Câu hỏi:

Chủ trương của Nhà nước là ưu tiên cho giáo dục và đào tạo, đề nghị quý Sở cho biết chủ trương này được thể hiện như thế nào trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019?
Ngày hỏi 22/01/2019

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Công dân: Nguyễn Thị Chung
Hà Nội

Trả lời:

Đơn vị trả lời: Sở Tài chính

Sau khi nghiên cứu, Phòng Quản lý Ngân sách - Sở Tài chinh Quảng Ninh có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 được Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018,

Tổng chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề Trung ương giao tại Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 cho tỉnh Quảng Ninh là 4.534.440 triệu đồng, chiếm 30,4% tổng chi thường xuyên NSĐP (tương ứng tỷ trọng cao nhất trong các lĩnh vực chi thường xuyên).

Căn cứ dự toán do Trung ương giao, tỉnh Quảng Ninh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về dự toán thu NSNN,  chi NSĐP, phân bổ ngân sách cấp tỉnh và cơ chế biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2019, theo đó mặc dù tỉnh Quảng Ninh thực hiện cân đối 3.035.076 triệu đồng từ chi thường xuyên bổ sung chi đầu tư phát triển, nhưng chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo vẫn đảm bảo 4.534.440 triệu đồng (bằng số Trung ương giao), chiếm 36,5% tổng chi thường xuyên NSĐP.

Ngoài ra, trong năm 2019 tỉnh Quảng Ninh được Trung ương bổ sung 13.730 triệu đồng thực hiện 02 Chương trình mục tiêu: (i) Chương trình giáo dục – việc làm và an toàn lao động: 11.230 triệu đồng; (ii) Chương trình giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn: 2.500 triệu đồng.Tìm kiếm câu hỏi - theo chuyên mục - từ khóa

Danh sách câu hỏi
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 101
Đã truy cập: 48992749.

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.