Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh: Bình Liêu đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng

05/08/2020 14:32

Thời gian qua, Huyện ủy Bình Liêu đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp linh hoạt, đồng bộ, nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao vai trò, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng trên địa bàn.Lãnh đạo huyện Bình Liêu thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.

Trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo, điều hành

Là huyện miền núi biên giới của tỉnh, với cơ cấu dân số trên 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, những năm qua Bình Liêu đặt ra mục tiêu phát triển trọng tâm là xây dựng huyện mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng - an ninh. Theo đó, Huyện ủy Bình Liêu đã quán triệt, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược bằng nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, khai thác, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân.

Để làm căn cứ triển khai các nhiệm vụ, việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, văn bản cũng được Đảng bộ huyện thực hiện theo hướng rõ nhiệm vụ, giải pháp, rõ đầu mối chịu trách nhiệm. Cụ thể, Huyện ủy Bình Liêu đã chỉ đạo cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh, bám sát với đặc thù thế mạnh địa phương để ban hành các quy chế, nhiệm vụ cho phù hợp. Nhờ đó, huyện đã xây dựng được các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề để triển khai thực hiện có tính đột phá với nội dung ngắn gọn, thiết thực, khả thi, rõ quan điểm, mục tiêu, giải pháp...

Nổi bật là Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 31/7/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Bình Liêu giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. Bằng việc triển khai nghị quyết này, huyện đã tập trung hoàn thiện hạ tầng, phát huy hiệu quả 3 tuyến, 7 điểm du lịch của địa phương; tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch bằng nhiều hình thức; hỗ trợ nhân dân trong phát triển các dịch vụ, cũng như bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa để phục vụ phát triển du lịch...

Từ một địa phương du lịch chưa phát triển, đến nay, hình ảnh mảnh đất, con người Bình Liêu đã được quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước. Trong 5 năm (2015-2020) Bình Liêu đã thu hút lượng khách du lịch ước đạt gần 363.000 lượt, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt  gần 100 tỷ đồng, góp phần tăng tỷ trọng ngành dịch vụ lên 51,3% trong cơ cấu kinh tế của huyện.

Trên cơ sở bám sát các chỉ thị, nghị quyết và chủ đề công tác năm của tỉnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng bộ huyện Bình Liêu đã lãnh đạo, chỉ đạo trên tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc cho các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để chỉ đạo, theo dõi, phụ trách từng lĩnh vực. Định kỳ hằng tuần, hằng tháng và quý, tại các kỳ họp, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều rà soát, kiểm đếm, đánh giá kết quả từng nhiệm vụ, kịp thời bổ sung những giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng bộ huyện quan tâm thường xuyên, đặc biệt huyện triển khai có hiệu quả Đề án tuyên truyền qua tin nhắn điện thoại di động, mạng xã hội để tuyên truyền, quán triệt, thông tin những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Huyện cũng thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Huyện ủy Bình Liêu yêu cầu những người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình, nội dung cụ thể về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cụ thể là việc chỉ đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nhất là các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, chế độ, chính sách cho người dân trên địa bàn. Qua đó đã phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đảng viên trong toàn Đảng bộ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, gần gũi với nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Bên cạnh đó, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hóa, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Huyện uỷ chỉ đạo công tác kiểm tra tập trung mạnh vào những nội dung liên quan đến triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, như: Quản lý đất đai; tài chính; chế độ chính sách; quản lý khai thác, vận chuyển, cát, đá, sỏi vật liệu xây dựng... Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được đổi mới bằng cách gộp các cuộc kiểm tra có cùng nội dung của Ban Thường vụ Huyện uỷ, các ban Đảng, MTTQ... để tránh sự chồng chéo, thống nhất trong nội dung kết quả kiểm tra.

Cùng với kiểm tra, công tác giám sát trong Đảng luôn được Huyện ủy Bình Liêu tích cực triển khai. Huyện uỷ đã thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý theo Điều lệ Đảng quy định. Các nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; duy trì chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng... Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã kiểm tra, giám sát đối với 338 lượt tổ chức đảng, gắn với trách nhiệm cá nhân 218 lượt đảng viên; thực hiện 43 cuộc giám sát chuyên đề đối với 243 tổ chức đảng, 139 lượt đảng viên.

Bằng những giải pháp hiệu quả, thời gian qua, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ huyện Bình Liêu ngày càng được nâng lên, quan hệ giữa Đảng với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân gắn bó chặt chẽ hơn, niềm tin, uy tín của Đảng bộ, chính quyền với nhân dân được nâng cao.

Nguyễn ThanhTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 30354
Đã truy cập: 21307771

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.