Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
244/KH-UBND 29/11/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam UBND Thành phố Uông Bí
563/TB-UBND 28/11/2019 Thông báo KL của đ/c Đặng Đình Sách - PCT UBND thành phố tại cuộc họp Hội đồng thẩm định hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi đợt 5 năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
9419/QĐ-UBND 27/11/2019 Quyết định v/v thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển vào làm nhân viên hợp đồng tại Trung tâm phát triển quỹ đất TPUB và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng TNMT UBND TPUB UBND Thành phố Uông Bí
01/KH-TBTT 26/11/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công nhận thành phố Uông Bí hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2018 UBND Thành phố Uông Bí
239/KH-UBND 25/11/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự UBND Thành phố Uông Bí
242/KH-UBND 25/11/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2019 UBND Thành phố Uông Bí
9339/QĐ-UBND 25/11/2019 Quyết định v/v thành lập BTC hội chợ OCOP kết hợp thương mại thành phố Uông Bí năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
216/UBND - NC 25/11/2019 Về việc thông báo văn bản mới ban hành
2573/TB-SNV 22/11/2019 Thông báo v/v bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tôt chức xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2019 Sở Nội Vụ
Tài liệu tiếp xúc cử tri trức kỳ họp cuối năm 2019 21/11/2019 Tài liệu tiếp xúc cử tri trức kỳ họp cuối năm 2019 UBND Huyện Tiên Yên
Kế hoạch số 231/KH-UBND 21/11/2019 Triên khai Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 26/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập, giải thể và đổi tên thôn, bản, khu phố trên đị bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 - 2021 UBND Huyện Tiên Yên
389/KH-BCĐ 21/11/2019 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12) năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
288/BC-UBND 21/11/2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công năm 2019 UBND Huyện Hải Hà
04/QĐ-BCĐHKPĐ 21/11/2019 V/v điều chỉnh, bổ sung thành viên các Tiểu ban Hội khỏe Phù Đổng thị xã Quảng Yên lần thứ X ,năm 2020 UBND Thị xã Quảng Yên
Báo cáo số 373/BC-UBND 20/11/2019 BC kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 và nội dung kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm từ kỳ trước Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX UBND Huyện Tiên Yên
9297/QĐ-UBND 20/11/2019 Quyết định v/v thành lập Đoàn liên ngành, kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý trên địa bàn thành phố Uông Bí năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
Quy chế số 11-QC/HU ngày 201/11/2019 của Huyện Ủy 20/11/2019 Về việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của người dứng đầu cấp ủy huyện UBND Huyện Tiên Yên
Quy định số 11-QĐ/HU ngày 20/11/2019 của Huyện ủy 20/11/2019 Về việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị "về trách nhiệm của người đướng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý các phản ánh, kiến nghị của dân" UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 973-QĐ/HU ngày 20/11/2019 của Huyện ủy 20/11/2019 Ban hành Nội quy tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy UBND Huyện Tiên Yên
4577/QĐ-UBND 20/11/2019 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông UBND Thị xã Quảng Yên
Báo cáo số 372/BC-UBND 19/11/2019 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2020 UBND Huyện Tiên Yên
971-QĐ/TU 19/11/2019 Quyết định thành lập BCĐ nghiên cứu, biên soạn cuốn "Đảng bộ thành phố Uông Bí qua các thời kỳ Đại hội" Thành ủy Uông Bí
175/KH-UBND 18/11/2019 Kế hoạch Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 UBND Huyện Hoành Bồ
176/KH-UBND 18/11/2019 Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoành Bồ năm 2020 UBND Huyện Hoành Bồ
2790/UBND 18/11/2019 V/v đề xuất danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư thị xã năm 2019, định hướng năm 2020 UBND Thị xã Đông Triều

237/KH-UBND 18/11/2019 Tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời UBND Thành phố Uông Bí

181/TB-UBND 15/11/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Xuân Đài - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện ngày 13 và 14/11/2019 UBND Huyện Hải Hà
4097/QĐ-UBND 15/11/2019 Quyết định Về việc phê duyệt địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung huyện Hoành Bồ tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ UBND Huyện Hoành Bồ
9165/QĐ-UBND 15/11/2019 Quyết định v/v thành lập hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
9166/QĐ-UBND 15/11/2019 Quyết định v/v thành lập Tổ giám sát và phục vụ công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
Công văn số 748-CV/HU ngày 15/11/2019 của Huyện ủy Tiên Yên 15/11/2019 Việc thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 4209/QĐ-UBND 15/11/2019 Về việc ban hành Quy chế Quan lý, bảo vệ và phát huy giá trị danh thắng thác Pạc Sủi, xã Yên Than, huyện Tiên Yên UBND Huyện Tiên Yên
9117/QĐ-UBND 15/11/2019 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 UBND Thành phố Uông Bí
173/KH-UBND 14/11/2019 Kế hoạch Triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng UBND Huyện Hoành Bồ
174/KH-UBND 14/11/2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng UBND Huyện Hoành Bồ
4426/QĐ-UBND 14/11/2019 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng trên địa bàn thị xã Quảng Yên mùa hanh khô năm 2019 - 2020 UBND Thị xã Quảng Yên
19/NQ-HĐND 14/11/2019 Nghị quyết v/v phê duyệt miễn nhiệm Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thị xã Đông Triều
4424/QĐ-UBND 14/11/2019 Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng trên địa bàn thị xã Quảng Yên mùa hanh khô năm 2019-2020 UBND Thị xã Quảng Yên
Quyết định số 4165/QĐ-UBND 14/11/2019 Quyết định về việc công nhân danh hiệu "Thôn Khu văn hóa", năm 2019 UBND Huyện Tiên Yên
4490/QD-UBND 13/11/2019 Quyết định về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch đối với các thí sinh dự tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao và thí sinh dự tuyển CHQS xã tại kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thuộc TX Đông Triều năm 20119 UBND Thị xã Đông Triều
123456TiếpCuối »
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 9233
Đã truy cập: 16368790

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.