Thông báo về việc tạm dừng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đối với người hưởng không đi khai báo bổ sung thông tin cá nhân

29/05/2020 14:01

Từ tháng 5/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với cơ quan Bưu điện xác minh bổ sung thông tin người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù, Bưu điện thành phố Cẩm Phả đã tích cực xác minh bổ sung thông tin người hưởng, nhưng đến hết tháng 5/2020, trên địa bàn thành phố Cẩm Phả còn 90 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM chưa đi khai báo bổ sung thông tin theo yêu cầu. Bưu điện thành phố Cẩm Phả và BHXH thành phố Cẩm Phả không liên hệ được và không có không tin về người hưởng.

Để tăng cường công tác quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH được chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc chi đúng, chi đủ. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tạm dừng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 6/2020 của 90 người hưởng chưa thực hiện khai báo bổ sung thông tin cá nhân (biểu chi tiết đính kèm). Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tạm dừng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong những tháng tiếp theo đối với những người không đi khai báo bổ sung thông tin.

Danh sách những người tạm dừng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ được niêm yết công khai tại các Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản thẻ ATM và các điểm chi trả của cơ quan Bưu điện thành phố Cẩm Phả.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo và đề nghị người có tên trong danh sách tạm dừng chi trả liên hệ với Ngân hàng nơi mở tài khoản thẻ ATM, Bưu điện thành phố Cẩm Phả và BHXH thành phố Cẩm Phả để được giải quyết./.

 DANH SÁCH TẠM DỪNG CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH THÁNG 6/2020

 1.Họ và tên: Nguyễn Xuân Mai; Số sổ: 2096040514; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000810054; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 29 A Cẩm Thịnh

2.Họ và tên: Đinh Thị Xuyến; Số sổ: 504514; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000740364;  Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Quang Hanh

  1. Họ và tên: Bùi Thị Hải; Số sổ: 2096034403; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 102869416672; Ngân hàng: 006-Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 1B Cẩm Thạch

4.Họ và tên: Trần Thị Hân; Số sổ: 2098001002; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 101004259439; Ngân hàng: 006-Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 24 khu 100 Cẩm Thạch

5.Họ và tên: Bùi Thị Thanh Hảo; Số sổ: 2096027022; Chế độ: Hưu viên chức ; Số tài khoản: 106004030486; Ngân hàng: 006-Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 49B Bạch Đằng Cẩm Thạch

6.Họ và tên: Lê Ngọc Quỳnh; Số sổ: 2096025181; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 106004026188; Ngân hàng: 006-Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 4 Bạch Đằng Cẩm Thạch

7.Họ và tên: Phạm Thành Sơn; Số sổ:  2098003553; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 109003935738; Ngân hàng: 006-Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 24 khu 100  Cẩm Thạch

8.Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Anh; Số sổ: 2099018403; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000222534; Ngân hàng: 014-Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cẩm Thạch, Cẩm Phả

9.Họ và tên: Diệp Minh Thành; Số sổ: 2096030462;  Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 0141000792540; Ngân hàng: 015-Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 32 Hồng Thạch B Cẩm Thạch

10.Họ và tên: Lê Văn Đàm; Số sổ: 2098016662; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 8010205027523 ; Ngân hàng: 004-Ngân hàng NN và PTNT QN- Chi nhánh Cẩm phả; Địa chỉ cư trú:   Tổ 2 Nam Thạch B/Hoằng  Thắng Thanh Hóa

11.Họ và tên: Giáp Văn Phi; Số sổ: 1009485; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản:  100001302902 ; Ngân hàng: 006-Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Cẩm Thạch, Cẩm Phả

12.Họ và tên: Nguyễn Thị Thi; Số sổ:  506077; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110001005084;  Ngân hàng: 014-Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 33B Cẩm Thạch

13.Họ và tên: Phạm Xuân Tính; Số sổ:872553; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110001005279 ; Ngân hàng: 014-Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 3 Cẩm Thạch

14.Họ và tên: Bùi Thị Mơ; Số sổ: 2096055824; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000833167; Ngân hàng: 014-Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 9 Cẩm Thạch

15.Họ và tên: Hoàng Văn Thiện; Số sổ: 2212003433; Chế độ: Tai nạn lao động; Số tài khoản: 44110000456458;  Ngân hàng: 014-Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cẩm Thạch, Cẩm Phả.

16.Họ và tên: Đỗ Thị Sửu; Số sổ: 616917; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 0141000836184; Ngân hàng: 015-Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: T3 Trần Hưng Đạo, Cẩm Thạch

17.Họ và tên: Phạm Văn Tĩnh; Số sổ:  2098019418; Chế độ: Bệnh nghề nghiệp; Số tài khoản:       0141000795631; Ngân hàng: 015-Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Thái Tân, Thái Thụy, Thái Bình.

18.Họ và tên: Lê Văn Đàm; Số sổ: 4209800223; Chế độ: Bệnh nghề nghiệp; Số tài khoản: 8010205027523; Ngân hàng: 004-Ngân hàng NN và PTNT QN- Chi nhánh Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Hoằng  Thắng Thanh Hóa

19.Họ và tên: Trần Quốc Hùng; Số sổ: 2096040838 ;Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 109004037798; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả;  Địa chỉ cư trú: Cẩm Trung, Cẩm Phả

20.Họ và tên: Lại Thị Hằng; Số sổ: 2096033623; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000311548; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cẩm Thủy, Cẩm Phả

21.Họ và tên: Vũ Đình Phi; Số sổ: 2096030571; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000735245; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cẩm Thủy, Cẩm Phả

22.Họ và tên: Phạm Quang Nam; Số sổ: 2004010057; Chế độ: Tai nạn lao động; Số tài khoản:       100004008001; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả;  Địa chỉ cư trú: Tổ 5 Cẩm Sơn

23.Họ và tên: Ngô Quang Đà; Số sổ: 2099007480; Chế độ:  Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000182276; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cẩm Trung, Cẩm Phả

24.Họ và tên: Lê Thị Hải; Số sổ: 2096051277; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 0141000791636; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 35 K1A Cẩm Thành

25.Họ và tên: Đinh Thị Kim Hồng; Số sổ: 2098001004; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản:       0141000795993; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cao Đỉnh, Xuan Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

26.Họ và tên: Hà Đình Sáu; Số sổ: 2098018479; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 0141000794718 ; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cẩm Trung, Cẩm Phả

27.Họ và tên: Vũ Hà Anh; Số sổ: 2209006659A; Chế độ: Tuất ĐS cơ bản; Số tài khoản: 44110001070082; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 3, Khu 5, Cẩm Thành, Cẩm Phả

28.Họ và tên: Chu Văn Trọng; Số sổ: 5610011333;  Chế độ: Tai nạn lao động Số tài khoản: 0211000418569; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cty Đóng tàu Cam Ranh

29.Họ và tên: Hà Thị Hồng; Số sổ: 2096026797; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 103004030477;        Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 46 Cẩm Tây

30.Họ và tên: Đoàn Thị Thời; Số sổ: 2098003862; Chế độ:   Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000080255; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN Địa chỉ cư trú: Tổ 27 Cẩm Bình

31.Họ và tên: Trần Thị Phương; Số sổ: 2096018289;  Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 107001354083; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả Địa chỉ cư trú: Tổ 41, phố Bà Triệu, Cẩm Đông

32.Họ và tên: Trương Quang Bình; Số sổ: 2098003569; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản:       104006421778; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả;  Địa chỉ cư trú: Phường Cẩm Thành

33.Họ và tên: Phạm Thị Hoa; Số sổ: 2096026914; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 103004031488; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 3 Lê Hồng Phong, Cẩm Tây

34.Họ và tên: Nguyễn Văn Lâm; Số sổ: 2096034706; Chế độ: Hưu viên chức;  Số tài khoản: 105003519700 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả;  Địa chỉ cư trú: Tổ 3 Lê Hồng Phong, Cẩm Tây

35.Họ và tên: Nguyễn Thị Hải; Số sổ: 2096019703; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 103006673121; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 7, tổ 8, Thống Nhất, Cẩm Tây

36.Họ và tên: Nguyễn Xuân Sớm; Số sổ: 1048861; Chế độ:  Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000749909; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 65 Cẩm Tây

37.Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng; Số sổ: 2006015274; Chế độ: Tai nạn lao động; Số tài khoản: 8010208001180; Ngân hàng: Ngân hàng NN và PTNT QN- Chi nhánh Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Thôn Tống Long - Xã Thăng Long.

38.Họ và tên: Trần Văn Khánh; Số sổ: 2096027502; Chế độ:Hưu viên chức; Số tài khoản: 101004024024; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả;  Địa chỉ cư trú: Tổ 58, khu Hải Sơn 1, Cẩm Đông.

39.Họ và tên: Lê Thị Tuyết; Số sổ: 2096041336; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000994754; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN;           Địa chỉ cư trú: Cẩm Đông, Cẩm Phả.

40.Họ và tên: Trần Văn Đãi; Số sổ: 2096043364; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 107006544595 ; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú:Cẩm Đông, Cẩm Phả

41.Họ và tên: Đỗ Thành Vinh; Số sổ:  2096100395; Chế độ:  Hưu viên chức;  Số tài khoản: 0141000791628; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cẩm Sơn, Cẩm Phả

42.Họ và tên: Đỗ Văn Võ; Số sổ: 2098016493; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 8010208003241; Ngân hàng: Ngân hàng NN và PTNT QN- Chi nhánh Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Duyên Hà- Đông Kinh- ĐHTB

43.Họ và tên: Hà Đình Quyền; Số sổ:  2006020039; Chế độ:  Hưu viên chức;  Số tài khoản: 109004030911; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả;  Địa chỉ cư trú: To 130, khu Bình Sơn, Cẩm Sơn

44.Họ và tên: Khương Văn Mạo; Số sổ: 2098016410; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 8010208000397 Ngân hàng: Ngân hàng NN và PTNT QN - Chi nhánh Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 19 Cẩm Sơn

45.Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng; Số sổ: 2096042305; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản:       109004908861; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 3 Cẩm Sơn

46.Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải; Số sổ: 2096041081; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 109867341069; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả Địa chỉ cư trú: Tổ 2 Cẩm Sơn

47.Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng; Số sổ: 2096033640; Chế độ: Hưu viên chức ; Số tài khoản: 0141000798315; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 41 Cẩm Sơn

48.Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt; Số sổ: 2099007275; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000110383; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 4 Cẩm Sơn

49.Họ và tên: Nguyễn Trung Đỉnh; Số sổ: 2098016362; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản:       105004013920; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả;  Địa chỉ cư trú: Tổ 20  Cẩm Sơn.

50.Họ và tên: Phạm Thị Phương; Số sổ: 2098016315; Chế độ: Hưu viên chức ; Số tài khoản: 109004417822; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả Địa chỉ cư trú: Tổ 1, khu Đông Sơn 1 Cẩm Sơn

51.Họ và tên: Vũ Hồng Thuỷ; Số sổ: 2096042303; Chế độ:  Hưu viên chức; Số tài khoản: 105004908892; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả;  Địa chỉ cư trú: Tổ 4 Cẩm Sơn.

52.Họ và tên: Nguyễn Văn Huân; Số sổ: 515936; Chế độ: Mất sức lao động; Số tài khoản: 109006348269; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Cẩm Sơn, Cẩm Phả.

53.Họ và tên: Vũ Đình Thuấn; Số sổ:  2002007957; Chế độ: Tai nạn lao động Số tài khoản: 44110000770510; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cẩm Sơn, Cẩm Phả.

54.Họ và tên: Vũ Thị Hoà; Số sổ: 2098000027; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 8018208000254; Ngân hàng: Agribank Nam Cẩm Phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 4, Bình Sơn Cẩm Sơn, Cẩm Phả.

55.Họ và tên: Trần Văn Quang; Số sổ: 2096041830; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 103006421606; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Cẩm Phú, Cẩm Phả.

56.Họ và tên: Trần Văn Quang; Số sổ: 2096041830; Chế độ: Bệnh nghề nghiệp; Số tài khoản:       103006421606 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Cẩm Phú, Cẩm Phả.

57.Họ và tên: Bùi Thị Thơi; Số sổ: 2096024487; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000913847; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 28, khu 2B Cẩm Phú.

58.Họ và tên: Phạm Thị Mai; Số sổ: 2096042827; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 8018208000050; Ngân hàng: Agribank Nam Cẩm Phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 46, khu 8a, Cẩm Phú, Cẩm Phả

59.Họ và tên: Nguyễn Thị Mai; Số sổ: 2096021584; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 105004143936; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 2, khu 6, Cẩm Thịnh

60.Họ và tên: Hà Văn Nhân; Số sổ: 1109689; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản:  104001816989 ; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Cẩm Thịnh, Cẩm Phả

61.Họ và tên: Trần Thị Dung; Số sổ: 2096020931; Chế độ:   Hưu viên chức; Số tài khoản: 106004179909; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 128, Khu 10A, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

62.Họ và tên: Trần Thị Huệ; Số sổ: 2096021271; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 105002275316; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 42 Cửa Ông

63.Họ và tên: Lê Thị Khanh; Số sổ: 2096021246; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 108868668039 ; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 53, khu 5a, Cửa Ông, Cẩm Phả

64.Họ và tên: Vũ Thị Lợi; Số sổ: 2096021594; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 107004179183; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Cửa Ông, Cẩm Phả

65.Họ và tên: Vũ Đình Sáu; Số sổ: 2096015448; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 101002623125; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 44, Khu 4B2 Cửa Ông, Cẩm Phả

66.Họ và tên: Hoàng Trọng Thu; Số sổ: 2096021371; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 100006348000 ; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Cửa Ông, Cẩm Phả

67.Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuyến; Số sổ: 2096022561; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 109004179209; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả;  Địa chỉ cư trú: Khu 100 Cửa Ông, Cẩm Phả

68.Họ và tên: Ngô Duy Đương; Số sổ: 2096020296;  Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000143024; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cửa Ông, Cẩm Phả

69.Họ và tên: Trần Thị Nhung; Số sổ: 2096015622; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000233004 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cửa Ông, Cẩm Phả

70.Họ và tên: Nguyễn Khắc Thịnh; Số sổ: 2096002814; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000163350; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Khu 4B1 Cửa Ông, Cẩm Phả

71.Họ và tên: Nguyễn Thị Thu; Số sổ: 2096020809; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110001008223; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 69 Cửa Ông

72.Họ và tên: Nguyễn Đình Huy; Số sổ: 6697440136; Chế độ: Hưu quân đội; Số tài khoản: 0141000838317; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 42 Cửa Ông

73.Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng; Số sổ: 2096020749; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 0141000814052; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 65, Khu 5B Cửa Ông

74.Họ và tên: Nguyễn Thị Lương; Số sổ: 2096015994; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 0141000793929; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ Tổ 32, khu 4A2 Cửa Ông

75.Họ và tên: Trịnh Thị Kim Lương; Số sổ: 2096022277; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản:; 0141000795762; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú:       Tổ 6, Khu 5 Cửa Ông

76.Họ và tên: Nguyễn Thị Mai; Số sổ: 2096016000; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 0141000798292; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 39, Khu 4B, Khu 4B1 Cửa Ông

77.Họ và tên: Nguyễn Đức Trung; Số sổ: 2096015878; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 0141000682091; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cửa Ông, Cẩm Phả

78.Họ và tên: Đàm Văn Vương; Số sổ: 2096017987;  Chế độ: Hưu viên chức;  Số tài khoản: 0141000679899; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cửa Ông, Cẩm Phả

79.Họ và tên: Trần Thị Thảo; Số sổ: 2208025561; Chế độ: Tai nạn lao động; Số tài khoản: 0141000821307; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 63 khu 7 Cửa Ông

80.Họ và tên: Mai Xuân Hải; Số sổ: 1009409; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 106000253326 ; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Tổ 93 Cửa Ông

81.Họ và tên: Trần Thị Vượng; Số sổ: 575808; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 104006473823; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Cẩm phả; Địa chỉ cư trú: Khu 10 Cửa Ông

82.Họ và tên: Nguyễn Thị Mận; Số sổ: 1110353; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000621061; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Khu 6 Cửa Ông

83.Họ và tên: Nguyễn Văn Mậu; Số sổ: 1100074; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110001008232 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Khu 6 Cửa Ông

84.Họ và tên: Trịnh Thị Sơn; Số sổ: 1100033; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000957386; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cửa Ông, Cẩm Phả

85.Họ và tên: Lê Minh Tiến; Số sổ: 692411; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 44110000957429; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Cửa Ông, Cẩm Phả

86.Họ và tên: Vũ Đình Bình; Số sổ: 511398 Chế độ: Mất sức lao động; Số tài khoản: 44110000923129; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 13B, Khu 2. Cửa Ông, Cẩm Phả.

87.Họ và tên: Bùi Thanh Tú; Số sổ: 590932A; Chế độ: Tuất ĐS cơ bản; Số tài khoản: 0141000794665; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 17, Tổ 12, khu 2, Cửa Ông

88.Họ và tên: Bùi Thị Thanh Tú; Số sổ: 233939; Chế độ: Chế độ trợ cấp theo QĐ 613; Số tài khoản:; 0141000794664; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú:       Tổ 17 Cửa Ông.

89.Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng; Số sổ: 2096060862; Chế độ: Hưu viên chức; Số tài khoản: 0141000804524; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú: Tổ 24 Cẩm Thịnh, tổ 101 khu 10 Cửa Ông.

90.Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng; Số sổ: 2096060862; Chế độ: Bệnh nghề nghiệp; Số tài khoản: 0141000804524; Ngân hàng: Ngân hàng TMCP ngoại thương. Chi nhánh Cẩm Phả, QN; Địa chỉ cư trú:       Tổ 24 Cẩm Thịnh, tổ 101 khu 10 Cửa Ông.

Trung tâm Truyền thôngTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 61504
Đã truy cập: 30585116

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.