Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1/QT620-01/NV 25/04/2009 Quy trình Tuyển dụng viên chức sự nghiệp UBND Huyện Bình Liêu
66/2009/QĐ-TTG 24/04/2009 Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho tại các khu công nghiệp thuê. Chính phủ
107/CV-UBND 21/04/2009 Công văn "V/v: Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". UBND Huyện Tiên Yên
1113/QĐ-UBND 20/04/2009 Về việc tặng Bằng khen cho 15 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác nộp thuế năm 2008 UBND tỉnh Quảng Ninh
400/QĐ-UBND 17/04/2009 Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Xây dựng đường dây 35KV và TBA 50 KVA-35/0,4KV thôn Bắc Văn xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ. UBND Huyện Ba Chẽ
511/QĐ-UBND 17/04/2009 Quyết định V/việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
24/TB-UBND 16/04/2009 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2009 UBND Huyện Ba Chẽ
1098/QĐ-UBND 15/04/2009 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân tại xã Tân Bình, huyện Đầm Hà UBND tỉnh Quảng Ninh
1099/QĐ-UBND 15/04/2009 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án di chuyển và nâng cấp hệ thống sàng tuyển than của Công ty than Quang Hanh -TKV UBND tỉnh Quảng Ninh
1006/QĐ-UBND 10/04/2009 Về việc phê duyệt bổ sung giá trị gói thầu tư vấn giám sát đầu tư xây dựng công trình: 10 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Tổng thể nâng cấp đê Hà Nam, huyện Yên Hưng năm 2008. UBND tỉnh Quảng Ninh
986/QĐ-UBND 10/04/2009 Về việc cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp UBND tỉnh Quảng Ninh
989/QĐ-UBND 10/04/2009 Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hồng Thắng, giữ chức vụ Giám đốc Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
994/QĐ-UBND 10/04/2009 Về việc tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 06 cá nhân thuộc Hội Người mù tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua UBND tỉnh Quảng Ninh
974/QĐ-UBND 09/04/2009 Về việc ban hành 02 danh mục các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
970/QĐ-UBND 09/04/2009 Về việc Kiện toàn Ban quản lý Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng ở huyện Hải Hà. UBND tỉnh Quảng Ninh
273/QĐ-UBND 08/04/2009 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội TDTT huyện Ba Chẽ lần thứ VI năm 2009 UBND Huyện Ba Chẽ
421/QĐ-UBND 07/04/2009 Quyết định "V/v: Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Nghị định số 47/CP của Chính phủ;Chỉ thị 03/2009/CT-UBND ngày 12/02/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh" UBND Huyện Tiên Yên
34/2009/NĐ-CP 06/04/2009 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc Chính phủ
411/QĐ-UBND 03/04/2009 Quyết định V/v ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ của UBND huyện và các cơ quan trực thuộc. UBND Huyện Tiên Yên
248/QĐ-UBND 01/04/2009 Quyết định về việc thu hồi đất và giao đất ở tái định cư cho ông Đinh Văn Long UBND Huyện Ba Chẽ
17/KH/UBND 01/04/2009 Kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn huyện Ba Chẽ năm 2009 theo tinh thần Nghị quyết TW 7 (khoá X) và chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn UBND Huyện Ba Chẽ
41/BC-UBND 31/03/2009 Báo cáo kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo được hỗ trợ cải thiện nhà ở UBND Huyện Ba Chẽ
245/CV-UBND 31/03/2009 V/v đôn đốc triển khai thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính (Đề án 30) UBND Thành phố Móng Cái
922/QĐ-UBND 31/03/2009 Về việc tặng Cờ, Bằng khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân thuộc huyện Hoành Bồ đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2008 UBND tỉnh Quảng Ninh
798/BHXH- CSXH 30/03/2009 V/v: Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu. Trợ cấp BHXH theo NĐ số 122/2008/NĐ-CP và TT số 03/2009/TT-BLĐTBXH. Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam
358/QĐ-UBND 30/03/2009 Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán công trình: Xây dựng đường dây 35KV và TBA 50 KVA -35/0,4 KV thôn Đồng Thầm xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ. UBND Huyện Ba Chẽ
372/QĐ-UBND 30/03/2009 Quyết định V/việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện Tiên Yên. Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện Tiên Yên (Ban hành kèm theo Quyêtd định số 372/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của UBND huyện Tiên Yên). UBND Huyện Tiên Yên

837/QĐ-UBND 26/03/2009 Về việc tặng Bằng khen cho 09 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng năm 2008 UBND tỉnh Quảng Ninh
795/QĐ-UBND 24/03/2009 Về việc thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương, Bằng khen và Danh hiệu vinh dự của Nhà nước UBND tỉnh Quảng Ninh
27/DA/TĐ-QN 24/03/2009 Đề án xây dựng Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với phám luật" cho thanh thiếu nhi tại cơ sở Tỉnh Đoàn
55/QĐ/TĐ- QN 24/03/2009 Ban hành Quy chế hoạt động của đội ngũ Cộng tác viên báo chí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2009- 2012 Tỉnh Đoàn
204/QĐ-UBND 21/03/2009 Quyết định phê duyệt báo cáo kinh kế kỹ thuật TKBVTC -Tổng dự toán Công trình: Xây dựng đường dây 35KV và TBA 30 KVA- 35/0,4KV thôn Khe Giấy xã Lương Mông. UBND Huyện Ba Chẽ
2/TB-MTTQ 19/03/2009 Chương trình công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2009 Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh
729/QĐ-UBND 18/03/2009 Về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2008. UBND tỉnh Quảng Ninh
187/CTPH 17/03/2009 Chương trình phối hợp công tác năm 2009 giữa UBND huyện với UBMTTQ và các đoàn thể huyện UBND Thị xã Đông Triều

671/QĐ-UBND 13/03/2009 Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng tường kè bảo vệ bờ sông biên giới khu vực Km 10,xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái. UBND tỉnh Quảng Ninh
675/QĐ-UBND 13/03/2009 V/v thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ 6 năm 2010 UBND tỉnh Quảng Ninh
658/QĐ-UBND 12/03/2009 Về việc gia hạn phê duyệt địa điểm để khảo sát lập Dự án đầu tư Trại sản xuất và khu thực nghiệm giống hải sản tại huyện Đầm Hà của Trung tâm KHKT và sản xuất giống Thuỷ sản Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh
229/QĐ-UBND 10/03/2009 Quyết định V/v ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ. UBND Huyện Tiên Yên

584/QĐ-UBND 06/03/2009 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc và đặt máy của Đài truyền thanh, truyền hình huyện Hải Hà UBND tỉnh Quảng Ninh
« ĐầuTrước152153154155156157158159160161162TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 84765
Đã truy cập: 12276227

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.