Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
13/KH-UBND 17/01/2020 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của thành phố Uông Bí năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
166/QĐ-UBND 15/01/2020 Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị khu 5B, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí
165/QĐ-UBND 15/01/2020 Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường THCS chất lượng cao và khu dân cư đô thị khu 5A, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí
114/QĐ-UBND 13/01/2020 Quyết định v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Uông Bí năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
08/KH-UBND 10/01/2020 Kế hoạch thực hiện cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 UBND Thành phố Uông Bí
99/QĐ-UBND 10/01/2020 QĐ v/v tặng Giấy khen cho 17 cá nhân là người có công với Đảng, với Cách mạng tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Uông Bí nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam UBND Thành phố Uông Bí
79/QĐ-UBND 09/01/2020 Về việc tạm gia chỉ tiêu biên chế năm 2020 cho các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
07/KH-UBND 09/01/2020 Thăm, chúc tế các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn, đơn vị kết nghĩa và cán bộ đang công tác ở biên giới, hải đảo, phụ cấp đặc biệt 100% và các đơn vị trực Tết Nguyên đán, một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
84/QĐ-UBND 09/01/2020 Quyết định thành lập Tổ công tác rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong rừng đặc dụng Yên Tử UBND Thành phố Uông Bí
19/TB-UBND 08/01/2020 Thông báo KL của đ/c Nguyễn Đình Trung - PCT UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố UBND Thành phố Uông Bí
06/KH-UBND 08/01/2020 Kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống đốt pháo, thả "đèn trời" đêm giai thừa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
866/QĐ-HĐND 07/01/2020 Phê chuẩn Kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND phường Trưng Vương khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Uông Bí
868/QĐ-HĐND 07/01/2020 Phê chuẩn Kết quả bầu cử chức vụ PCT.HĐND phường Trưng Vương khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Uông Bí
869/QĐ-HĐND 07/01/2020 Phê chuẩn số lượng thành viên và kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND phường Trưng Vương khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND Thành phố Uông Bí
26/QĐ-UBND 06/01/2020 Quyết định v/v công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" của các xã, phường năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
Kế số 03/KH-UBND 06/01/2020 Trang trí tuyên truyền trực quan mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020 UBND Huyện Tiên Yên
Công văn số 03/SNV-CCVC 03/01/2020 về việc thông báo kết quả trúng tuyển và hướng dẫn thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức UBND Huyện Tiên Yên
697-TB/HU 03/01/2020 Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tháng 01/2020 UBND Huyện Hải Hà
01/TB-UBND 03/01/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 02/01/2020 UBND Huyện Hải Hà
Giấy triệu tập số 255/GTrT-HĐND 02/01/2020 Giấy triệu tập kỳ họp thứ 15 kỳ họp bất thường của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND Huyện Tiên Yên,UBND Huyện Tiên Yên
02/TB-UBND 02/01/2020 Thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 01/2020 UBND Huyện Hải Hà
02/KH-UBND 02/01/2020 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Canh Tý năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
02/QĐ-UBND 02/01/2020 Quyết định v/v quy định số lượng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
10338/QĐ-UBND 31/12/2019 Quyết định v/v phê duyệt danh sách và nguồn kinh phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi đợt VI 2019 (từ 01/11/2019 đến 30/12/2019) UBND Thành phố Uông Bí
4227/QĐ-UBND 31/12/2019 Quyết định công nhận thôn đạt tiêu chí thôn chuẩn nông thôn mới đợt II năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
22/2019/TT-BTTTT 31/12/2019 Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh Bộ Thông tin - Truyền thông
5538/QĐ-UBND 30/12/2019 Quyết định v/v công nhận Khu du lịch Hồ Yên Trung, thành phố Uông Bí là Khu du lịch cấp tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
24/NQ-HĐND 30/12/2019 Nghị quyết về chương trình giám sát thường trực HĐND thị xã năm 2020 HĐND Thị xã Quảng Yên
860/NQ-HĐND 28/12/2019 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách Thành phố và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020 HĐND Thành phố Uông Bí
Kế hoạch số 246/KH-UBND 27/12/2019 Về triển khai thực hiện Kế hoạch 321/KH - TU ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 52-KL - TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước UBND Huyện Tiên Yên
10037/QĐ-UBND 27/12/2019 Quyết định v/v bãi bỏ 04 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
42/QDD-UBND 27/12/2019 V/v quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 UBND tỉnh Quảng Ninh
270/KH-BTC 25/12/2019 Kế hoạch tổ chức lễ khai Hội và Hội xuân chùa Ba Vàng năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
171/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
165/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
163/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV UBND Huyện Hải Hà
157/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
159/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
158/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 UBND Huyện Hải Hà
161/NQ-HĐND 25/12/2019 Nghị quyết về việc chi ngân sách huyện bằng nguồn tăng thu năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
123456TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 1891
Đã truy cập: 48758820.

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.