Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
Báo cáo số 128/BC-UBND 14/06/2019 Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 và ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng gửi tới kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX UBND Huyện Tiên Yên


1287/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1287/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các khu phố thuộc thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1286/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1286/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Đồn Đạc Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1285/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1285/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Nam Sơn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1284/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1284/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Thanh Sơn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1283/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1283/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1282/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1282/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1281/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1281/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1280/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
131/BC-UBND 14/06/2019 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế UBND Huyện Hải Hà
1882/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cho các đơn vị và UBND các xã, thị trấn( đợt 1) UBND Huyện Hoành Bồ
94/KH-UBND 13/06/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/218 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương UBND Huyện Hải Hà
Công văn số 793/UBND-VP 12/06/2019 Đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy rừng UBND Huyện Tiên Yên
03-TB/BCC 12/06/2019 Thông báo thời gian cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với 06 hộ dân tại thôn Cửa Tràng và thôn Cây Sằm, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. UBND Thị xã Quảng Yên
93/KH-UBND 12/06/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 08/7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý rừng, đất rừng trên địa bàn huyện Hải Hà, giai đoạn 2016 - 2020 UBND Huyện Hải Hà
2184/QĐ-UBND 12/06/2019 V/v thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu chưng ( logo) Quà tặng lưu niệm du lịch và ảnh đẹp Quảng Yên xưa và nay UBND Thị xã Quảng Yên
01/2019/NQ-HĐND 12/06/2019 Nghị quyết thông qua điều chỉnh bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tx Đông Triều HĐND Thị xã Đông Triều
//Ctr-HĐND 12/06/2019 Chương trình kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
1202 /UBND 12/06/2019 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã UBND Thị xã Đông Triều
1083/QĐ-UBND 12/06/2019 Quyết định số 1083/QĐ-UBND của UBND huyện về việc tạm giao chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với Trung tâm Hành chính công huyện UBND Huyện Ba Chẽ
1082/QĐ-UBND 12/06/2019 Quyết định số 1082/QĐ-UBND của UBND huyện về việc điều động ông Vi Văn Dương - Phó Bí thư Đảng bộ xã Thanh Sơn UBND Huyện Ba Chẽ
144-KH/HU 11/06/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng UBND Huyện Hải Hà
223/BC-UBND 11/06/2019 Báo cáo KQ giải quyết kiến nghị cử tri tới kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XIX và triển khai thực hiện NQ số 16/NQ-HĐND ngày 15/12/2018 của HĐND thị xã HĐND Thị xã Đông Triều
15/TB-HĐND 11/06/2019 Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
14/TB-HĐND 11/06/2019 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh và ĐB HĐND thị xã trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 HĐND Thị xã Đông Triều
13/QĐ-HĐND 11/06/2019 Quyết định v/v phân công công tác thư ký phục vụ các kỳ họp HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
1081/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của UBND huyện về việc trợ cấp khó khăn đột xuất UBND Huyện Ba Chẽ
Kế hoạch số 140/KH-UBND 10/06/2019 Tập huấn về nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn năm 2019 UBND Huyện Tiên Yên
220 /BC-UBND 10/06/2019 Báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
91/KH-UBND 10/06/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) UBND Huyện Hải Hà
2150/QĐ-UBND 07/06/2019 Quyết định về việc gia hạn thời gian cưỡng chế thu hồi đất. UBND Thị xã Quảng Yên
229 /BC-UBND 07/06/2019 Báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2019 về chủ đề công tác năm 2019 "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh" nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
1046/QĐ-UBND 07/06/2019 Quyết định số 1046/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phân công lãnh đạo, công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện làm công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân huyện UBND Huyện Ba Chẽ
127/KH-UBND 06/06/2019 xét tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại UBND thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
119/KH-UBND 06/06/2019 Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động sưu tầm, hiến tặng các tư liệu hiện vật, kỷ vật trưng bày tại nhà lưu niệm Chiến khú Đông Triều, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh UBND Thị xã Đông Triều
20/HĐND 06/06/2019 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa XIX HĐND Thị xã Đông Triều
10/QĐ-HĐND 06/06/2019 Quyết định v/v chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông NGuyễn Quốc Hùng HĐND Thị xã Đông Triều
11/NQ- HĐND 06/06/2019 Quyết định về việc phân công Tổ phó Tổ đại biểu HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Thì
12/QĐ-HĐND 06/06/2019 Quyết định về việc phân công Tổ phó Tổ đại biểu HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vương Văn Thuần HĐND Thị xã Đông Triều
Quyết định số 01/QĐ-BCĐ 06/06/2019 Về việc công nhận kết quả xếp loại công tác y tế các đơn vị trường học huyện Tiên Yên, năm học 2018 - 2019 UBND Huyện Tiên Yên
1234567891011TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 84379
Đã truy cập: 12275841

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.