Cán bộ, công chức, viên chức huyện Tiên Yên thi đua thực hiện văn hóa công sở

04/09/2019 15:51

UBND huyện Tiên Yên vừa ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025”.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Tiên Lãng (huyện Tiên Yên) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh: Trúc Linh)

Kế hoạch được xây dựng và bạn hành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể CBCCVC, người lao động đối với thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Đồng thời tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân phục vụ.

Về nội dung thi đua đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”. Trong đó xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở. Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyêt công việc tại cơ quan, đơn vị. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ, nội bộ đoàn kết, thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của người cán bộ, công chức, viên chức; giữ vững kỷ luật kỷ cương hành chính, không vi phạm những điều cán bộ, công chức không được làm. Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao; xây dựng tập thể là một tập thể đoàn kết, thống nhất, có tinh thần giúp đỡ nhau trong công việc và trong cuộc sống.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tập trung đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, quán triệt đến 100% CBCCVC, người lao động thực hiện nghiêm những quy định của Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên” gắn với thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở và thực thi nhiệm vụ.

Mỗi cơ quan, đơn vị phải chủ động, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phải được lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng nhằm lôi cuốn các tập thể, cá nhân khác học tập, làm theo; gắn chặt giữa thi đua và khen thưởng; việc biểu dương, khen thưởng phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, có sự vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó cần chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử của CBCCVC trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CBCCVC; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

Trung tâm Truyền thông tỉnh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 3064
Đã truy cập: 49646256.

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.