Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
48/TB-UBND 03/04/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Đài - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg và Điện khẩn số 05/ĐK-UBND UBND Huyện Hải Hà
84/KH-UBND 03/04/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên" năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
141/BC-UBND 03/04/2020 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I; phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020 UBND Huyện Hải Hà
Kế hoạch số 216/PGDĐT 03/04/2020 Kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ giáo viên huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
Kế hoạch số 01-KH/TBTT 02/04/2020 Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn huyện TIên Yên UBND Huyện Tiên Yên
03/PA-UBND 02/04/2020 Phương án cung ứng các mặt hàng nhu cầu lương thực thực phẩm trong thực hiện khoanh vùng, phong tỏa cách ly phòng chống dịch Covid-19 UBND Huyện Hải Hà
04/PA-UBND 02/04/2020 Phương án hoạt động chốt kiểm dịch Covid-19 tại km 236+800 QL18 thuộc thôn 7, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
1807/QĐ-UBND 01/04/2020 về việc ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh covid-19 UBND Thành phố Uông Bí
Công văn số 547/UBND-KTHT 01/04/2020 Triển khai các phương án đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong trường hơp thực hiện cách lý toàn xã hội từ o giờ ngày 01/4/2020 UBND Huyện Tiên Yên
757-TB/HU 01/04/2020 Thông báo Lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 4/2020 UBND Huyện Hải Hà
08/QĐ-BCĐ 01/04/2020 V/v ban hành " Hướng dẫn kiểm tra, khai báo y tế tại các Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
21/TB-HCC 31/03/2020 Thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Hà từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 UBND Huyện Hải Hà
44/TB-UBND 31/03/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Đài - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 31/3/2020 UBND Huyện Hải Hà
08/ĐK-CTUBND 31/03/2020 Về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bênh Covid-19 trong giai đoạn phát triển phức tạp UBND Thành phố Uông Bí
82/KH-UBND 31/03/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025 UBND Huyện Hải Hà
1741/QĐ-UBND 31/03/2020 Về việc biệt phái đối với viên chức, người lao động UBND Thành phố Uông Bí
1750/QĐ-UBND 31/03/2020 Về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ UBND Thành phố Uông Bí
1752/QĐ-UBND 31/03/2020 Về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ UBND Thành phố Uông Bí
1754/QĐ-UBND 31/03/2020 Về việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố Uông Bí bằng đường bộ UBND Thành phố Uông Bí
Công văn 536/UBND 31/03/2020 HỎA TỐC V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 537/UBND 31/03/2020 HỎA TỐC V/v tăng cường xử lý, giải quyết, trả lời đơn thư của công dân UBND Huyện Tiên Yên
Báo cáo số 112/BC-UBND 31/03/2020 Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 534/UBND 31/03/2020 Báo cáo công tác quan lý vốn viện trợ năm 2019 UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 1580/QĐ-UBND 31/03/2020 Phê duyệt các danh sách các trường hợp ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 1584/QĐ-UBND 31/03/2020 Thành lập 05 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 1586/QĐ-UBND 31/03/2020 Điều động và bổ nhiệm cán bộ UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 1588/QĐ-UBND 31/03/2020 Điều động và bổ nhiệm cán bộ UBND Huyện Tiên Yên
Kế hoạch số 92/KH-NN&PTNT 31/03/2020 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn 249/CV-HĐTY-TN 31/03/2020 Triên khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm UBND Huyện Tiên Yên
249/NQ-HĐND 31/03/2020 Nghị quyết v/v giải thể và đổi tên một số thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh HĐND tỉnh Quảng Ninh
248/NQ-HĐND 31/03/2020 Nghị quyết v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
247/NQ-HĐND 31/03/2020 Nghị quyết v/v chấp thuận phương án huy động vốn vay của Chính phủ Nhật Bản và trả nợ vốn vay lại để đầu tư dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long HĐND tỉnh Quảng Ninh
243/NQ-HĐND 31/03/2020 Nghị quyết v/v thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh (đợt 1) năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
242/2020/NQ-HĐND 31/03/2020 Nghị quyết v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 225/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 HĐND tỉnh Quảng Ninh
44A/TB-UBND 31/03/2020 Thông báo Lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 4/2020 UBND Huyện Hải Hà
245/2020/NQ-HĐND 31/03/2020 Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
1781/QĐ-UBND 31/03/2020 Về việc dừng hỗ trợ cho trẻ em theo Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 và Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
1787/QĐ-UBND 31/03/2020 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng UBND Thành phố Uông Bí
1792/QĐ-UBND 31/03/2020 Về việc dừng hỗ trợ cho trẻ em theo Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 và Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
Báo cáo số 02/BC-NN&PTNT 30/03/2020 Tinh hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện UBND Huyện Tiên Yên
12345678910TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 6301
Đã truy cập: 17626243

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.