Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi quy định tuyển dụng bên y tế là như thế nào?
Ngày hỏi 02/08/2022

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Công dân: Đỗ nhật hằng
TTQH, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Trả lời:

Đơn vị trả lời: Sở Y tế

Trả lời: 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định tuyển dụng viên chức ngành Y tế căn cứ vào Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, tuyển dụng viên chức ngành Y tế có 2 hình thức tuyển dụng khác nhau, gồm:

+ Tuyển dụng viên chức vào đơn vị tự chủ 100% về chi thường xuyên.

+ Tuyển dụng viên chức vào đơn vị tự chủ 1 phần hoặc chưa tự chủ.

1. Đối với tuyển dụng viên chức vào đơn vị tự chủ 100%

1.1. Tiếp nhận viên chức theo Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ.

Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Sở Y tế.

- Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc theo quy định, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

1.2. Tuyển dụng viên chức thông thường: thực hiện theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ.

2. Đối với tuyển dụng vào các đơn vị tự chủ 1 phần hoặc chưa tự chủ:

Thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở Nội vụ.

Trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.Tìm kiếm câu hỏi - theo chuyên mục - từ khóa

Danh sách câu hỏi
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 16523
Đã truy cập: 61526026

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.