Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
Tài liệu kỳ hộ thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 09/10/2019 Tài liệu kỳ hộ thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND Huyện Tiên Yên,UBND Huyện Tiên Yên
163/TB-UBND 09/10/2019 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
7734/QĐ-UBND 09/10/2019 Quyết định v/v tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
7733/QĐ-UBND 09/10/2019 Quyết định v/v tặng giấy khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, công tác An sinh xã hội, khoa học công nghệ của thành phố Uông Bí năm 2018-2019 UBND Thành phố Uông Bí
408/TB-UBND 08/10/2019 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
177/KH-UBND 08/10/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
3267/QĐ-UBND 08/10/2019 Quyết định về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn hạng mục điều chỉnh cục bộ ranh giới GPMB trên địa bàn thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
3253-3266/QĐCC-UBND 08/10/2019 Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất UBND Huyện Hoành Bồ
162/TB-UBND 07/10/2019 Thông báo thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án: Tuyến đướng trục chính số 2 khu công nghiệp cảng biển Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
176/KH-UBND 07/10/2019 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm GPMB dự án: Tuyến đường trục chính số 2 khu công nghiệp cảng biển Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
253/BC-UBND 07/10/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
3360/QĐ-UBND 04/10/2019 Ủy quyền chỉ đạo, điều hành công việc UBND thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
105/TB-HĐND 04/10/2019 Thông báo lịch công tác của Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà tháng 10/2019 UBND Huyện Hải Hà
156/TB-UBND 03/10/2019 Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2019 UBND Huyện Hải Hà
172/KH-UBND 03/10/2019 Kế hoạch triển khai Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Hải Hà giai đoạn 2019 -2025 UBND Huyện Hải Hà
157/TB-UBND 03/10/2019 Thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tháng 10/2019 UBND Huyện Hải Hà
Thông báo số 163/TB-UBND 02/10/2019 Kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
7567/QĐ-UBND 02/10/2019 Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác PCCC các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, khách sạn, tòa nhà đa năng trên địa bàn thành phố UBND Thành phố Uông Bí
7570/QĐ-UBND 02/10/2019 Quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
7571/QĐ-BCĐ 02/10/2019 Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
Quyết định số 3478/QĐ-UBND 02/10/2019 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏa Phù Đổng huyện Tiên Yên lần thứ X, năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
7550/QĐ-UBND 01/10/2019 Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù đổng thành phố Uông Bí và chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ X, năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
Công văn số 1469/UBND-TCNV 01/10/2019 Về việc hướng dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
Giấy triệu tập số 171/GTrT-HĐND 01/10/2019 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ mười ba (Kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND Huyện Tiên Yên,UBND Huyện Tiên Yên

201/KH-UBND 01/10/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, tổ chức Lễ hội và hoạt động du lịch năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
01/TKG-MTTQ 30/09/2019 Thư kêu gọi về việc tham gia ủng hộ tháng cao điểm Quỹ "vì người nghèo" thị xã Đông Triều năm 2019 UBND Thị xã Đông Triều
169/KH-UBND 30/09/2019 Kế hoạch tổ chức đợt phát động ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hải Hà năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
Kế hoạch số 203/KH-UBND 27/09/2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dụng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn huyện giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 UBND Huyện Tiên Yên
7456/QĐ-UBND 27/09/2019 Về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe phù đổng thành phố Uông Bí lần thứ X, năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
7434/QĐ-UBND 27/09/2019 Về việc tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nèn quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 UBND Thành phố Uông Bí
2833/QĐ-UBND 27/09/2019 Quyết định về việc thành lập các Tổ công tác phụ trách đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hải Hà giai đoạn 2019 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
100/Ctr-HĐND 27/09/2019 Chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV UBND Huyện Hải Hà
199/KH-UBND 27/09/2019 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, NQ 202/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
200/KH-UBND 27/09/2019 Kế hoạch tổ chức đợt phát động ủng hộ đồng bào nghèo và đơn vị đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
168/KH-UBND 27/09/2019 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
145/KH-UBND 27/09/2019 Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa hanh khô năm 2019-2020 UBND Huyện Hoành Bồ
Kế hoạch số 201/KH-UBND 26/09/2019 Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 UBND Huyện Tiên Yên
198/KH-UBND 26/09/2019 Tổ chức gặp mặt Doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 UBND Thành phố Uông Bí
166/KH-UBND 26/09/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp xã tiến tới Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến huyện Hải Hà UBND Huyện Hải Hà
98/TB-HĐND 26/09/2019 Thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 UBND Huyện Hải Hà
123456TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 3942
Đã truy cập: 14765630

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.