Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
4929/UBND-XD6 15/07/2019 Kiểm tra, rà soát số liệu hộ nghèo, hộ cạn nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc Nhóm II UBND tỉnh Quảng Ninh
460/BC-HĐND 15/07/2019 Báo cáo kết quả hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 HĐND tỉnh Quảng Ninh
164/BC-UBND 15/07/2019 BC về hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
2851/QĐ-UBND 15/07/2019 Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Báo Quảng Ninh điện tử UBND tỉnh Quảng Ninh
1075/QĐ-LĐTBXH 15/07/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động và cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử Sở Lao động - TB&XH Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1563/KH-LĐTBXH 15/07/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1764/UBND-TNMT 15/07/2019 Về việc tham gia ý kiến với nội dung dự thảo Đề án Kế hoạch hợp tác về BVMT Hải Phòng - Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
1192/UBND-VP 15/07/2019 V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/HU ngày 11/7/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện UBND Huyện Hải Hà
325/TB-UBND 15/07/2019 Tại cuộc họp Ban xây dựng Thành phố thông minh và các tổ giúp việc triển khai một số hạng mục trong Đề án nhân rộng mô hình Thành phố thông minh thành phố Uông Bí giai đoạn 2018-2022 UBND Thành phố Uông Bí
Thông báo số 121/TB-HĐND 12/07/2019 Thông báo một số kết quả chủ yếu kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Tiên Yên,HĐND Huyện Tiên Yên
Nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND huyện 12/07/2019 Nghị quyết kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XIX, khóa 2016 - 2021 HĐND Huyện Tiên Yên,UBND Huyện Tiên Yên
Thông báo số 727 -TB/HU 12/07/2019 Huyện ủy: Thông báo Mẫu dấu của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
1728/UBND-QLĐT 12/07/2019 Về việc xin gia hạn thời gian lập các đồ án Quy hoạch phân khu tỷ 1/2.000: Phân khu H và phân khu K, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1729/UBND 12/07/2019 Về việc xác định đơn giá bồi thường tài sản vật kiến trúc thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (dự án cấp 1) khu dân cư tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
1730/UBND-QLĐT 12/07/2019 Về việc triển khai Chương trình Phát triển đô thị thành phố Uông Bí đến năm 2030 UBND Thành phố Uông Bí
104/KH-UBND 12/07/2019 Triển khai thực hiện Đề án " Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022 " trren địa bàn thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
455/HĐND-TTTH2 12/07/2019 Lựa chọn 50 đoàn viên thanh niên, thiếu niên, học sinh tiêu biểu dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
4889/UBND-VX1 12/07/2019 Triển khai tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929-2019) UBND tỉnh Quảng Ninh
151/KH-UBND 12/07/2019 Tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh QN năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
1378/UBND-VHTT 12/07/2019 Về việc tăng cường sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh UBND Huyện Hoành Bồ
1379/UBND-VPNTM 12/07/2019 Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình hạ tầng, các dự án, phương án PTSX và giải ngân nguồn vốn NTM UBND Huyện Hoành Bồ
2838/QĐ-UBND 12/07/2019 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí Thư trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
323/TB-UBND 12/07/2019 Về việc đảm bảo ANTT, quản lý TN Than trên khai trường TT. Vietmindo tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
4894/UBND-TM4 12/07/2019 Triển khai thực hiện Đề án 1385 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục xây dựng nông thôn mới tại các xã,thôn thoát khỏi diện ĐBKK trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1188/UBND-VHTT 12/07/2019 V/v tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chỉ số đánh giá xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
1170/UBND-NN&PTNT 12/07/2019 V/v hướng dẫn triển khai hỗ trợ giống vật nuôi theo Quyết định số 1568/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Hải Hà
Kế hoạch số 158/KH-UBND 11/07/2019 Kế hoạch - Giải đua thuyền truyền thống huyện Tiên Yên chào mưng 65 năm ngày giải phóng Tiên Yên (08/8/1954 - 08/8/2019) UBND Huyện Tiên Yên
1627/UBND-TCNV 11/07/2019 V/v triển khai các nội dung về các chỉ số PARINDEX, SIPAS, PAPI năm 2018; các giải pháp nâng cao CCHC năm 2019 và các năm tiếp theo UBND Thị xã Quảng Yên
150/KH-UBND 11/07/2019 Kế hoạch phối hợp, tổ chức Cuộc thi Tiếng hát ASEAN +3 năm 2019, tại thành phố Hạ Long, tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
452/QĐ-HĐND 11/07/2019 Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 với bà Bùi Thị Bính HĐND tỉnh Quảng Ninh
454/BC-HĐND 11/07/2019 Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
451/QĐ-HĐND 11/07/2019 Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XX với ông Vũ Quyết Tiến HĐND tỉnh Quảng Ninh
2828/QĐ-UBND 11/07/2019 Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm phả khóa XX,nhiệm kỳ 2016-2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
4873/UBND-CN 11/07/2019 Về việc kiểm tra, xác minh phản ánh của báo chí về việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí gây ảnh hưởng khu vực dân cư UBND tỉnh Quảng Ninh
2824/QĐ-UBND 11/07/2019 Về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ "Điều tra đánh giá và đề xuất giải pháp sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2825/QĐ-UBND 11/07/2019 Về việc điều chỉnh tên nhiệm vụ KHCN và phê duyệt nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu đánh giá giá trị,lịch sử văn hóa của di tích Thiên Long Uyển và khu vực Yên Đức trong tổng thể di tích chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 và đề xuất phương án bảo vệ,bảo tồn,tôn tạo phát huy giá trị của di tích" UBND tỉnh Quảng Ninh
1372/UBND-TNMT 11/07/2019 Về việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến chuyển nhượng đất nông nghiệp được giao trên địa bàn huyện UBND Huyện Hoành Bồ
109/TB-UBND 10/07/2019 Thông báo về việc tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trong khu vực lập các Quy hoạch phân khu chức năng và quản lý thực hiện theo Quy hoạch chung xây dựng khu vực phía Nam huyện Hoành Bồ đến năm 2040, tầm nhìn 2050 UBND Huyện Hoành Bồ
1702/UBND-QLĐT 10/07/2019 Về việc đánh giá hiệu quả đầu tư dự án thay thế điện chiếu sáng đô thị Thành phố Uông Bí từ HID bằng hệ thống đèn LED tiết kiệm điện UBND Thành phố Uông Bí
1705/UBND-QLĐT 10/07/2019 Về việc trang bị cơ giới trong công tác quét, thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
12345678TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 84339
Đã truy cập: 12275801

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.