBND-LĐTBXH về việc cử cán bộ theo học Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hệ VHVL tại Quảng Ninh.
V/v Kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép tại phường Cửa Ông 03/11/2011 Ngày 21-10, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1744/UBND V/v Kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép tại phường Cửa Ông.
V/v giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Xuân Trường, trú tại tổ 40, Khu 3, phường Cẩm Phú 03/11/2011 Ngày 18-10, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vũ Văn Bình đã ký ban hành Công văn số 1720/UBND-NV về việc giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Xuân Trường, trú tại tổ 40, Khu 3, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả.
Công văn số 517/UBND ngày 01/11/2011 của UBND huyện 03/11/2011 Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường trong quá trình thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 18C

Công văn số 520/UBND ngày 02/11/2011 của UBND huyện 03/11/2011 Về việc triển khai tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2011  
Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 25/10/2011 của UBND huyện 03/11/2011 Rà soát, đánh giá phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2011
Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 08/9/2011 của UBND huyện 03/11/2011 Thực hiện Chương trình hành động số 15/Ctr-HU ngày 28/3/2011 của Huyện ủy Tiên Yên về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020  
Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIII tại Hội nghị tháng 9 năm 2011 03/11/2011 .
V/v kiểm tra, khảo sát tuyến đường ngõ 261, đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả 03/11/2011 Ngày 02-11, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1818/UBND V/v kiểm tra, khảo sát tuyến đường ngõ 261, đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả.
3718 /SGD&ĐT-VP 03/11/2011 V/v Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, chấm điểm đối với các phòng giáo dục và đào tạo năm học 2011- 2012 Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phần thị xã Cẩm Phả 02/11/2011 Ngày 17-8, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký Quyết định số 2703/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phần thị xã Cẩm Phả.


V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Thanh tra xây dựng và quản lý đô thị thị xã Cẩm Phả 02/11/2011 Ngày 01-11, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Quyết định số 3664/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Thanh tra xây dựng và quản lý đô thị thị xã Cẩm Phả.


V/v Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thị xã Cẩm Phả giai đoạn 2008-2011 02/11/2011 Ngày 09-9, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Trọng Minh đã ký ban hành Quyết định số 2959/QĐ-UBND V/v Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thị xã Cẩm Phả giai đoạn 2008-2011.

V/v thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình 02/11/2011 Ngày 01-11, UBND thị xã đã ra Thông báo số 618/TB-UBND V/v thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Trạm Y tế các phường Cẩm Phú, Cẩm Sơn, Cẩm Thạch, Quang Hanh 02/11/2011 Ngày 09-9, UBND thị xã đã ra Thông báo số 491/TB-UBND thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Trạm Y tế các phường Cẩm Phú, Cẩm Sơn, Cẩm Thạch, Quang Hanh.

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã 02/11/2011 Ngày 01-11, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1812/UBND gửi các đơn vị được giao làm chủ đầu tư V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã.
V/v khắc phục, sửa chữa nhỏ tình trạng hư hỏng kiốt chợ phường Cẩm Phú 02/11/2011 Ngày 01-11, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vũ Văn Bình đã ký ban hành Công văn số 1811/UBND-KT gửi UBND phường Cẩm Phú V/v khắc phục, sửa chữa nhỏ tình trạng hư hỏng kiốt chợ phường Cẩm Phú.

V/v tham gia ý kiến vào Hồ sơ thiết kế Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn qua phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả 02/11/2011 Ngày 16-9, UBND thị xã Cẩm Phả đã ban hành Công văn số 1547/UBND gửi Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải V/v tham gia ý kiến vào Hồ sơ thiết kế Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn qua phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả.
V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát bụi, khí thải tại các nhà máy xi măng, nhiệt điện trên địa bàn thị xã 02/11/2011 Ngày 16-9, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trần Văn Hùng đã ký ban hành Công văn số 1542/UBND V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát bụi, khí thải tại các nhà máy xi măng, nhiệt điện trên địa bàn thị xã.

V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu năm 2011 02/11/2011 NgNgày 06-9, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Kim Phượng đã ký ban hành Công văn số 1482/UBND-LĐ V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu năm 2011.

3712 /KH- SGD&ĐT 02/11/2011 Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm học 2010-2011 Sở Giáo Dục và Đào Tạo


148 /LT SGD& ĐT - CĐN 02/11/2011 V/v: Phối hợp, hỗ trợ tổ chức ĐH Hội CGC Sở Giáo Dục và Đào Tạo
3703/SGDĐT-KTKĐ 02/11/2011 V/v tổ chức kỳ thi lập đội tuyển lớp 12 dự thi HSG quốc gia năm 2011 Sở Giáo Dục và Đào Tạo
3675 /SGDĐT-CN&TX 02/11/2011 V/v tham gia Dự án “Giáo dục phòng chống HIV trong trung tâm học tập cộng đồng" Sở Giáo Dục và Đào Tạo
« ĐầuTrước349350351352353354355356357358359TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 3171
Đã truy cập: 49646326.

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.