Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
752/NQ-HĐND 24/07/2019 Nghị quyết v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 HĐND Thành phố Uông Bí
753/NQ-HĐND 24/07/2019 Nghị quyết phê duyệt danh mục công trình thực hiện chuẩn bị đầu tư trong năm 2019 phục vụ lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 HĐND Thành phố Uông Bí
754/NQ-HĐND 24/07/2019 Nghị quyết v/v phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
755/NQ-HĐND 24/07/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 HĐND Thành phố Uông Bí
Thông báo số 138/TB-HĐND 23/07/2019 Thông báo một số kết quả chủ yếu Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX HĐND Huyện Tiên Yên,UBND Huyện Tiên Yên
97/TB-UBND 23/07/2019 Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND Huyện Hải Hà
98/TB-UBND 23/07/2019 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần giữa các Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên ỦY ban nhân dân huyện ngày 19/7/2019 UBND Huyện Hải Hà
2281/QĐ-UBND 23/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình: Trường PTDT nội trú THCS Hải Hà; Hạng mục: Xây mới sân bóng đá nhân tạo UBND Huyện Hải Hà
2282/QĐ-UBND 23/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình: Trường PTDT nội trú THCS Hải Hà; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khu nhà ở nội trú học sinh UBND Huyện Hải Hà
2289/QĐ-XPVPHC 23/07/2019 Quyết định xử phạt vi phạm chính UBND Huyện Hải Hà
1799/HD-UBND 22/07/2019 Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, VHVN, TDTT vào dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 7,8,9 năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
154/KH-UBND 22/07/2019 Về việc tập huấn, nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước trong công tác lập, quản lý Quy hoạch; Quản lý hạ tầng kỹ thuật cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách chuyên môn của các đơn vị thuộc UBND thành phố Uông Bí năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
24/2019/QĐ-UBND 22/07/2019 Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
155/KH-UBND 22/07/2019 Thực hiện hoạt động tập huấn nâng cao năng lực và giám sát đánh giá Chương trình giảm nghèo năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
2248/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình - thuộc dự án: Tuyến mương cấp 3 từ đập Trại Mít đến Bãi Rạm UBND Huyện Hải Hà
2249/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng công trình - Thuộc dự án: Đường trục thôn từ nhà ông Thống xuống vùng sản xuất Bãi Rạm UBND Huyện Hải Hà
Thông báo số 01/TB-HĐTD 20/07/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (có phụ lục đính kèm văn bản này) UBND Huyện Tiên Yên


01/TB-HĐTD 19/07/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh QN năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh


233/KH-BCĐ 19/07/2019 Kế hoạch tổ chức triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
111/KH-UBND 19/07/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
233/KH-UBND 19/07/2019 Kế hoạch tổ chức triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
110/KH-UBND 19/07/2019 Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
2543/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân" UBND Thị xã Quảng Yên
2501/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định về việc phân công phụ trách Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
2401/QÐ-UBND 19/07/2019 Quyết định về việc Bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường Phổ thông trung học dân tộc nội trú Hoành Bồ năm học 2019-2020 UBND Huyện Hoành Bồ
112/KH-UBND 19/07/2019 Kế hoạch thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện UBND Huyện Hoành Bồ
2222/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) UBND Huyện Hải Hà
2223/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình - thuộc dự án: Kiên cố hóa công trình kênh mương bản Chăn Mùi, xã Quảng Đức UBND Huyện Hải Hà
Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh 18/07/2019 Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Quảng Ninh nắm 2019 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn số 1021/UBND 18/07/2019 Về việc trả lời đề nghị của bà Nguyễn Thị Tư thôn Đồng Mạ, xã Tiên Lãng về việc xem xét lại việc lấy mẫu xét nghiệm đối với 03 con chó, hỗ trợ kinh phí thiệt hại cho gia đình bà Tư UBND Huyện Tiên Yên
109/KH-UBND 18/07/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen UBND Huyện Hải Hà
5959/QĐ-UBND 17/07/2019 Về việc kiện toàn thành viên Tổ công tác liên ngành chốt tại Trạm 36 Uông Thượng -Vàng Danh của Công ty Than Uông Bí -TKV UBND Thành phố Uông Bí
Tài liệu kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 17/07/2019 Tài liệu kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Tiên Yên
Các báo cáo cho kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện Tiên Yên khóa 2016-2021 17/07/2019 Các báo cáo cho kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện Tiên Yên khóa 2016-2021 UBND Huyện Tiên Yên,HĐND Huyện Tiên Yên
231/KH-BCĐ 17/07/2019 Kế hoạch phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn huyện trong 6 tháng cuối năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
108/KH-UBND 17/07/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022" trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
2865/QĐ-UBND 16/07/2019 V/v thu hồi đất đối với khu đất sử dụng vào mục đích làm cơ sở sản xuất đá cây và kho bảo quản ôn lạnh, bảo quản nông sản tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều của Công ty trách nhiệm hữu hạn nước đá Hà Nội giao cho UBND thị xã Đông Triều quản lý UBND tỉnh Quảng Ninh
94/TB-UBND 16/07/2019 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
96/TB-UBND 16/07/2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15/07/2019 UBND Huyện Hải Hà
01/KHĐL-LĐLD-HLHPN 16/07/2019 Tổ chức giải bóng chuyền hơi trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động lần thứ I
1234567891011TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 7996
Đã truy cập: 14024928

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.