Sơ kết bước 1 tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

25/02/2021 18:39

Chiều 25/2, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tới 13 địa phương và 177 xã, phường, thị trấn để sơ kết bước 1 tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Bám sát Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cũng như tình hình thực tiễn của địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử một cách chặt chẽ, chủ động và đúng quy định. Mặc dù được tiến hành đúng vào dịp Tết Nguyên đán và trong điều kiện diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng các nội dung đều được tỉnh Quảng Ninh thực hiện sớm hơn so với quy định.

Cụ thể, ngày 8/1, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban và Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. 13 huyện, thị xã, thành phố và 177 xã, phường, thị trấn cũng đã thành lập xong Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp trước ngày 15/1, đảm bảo đúng số lượng, thành phần.

Cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn và xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện, cấp xã, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, cấp tỉnh, cấp huyện sớm hơn 12 ngày, cấp xã sớm hơn 8 ngày so với luật định. Tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, tái cử và số dư người được giới thiệu so với số đại biểu được bầu đều đạt và cao hơn so với yêu cầu.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang thực hiện việc lựa chọn và giới thiệu người ứng cử nơi công tác, tiếp nhận hồ sơ ứng cử và dự kiến số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Nhấn mạnh về các công việc của bước 1 chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức bầu cử, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bầu cử ở các cấp đã nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của luật. Có những địa phương như TX Đông Triều dù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng vẫn cố gắng đảm bảo các nội dung công việc.

Đồng chí chỉ đạo, cùng với việc chuẩn bị các bước tiếp cho cuộc bầu cử đảm bảo đúng luật, đúng thời gian, đúng tiến độ, các ngành, các địa phương phải tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh về mục tiêu “Giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới để thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu ngân sách tương ứng với tăng trưởng”.


Quang cảnh hội nghị.

Chỉ đạo từng nhiệm vụ cụ thể, đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các cấp tập trung làm tốt công tác nhân sự, tăng cường hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong thực tiễn, đặc biệt ở cấp xã; đảm bảo chặt chẽ các bước, chuẩn bị số dư cho bước hiệp thương lần sau đúng cơ cấu và đặc biệt chú trọng chất lượng đại biểu.

Trên tinh thần phát huy dân chủ, các cơ quan tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong giới thiệu người ra ứng cử. Tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần 2 và lần 3, trong đó, nhất quyết phải đáp ứng được 5 yêu cầu về tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi và tái cử.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo sát sao, khoa học, thật chi tiết, cụ thể việc dự kiến số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị và phải xong trước ngày 3/3; bảo đảm công bằng, bình đẳng, tương quan hợp lý với tỷ lệ dân số giữa các đơn vị hành chính trực thuộc hoặc giữa các thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, phải chú ý đến tính đặc thù ở từng địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các cử tri ở các vùng, miền đi bầu đạt tỷ lệ cao.

Quan tâm chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; nhất là đối với một số cơ quan có tính chất đặc thù như các cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan Tổ chức Nội vụ, Kiểm tra – Thanh tra cấp huyện… lưu ý thực hiện theo Hướng dẫn 01 ngày 3/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; Ban bầu cử Hội đồng nhân dân phải xong trước ngày 14/3; thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, xong trước ngày 3/4. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải xong trước ngày 19/3 và lần thứ ba xong trước 18/4.

Đồng chí lưu ý việc thành lập các tổ bầu cử phải lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử tham gia; đồng thời, phải có danh sách dự phòng nếu có tình huống nảy sinh.

Đối với việc lập danh sách cử tri, cấp huyện, cấp xã chủ động rà soát, tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, đặc biệt là tạm trú, tạm vắng để thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13/4/2021 bảo đảm chính xác; mặt khác, chủ động nắm danh sách cử tri phải đi cách ly.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cơ quan cấp trên đối với cấp dưới; quan tâm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử nói riêng, nhất là liên quan tới người ứng cử.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị chu đáo các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử, tránh tình trạng đầu tư mới, xây mới, gây lãng phí. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, cổ động tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân hướng về ngày hội lớn.

Phát huy hiệu quả nền tảng công nghệ thông tin đã đầu tư, cần hình thành ngay một phòng trực tuyến, ở những nơi điều trị các ca F0, đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch, để các ứng viên đại biểu trong trường hợp là F0, F1 sẽ có điều kiện được thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Trên cơ sở dự đoán các tình huống có thể nảy sinh do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như có đơn vị bầu cử phải thực hiện phong tỏa tạm thời hoặc giãn cách xã hội, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia cho ý kiến chỉ đạo cụ thể và chủ động lên phương án dự phòng nhằm xử lý kịp thời.

Đồng chí tin tưởng, với sự vào cuộc quyết liệt, bằng tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân giống như khí thế, tinh thần trong trận chiến chống Covid-19 thời gian qua, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh sẽ thành công tốt đẹp. Để cuộc bầu cử thực sự là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân địa phương tại Quốc hội khóa XV và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyễn Thanh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 6865
Đã truy cập: 26761844

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.