Câu hỏi:

“Bố tôi sinh tháng 02-1966, đến nay đã có 27 năm 5 tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trong đó có 16 năm đóng BHXH nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Nay do sức khoẻ yếu bị suy giảm khả năng lao động 61%, Bố tôi muốn nghỉ hưu sớm trước tuổi. Xin hỏi theo quy định cũ và mới thì cách tính làm tròn tuổi khi nghỉ hưu và làm tròn tháng lẻ tham gia BHXH như thế nào? Dự kiến Bố tôi nghỉ hưu vào tháng 12-2019”
Ngày hỏi 16/09/2019

Lĩnh vực: Bảo hiểm
Công dân: Hoàng Phương Ngọc
Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh

Trả lời:

Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/ Cách tính làm tròn tuổi khi nghỉ hưu trước tuổi

a)  Theo quy định cũ:

Tại Điểm b, Khoản 3, Mục IV, Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2016 của Chính phủ quy định:  mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì tỷ lệ hưởng lương hưu giảm đi 1%; trường hợp tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ thì được tính tròn thêm một tuổi.

b)  Theo quy định mới:

Tại Khoản 3, Điều 56, Luật BHXH 2014 quy định: mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

2/ Cách làm tròn tháng lẻ tham gia BHXH:

a) Theo quy định cũ:

- Tại Khoản 5, Điều 28, Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006  hướng dẫn một số điều của luật BHXH bắt buộc quy định: Khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 Điều này nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm.

b) Theo quy định mới:

- Tại Khoản 2, Điều 17, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn một số điều của luật BHXH bắt buộc quy định: Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Theo quy định trên: nếu bố bạn nghỉ hưu vào tháng 12/2019 thì tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau:

+ 17 năm đầu đóng BHXH được tính bằng 45%

+ Từ năm thứ 18 đến năm thứ 27 là 10 năm, được tính thêm: 10 x 2% = 20%

+ 05 tháng lẻ được tính là 0,5 năm, tính thêm: 0,5 x 2%  = 1%

=>Tổng tỷ lệ bố bạn được hưởng là: 45% + 20% + 1% = 66 %.

- Bố bạn nghỉ hưu vào tháng 12/2019, lúc đó là 53 tuổi 10 tháng, làm tròn là 54 tuổi (nghỉ hưu trước tuổi 55 là 01 năm) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là: 2%

Như vậy, tỷ lệ lương hưu bố bạn sẽ được hưởng là: 66% - 2% = 64 %./.Tìm kiếm câu hỏi - theo chuyên mục - từ khóa

Danh sách câu hỏi
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 3246
Đã truy cập: 49646446.

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.