Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
299/TB-PTQĐ 05/12/2019 V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở quy hoạch dân cư tự xây khu phố 11, phường Hà An ( giai đoạn 3 ) và quy hoạch điểm xen cư khu 6, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
125/TB-LĐTBXH 05/12/2019 Chương trình công tác của Lãnh đạo Sở tháng 12/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8835/UBND-TH2 05/12/2019 Vv/v đôn đốc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong tháng 11/2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
3719/UBND-VP 04/12/2019 V/v đảm bảo công tác chuẩn bị các điều kiện cho lễ khai trương công dịch vụ công quốc gia UBND Thị xã Quảng Yên
265/KH-UBND 04/12/2019 KH Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Đại hội đồng EATOF lần thứ 17 năm 2020 tại tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
8818/UBND-XD6 04/12/2019 V/v kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công quốc gia UBND tỉnh Quảng Ninh
8822/UBND-VX1 04/12/2019 V/v tổ chức chương trình countdown “Bia Hà Nội chào đón năm mới 2020” tại thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
8823/UBND-VX1 04/12/2019 V/v địa điểm tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào - Mai Vàng Yên Tử năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
8824/UBND-VX1 04/12/2019 V/v công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng UBND tỉnh Quảng Ninh
5062/QĐ-UBND 04/12/2019 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu công viên bến kho 2, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh
2984/UBND-QLĐT 03/12/2019 V/v rà soát nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố UBND Thành phố Uông Bí
2985/UBND-QLĐT 03/12/2019 V/v triển khai kết luận, kiến nghị kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán chuyên đề việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khu đô thị trên địa bàn thành phố Uông Bí giai đoạn 2015-2017 UBND Thành phố Uông Bí
2981/UBND-QLĐT 03/12/2019 V/v thực hiện Dự án Khu trung tâm thương mại và khu dân cư Cầu Sến do CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh làm chủ đầu tư UBND Thành phố Uông Bí
2979/UBND 03/12/2019 V/v đăng ký lịch tổng kết công tác năm 2019 của các ngành, lĩnh vực UBND Thành phố Uông Bí
2756/LĐTBXH-VP 03/12/2019 V/v hướng dẫn phòng Lao động - TB&XH cấp huyện xét, đề nghị khen thưởng dịp tổng kết năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


2764/LĐTBXH-VP 03/12/2019 V/v đề nghị xác nhận các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
575/TB-UBND 03/12/2019 Thông báo KL của đ/c Nguyễn Mạnh Hà - CT UBND thành phố v/v cho phép vận chuyển tro xỉ ướt, xỉ thải từ hồ thải xỉ của Công ty CP An Khánh UBND Thành phố Uông Bí
574/TB-UBND 03/12/2019 Thông báo KL của đ/c Nguyễn Mạnh Hà - CT UBND thành phố v/v cho phép vận chuyển đất san lấp mặt của Công ty TNHH TM và kinh doanh tổng hợp Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
573/TB-UBND 03/12/2019 Thông báo KL của đ/c Nguyễn Mạnh Hà - CT UBND thành phố v/v cho phép vận chuyển than bùn trên tuyến đường chuyên dùng Vàng Danh - cảng Điền Công, thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
572/TB-UBND 03/12/2019 Thông báo KL của đ/c Nguyễn Mạnh Hà - CT UBND thành phố v/v cho phép vận chuyển đất đi đổ thải và đất đắp nền đường UBND Thành phố Uông Bí
571/TB-UBND 03/12/2019 Thông báo KL của đ/c Nguyễn Mạnh Hà - CT UBND thành phố v/v cho phép vận chuyển đất từ Dự án trường THCS chất lượng cao và khu dân cư đô thị tại khu 5A, phường Quang Trung UBND Thành phố Uông Bí
247/TB-UBND 03/12/2019 TB Kết luận của đồng chí Bùi Văn Khắng, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
248/TB-UBND 03/12/2019 TB Kết luận chỉ đạo của đồng chí Đặng Huy Hậu, PCT Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Đoàn Bệnh viện quốc tế Kitahara Nhật Bản UBND tỉnh Quảng Ninh
8804/UBND-CN 03/12/2019 V/v kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát tại phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái UBND tỉnh Quảng Ninh
299/BC-UBND 03/12/2019 BC Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
5039/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao UBND tỉnh Quảng Ninh
5043/QĐ-UBND 03/12/2019 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất loa và tai nghe tại Khu Công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Tonly Việt Nam UBND tỉnh Quảng Ninh
5053/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v giải quyết khiếu nại của ông Vương Văn Bính, trú tại khu Trại Thành, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (lần 2) UBND tỉnh Quảng Ninh
5059/QĐ-UBND 03/12/2019 Vv phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của UBND huyện Tiên Yên theo Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
5060/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của UBND huyện Ba Chẽ theo Nghị quyết số 2026/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
5061/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của HĐND huyện Bình Liêu theo Nghị quyết số 206/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
38/2019/QĐ-UBND 03/12/2019 V/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh QN UBND tỉnh Quảng Ninh
428/ĐĐBQH-DBQH1 02/12/2019 V/v thông báo lịch tiếp xúc cử tri của ĐBQH Nguyễn Văn Thắng Đoàn ĐBQH tỉnh
2968/UBND-LĐTBXH 02/12/2019 V/v thông báo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP Chính phủ mới ban hành UBND Thành phố Uông Bí
835/HĐND 02/12/2019 V/v khen thưởng thực hiện nhiệm vụ Đại biểu HĐND năm 2019 HĐND Thành phố Uông Bí
2967/UBND-TCNV 02/12/2019 V/v nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc cho CB, CC, VC UBND Thành phố Uông Bí
2959/UBND-TCNV 02/12/2019 V/v triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
297/BC-UBND 02/12/2019 BC Kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích UBND tỉnh Quảng Ninh
2943/UBND 29/11/2019 V/v phục vụ hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri UBND Thành phố Uông Bí
291/TB-PTQĐ 29/11/2019 V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở khu quy hoạch dân cư tự xây Thống Nhất 2 , phường Tân An, TX Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
123456TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 7649
Đã truy cập: 16367206

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.