Điểm báo ngày 15/12

15/12/2019 14:20

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử từ 1-1-2020 (Nhân dân; 15/12)

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử từ 1-1-2020.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã hoàn thành việc tổ chức Thẩm định và triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy vào chiều 13-12 và sẽchính thức triển khai bệnh án điện tử bắt đầu từ 1-1-2020.

Tham gia thẩm định hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh có PGS, TS Trần Quý Tường - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Ngô Văn Chiến - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh, cùng 21 thành viên của Hội đồng thẩm định đánh giá điều kiện triển khai Bệnh án điện tử tại bệnh viện.

Theo Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 3-2019. Hồ sơ phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn công nghệ thông tin y tế và danh mục dùng chung trong hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định của Thông tư 46 và quy định có liên quan của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Y tế...

Sau khi nghe báo cáo về hệ thống thông tin bệnh viện, Hội đồng thẩm định đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra cơ sở hạ tầng, thực trạng hoạt động của phần mềm tại các Khoa Khám Bệnh, Khoa Xét nghiệm, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Ngoại và Chuyên khoa... qua đó đối chiếu các tiêu chí quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT; thông tư số 46/2018/TT-BYTcủa Bộ Y tế.

Kết quả triển khai hệ thống công nghệ thông tin của bệnh viện đáp ứng yêu cầu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử: nhóm tiêu chí hạ tầng CNTT đáp ứng mức 6, nhóm tiêu chí phần mềm quản lý điều hành đáp ứng mức nâng cao, nhóm tiêu chí hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đáp ứng mức 6, nhóm tiêu chí hệ thống quản lý thông tin xét nghiệm (LIS) đáp ứng mức nâng cao, nhóm tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS/PACS) đáp ứng mức nâng cao, nhóm tiêu chí phi chức năng đáp ứng mức nâng cao, nhóm tiêu chí an toàn bảo mật thông tin đáp ứng mức nâng cao và nhóm tiêu chí bệnh án điện tử (EMR) đáp ứng mức nâng cao theo quy định tại Thông tư số 54.

Tại buổi thẩm định, 21 thành viên Hội đồng chuyên môn đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đạt và đủ điều kiện triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy.

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng chuyên môn, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiến hành hoàn thiện các trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 46 để quyết định triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn hồ sơ bệnh án giấy hiện tại đang thực hiện.

Đánh giá tại buổi làm việc, PGS, TS Trần Quý Tường - Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm cao của bệnh viện trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, cải cách quy trình khám chữa bệnh, công khai, minh bạch thông tin, giảm phiền hà cho người bệnh tại bệnh viện.

Quảng Ninh hỗ trợ người lao động khi sắp xếp các đơn vị hành chính (Nhân dân; 15/12)

Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành chính sách hỗ trợ với mức cao hơn so với chính sách quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng, người hoạt động không chuyên trách, chịu tác động từ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, bản, khu phố.

Theo đó, người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ thấp hơn so với phụ cấp chức vụ đang hưởng, sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử và được hỗ trợ một lần bằng tiền tương đương 60 tháng chênh lệch giữa mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ với mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới tại thời điểm thôi giữ chức vụ lãnh đạo cũ. Người nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ngay, nếu có đủ thời gian đóng bảo hiểm, sẽ hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi và được hỗ trợ ba tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so quy định về tuổi nghỉ hưu; năm tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác có đóng BHXH, từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 50% tiền lương tháng. Người nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu (dưới hai năm) được hỗ trợ một lần bằng tiền tương đương sáu tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, bản, khu phố được hỗ trợ một lần bằng tiền tương đương hai lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác.

Bình Liêu: Tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội (Công Thương 14/12)

Là địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Ninh với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 96%, năm 2019, Bình Liêu đã có những chuyển biến tích cực trong đào tạo nghề, góp phần giảm nghèo bền vững.        

Năm 2019, theo báo cáo của UBND huyện Bình Liêu, dù còn nhiều khó khăn, song địa phương đã tích cực triển khai kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn, trong đó đã mở 13 lớp cho 260 học viên (7 lớp dạy nghề nông nghiệp và 6 lớp dạy nghề phi nông nghiệp). Đồng thời, đã tổ chức phiên giao dịch việc làm tại huyện; tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập và cập nhật cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động cho cán bộ cấp xã và 104 trưởng thôn, bản, khu phố; giải ngân vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2019 là 12.130 triệu đồng, thu hút 243 lao động, tập trung vào các dự án sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp.

Nhờ đó, năm 2019, số lao động được tạo việc làm trên địa bàn tăng thêm 403 người, đạt 100,75% kế hoạch, ước thực hiện cả năm 103% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo 11.975/18.417 lao động, đạt 65,02%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 5.537/18.417 lao động, đạt 30,06%.

Theo đánh giá của đại diện UBND huyện Bình Liêu, đây là một chuyển biến đầy khích lệ trong thực hiện chính sách an sinh xã hội; quyết tâm giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Kết quả này góp phần đưa kinh tế Bình Liêu năm 2019 tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất ước tính cả năm đạt 1.433 tỷ đồng, bằng 100,13% kế hoạch, tăng khoảng 13,87% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tiến bộ theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ (nông, lâm nghiệp chiếm 29,47%; tiểu thủ công nghiệp chiếm 19,12%; thương mại và dịch vụ 51,40%).

Phát triển kinh tế đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân luôn được huyện Bình Liêu quán triệt. Trong đó, huyện đặc biệt chú trọng tới phát triển văn hóa, xã hội; quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao cuộc sống cho nhân dân. Đây cũng là chủ trương, định hướng trong thời gian tới của địa phương. Theo đó, Bình Liêu sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhằm mục tiêu trên 90% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú, không còn người có công thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, 100% đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội và các chính sách xã hội liên quan.

Bình Liêu cũng đặt mục tiêu phấn đấu: Năm 2020 giảm 200 hộ nghèo, tương đương 2,70%; hộ cận nghèo giảm 300 hộ, tương đương 4,05% theo tiêu chí mới; tạo việc làm mới cho trên 400 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 68,05% (trong đó, tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 31,7%); dự kiến mở 9 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 180 học viên.

Những mục tiêu được đặt ra với nhiều quyết tâm, song phía trước cũng không ít thách thức, bởi thực tế, nguồn lực để đào tạo nghề, tạo việc làm của Bình Liêu vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với sự chung sức của cả hệ thống, Bình Liêu sẽ vượt qua được trở ngại trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; từng bước xây dựng huyện miền núi ngày càng giàu đẹp và văn minh, thu hẹp khoảng cách phát triển với các địa phương khác trong tỉnh và cả nước. 

Ngọc HuyềnTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 24061
Đã truy cập: 20047652

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.