Đầm Hà: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người

24/11/2020 10:47

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết - Sáng tạo - Tự tin - Thân thiện” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đã tạo sự chuyển biến tích cực, có hiệu quả rõ nét trong đời sống nhân dân các dân tộc trong huyện.Phụ nữ dân tộc Dao huyện Đầm Hà duy trì nét đẹp tự may thêu trang phục. Ảnh: Trung tâm TT-VH Đầm Hà

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, tháng 4/2019, Huyện ủy Đầm Hà đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/HU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết - Sáng tạo - Tự tin - Thân thiện” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nghị quyết 23-NQ/HU đặt mục tiêu: Phát triển thể lực, trí tuệ; nâng cao tầm vóc, năng lực sáng tạo, thể chất để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa, con người Đầm Hà trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng địa phương với các đặc trưng hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, nhân dân hạnh phúc; xây dựng con người Đầm Hà với các đặc trưng đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết, Huyện ủy đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đáng chú ý, huyện đã xây dựng và ban hành Bộ Quy tắc ứng xử Người Đầm Hà “Đoàn kết - Sáng tạo - Tự tin - Thân thiện”, với những quy định về chuẩn mực ứng xử của tổ chức, cá nhân, CBCCVC, người lao động, người dân sinh sống, học tập trên địa bàn huyện.

Đến nay, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện đã hưởng ứng tích cực, đạt được những kết quả rõ nét ban đầu. Bộ Quy tắc ứng xử người Đầm Hà được triển khai gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa”, đã làm thay đổi nhận thức mới về lối sống, văn hóa ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư.

Hiện 100% các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đã rà soát, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức, quy chế làm việc, thực hiện quy chế văn hóa công sở, kỷ luật kỷ cương hành chính, công khai minh bạch trong các hoạt động. Đội ngũ CBCCVC, người lao động trong quá trình thực thi công vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Kết quả khảo sát lấy ý kiến nhân dân tại Trung tâm Hành chính công huyện từ năm 2019 đến nay, trên 99% số người dân đánh giá thời gian giải quyết TTHC nhanh, gọn, phong cách phục vụ tốt.Huyện Đầm Hà quan tâm bảo tồn và phát huy văn hóa bản sắc dân tộc.

76/76 thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện đã xây dựng và thực hiện tốt quy ước, quy định về nếp sống văn hóa, văn minh. Các gia đình nêu cao ý thức, trách nhiệm trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, phát huy truyền thống hiếu học, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hình thành các giá trị văn hóa mới tiến bộ. Việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở. Hầu hết các đám cưới hiện nay chỉ tổ chức trong 1/2 ngày (trước kia có nơi tổ chức 2-3 ngày); đám tang không sử dụng kèn, trống quá 22h đêm và trước 5 giờ sáng, cúng 49 ngày, 100 ngày chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình...

Việc đưa Bộ quy tắc ứng xử vào thực hiện đã góp phần nâng cao tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn huyện đạt trên 90%; tỷ lệ cơ quan văn hóa đạt 88,1%; tỷ lệ thôn, bản, khu phố văn hóa đạt 100%. Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn, phát huy, như nghệ thuật diễn xướng then của dân tộc Tày, hội soóng cọ của người Sán Chỉ, ngày hội kiêng gió, lễ cầu mùa của người Dao, lễ hội đình Đầm Hà, đình Tràng Y. Nhiều hạng mục công trình bảo tồn và phát huy bản sắc giá trị văn hóa các dân tộc được quy hoạch, đầu tư xứng tầm, như: Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Hà Quang Vóc; di tích lịch sử Đồn Đên; miếu Sâu; khu Di tích khảo cổ - lịch sử danh thắng Núi Hứa... Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở được đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp, phát huy hiệu quả trong khai thác, sử dụng, cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cho biết: Những kết quả bước đầu là tiền đề, động lực để huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết 23-NQ/HU đặt ra. Thời gian tới, huyện tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa mang bản sắc Đầm Hà gắn với phát triển KT-XH; triển khai sâu rộng và tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bộ quy tắc ứng xử người Đầm Hà; nhân rộng và nâng cao hiệu quả các CLB văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển văn hóa, con người...

Thu ChungTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 16090
Đã truy cập: 24184447

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.