Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký: "Phát huy vai trò gương mẫu, mỗi cựu chiến binh là một tấm gương đạo đức cách mạng trong đổi mới"

22/10/2019 13:03

Sáng 22/10, tại TP Hạ Long, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Hội CCB Việt Nam 6/12 (1989 – 2019) và Đại hội Thi đua “CCB gương mẫu" lần thứ 6, giai đoạn 2014 – 2019.

Phát biểu chúc mừng các cựu chiến binh toàn tỉnh tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh tỉnh cần tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể để phát huy vai trò gương mẫu, mỗi cựu chiến binh là một tấm gương đạo đức cách mạng trong thời kỳ đổi mới, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển".

Dự Lễ Kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; các đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

https://quangninh.gov.vn/HinhAnhBaiViet/A%20BAT/NAM%202019/Thang%2010/Tu%E1%BA%A7n%203/Hoi%20CCB4.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký tặng hoa chúc mừng Hội CCB tỉnh.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Hội CCB Việt Nam ngày càng được kiện toàn, nâng cao về chất lượng với gần 3 triệu hội viên trong cả nước. Cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của CCB trong cả nước, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh cũng luôn giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần xây dựng hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua của địa phương. Với những việc làm thiết thực, cụ thể, phong trào đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Tiêu biểu là phong trào thi đua “CCB gương mẫu” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

https://quangninh.gov.vn/HinhAnhBaiViet/A%20BAT/NAM%202019/Thang%2010/Tu%E1%BA%A7n%203/Hoi%20CCB4.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh, đóng góp của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung quyết liệt thực hiện việc đổi mới công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, tỉnh đã chủ động, sáng tạo thực hiện việc tinh giản bộ máy, biên chế, nhất thể hóa chức danh, hợp nhất cơ quan Đảng, chính quyền có chức năng, nhiệm vụ song trùng, đổi mới hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên... Trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, tạo ra động lực, nguồn lực phát triển mới cho tỉnh.

Thông tin đến các cựu chiến binh về những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện chủ trương của trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2019-2020; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung nhiều để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững...

https://quangninh.gov.vn/HinhAnhBaiViet/A%20BAT/NAM%202019/Thang%2010/Tu%E1%BA%A7n%203/Hoi%20CCB4.jpg

Lãnh đạo Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Để thực hiện tốt, đạt hiệu quả các nhiệm vụ trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội CCB trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề: Thứ nhất, cần tiếp tục phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi hội viên CCB luôn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị để thế hệ trẻ noi theo; làm nòng cốt tham gia giáo dục lòng yêu nước, giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi, học sinh; đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên và nhân dân thông qua lựa chọn, nghiên cứu, phản biện các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, tham gia hòa giải; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự… bằng những mô hình chương trình việc làm cụ thể đem lại hiệu quả thiết thực.

Phát huy vai trò của hội CCB tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trong điều kiện tỉnh tiếp tục triển khai mô hình bí thư kiêm trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện việc sắp xếp địa giới hành chính cấp xã, huyện (45% là CCB; mô hình CCB tự quản, tự phòng, tự hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự rất hiệu quả).

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, các chương trình làm kinh tế giỏi, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại cơ sở; tích cực ủng hộ hưởng ứng, gương mẫu tham gia, hiến công, hiến đất, hiến sức và hướng dẫn quần chúng nhân dân liên quan đến công tác GPMB, tái định cư, tham gia công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị…

Cổ vũ, động viên các doanh nhân, chủ hợp tác xã CCB, các cựu quân nhân là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, đầu tư, phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến. Mỗi doanh nghiệp CCB làm chủ phải thực sự tiêu biểu về văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Thứ tư, phát huy vai trò của hội CCB tham gia xây dựng củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối MTTQ và các đoàn thể chính trị cấp tỉnh, cấp huyện; duy trì tốt mối quan hệ với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp để phối hợp tham gia có hiệu quả giải quyết các vấn đề phát triển nảy sinh từ cơ sở, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao Bằng khen cho các CCB có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng cờ thi đua; UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Thanh HằngTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 7904
Đã truy cập: 19858822

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.