Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
919/2003/QĐ-BCA(A11) 21/11/2003 Quyết định số 919/2003/QĐ-BCA(A11) ngày 21/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an Về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Bộ Công An
21/2003/TT-BLĐTBXH 22/09/2003 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của chính phủ về hợp đồng lao động Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
1/01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP 11/08/2003 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII “Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân’’ của Bộ luật Hình sự năm 1999 Quốc hội
743/QĐ-BNV 27/06/2003 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2002 Bộ Nội vụ
44/2003/NĐ-CP 09/05/2003 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động Chính phủ
37/2003/TT-BTC 24/04/2003 Thông tư 37/2003/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính
182/QĐ-BNV 22/01/2003 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng của Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ
04/2003/NĐ-CP 16/01/2003 Nghị định của Chính phủ quy định về khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong phòng, chống ma tuý Bộ Nội vụ
73/QĐ-BNV 14/01/2003 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” Bộ Nội vụ
34/QĐ-BNV 08/01/2003 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” Bộ Nội vụ
30/QĐ-BNV 07/01/2003 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” Bộ Nội vụ
20/QĐ-BNV 03/01/2003 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc khen thưởng thành tích công tác Bộ Nội vụ
1279/2002/QĐ-BCA 19/12/2002 Quyết định số 1279/2002/QĐ-BCA Ngày 19/12/2002 của Bộ công an về việc ban hành quy chế quản lý người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch. Bộ Công An
1279/2002/QĐ-BCA 19/12/2002 Quyết định số 1279/2002/QĐ-BCA , ngày 19/12/2002 của bộ trưởng bộ công an Về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch Bộ Công An
1/01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT 15/12/2002 LIÊN TỊCH TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN Quốc hội
397/QĐ-BNV 25/11/2002 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ
92/2002/NĐ-CP 11/11/2002 Nghị định của chính phủ số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hoá Chính phủ
93/2002/NĐ-CP 11/11/2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể. Chính phủ
231/QĐ-BNV 09/10/2002 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Khen thưởng thành tích công tác Bộ Nội vụ
1/01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC 25/09/2002 LIÊN TỊCH BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XV “CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH" CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 Quốc hội
141 /TB-UBND 24/08/2002 Về việc chuyển địa điểm tiếp công dân UBND Thị xã Đông Triều
256/TTr- BTCCBCP 15/08/2002 Tờ trình của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xét khen thưởng “Huân chương Sao vàng” cho ngành Tổ chức Nhà nước Bộ Nội vụ
224/BTCCBCP-TCCB 18/07/2002 Công văn của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc báo cáo Thuyết trình bổ sung đề nghị xét khen thưởng “Huân chương Sao Vàng” cho ngành Tổ chức Nhà nước Bộ Nội vụ
214/TTr- BTCCBCP 12/07/2002 Tờ trình của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động các hạng Bộ Nội vụ
44/2002/PL-UBTVQH10 02/07/2002 Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/7/2002 về xử lý vi phạm hành chính. Ủy ban thường vụ Quốc hội
32/2002/QĐ-BTCCBCP 01/07/2002 Quyết định của Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước” Bộ Nội vụ
417/QĐ-TTg 29/05/2002 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Bộ Nội vụ
56/2002/NĐ-CP 15/05/2002 Nghị định của Chính phủ số 56/2002/NĐ-CP ngày 15-5-2002 về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. Chính phủ
50/2002/NĐ-CP 25/04/2002 Nghị định của Chính phủ số 50/2002/NĐ-CP ngày 25/4/2002 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Chính phủ
48/QĐ-BTCCBCP 04/04/2002 Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo về việc thành lập Tổ biên tập Luật Khen thưởng Nhà nước Bộ Nội vụ
33/2002/NĐ-CP 28/03/2002 Nghị định của Chính phủ số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. Chính phủ
51/BTCCBCP-TCCB 04/03/2002 Công văn của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2002 Bộ Nội vụ
52/BTCCBCP-TCCB 04/03/2002 Công văn của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2002 Bộ Nội vụ
2/02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP 25/02/2002 LIÊN TỊCH CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ CÔNG AN, BỘ TƯ PHÁP SỐ 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2001VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP ĐỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XIV "CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU" CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 Quốc hội
18/2002/NĐ-CP 18/02/2002 Nghị định của chính phủ số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 Ban hành quy chế quản lý kho vật chứng. Chính phủ
26/QĐ-BTCCBCP 18/01/2002 Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về khen thưởng thành tích công tác năm 2001 Bộ Nội vụ
27/QĐ-BTCCBCP 18/01/2002 Quyết định của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về khen thưởng thành tích công tác năm 2001 Bộ Nội vụ
3/2002/NĐ-CP 07/01/2002 Nghị định của Chính phủ số 03/2002/NĐ-CP ngày 07/01/2002 về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí. Chính phủ
1/01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC 03/01/2002 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quốc hội
1/55/2001/NĐ-CP 23/08/2001 Về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet Chính phủ
« ĐầuTrước169170171172173174175176
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 3779
Đã truy cập: 13366584

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.