Uông Bí: tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

04/09/2019 08:36

UBND TP Uông Bí vừa ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kế  hoạch số 118/KH-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

CBCC Trung tâm Hành chính công TP Uông Bí  giải quyết TTHC cho người dân

Theo đó, TP Uông Bí cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược sát với điều kiện, tình hình của đơn vị, địa phương; phân công, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín; đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu phù hợp, có sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ cụ thể: Đến năm 2020: 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021), nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2021-2026) và những năm tiếp theo; đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đưa vào quy hoạch phải đáp ứng năng lực, phẩm chất, tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh quy hoạch.

Đến năm 2025: Thực hiện chuẩn hoá, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; 100% cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định hiện hành.

Đến năm 2030: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý (trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố) có trình độ đào tạo cao cấp về lý luận chính trị; 100% cán bộ, công chức (chuyên trách) cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học, có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và được chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác theo từng chức danh.

Tại kế hoạch, UBND TP Uông Bí cũng nêu rõ: Đối với những lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm, có thế mạnh, đảm bảo đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới, trong đó cần tập trung cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực y tế, lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường: thực hiện theo chủ trương của tỉnh, đáp ứng yêu cầu của địa phương. Đảm bảo cơ cấu đội ngũ cán bộ: Phải có cơ cấu cán bộ nữ trong Ban Thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp; tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20%- 25%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp đạt trên 35%. Có tỷ lệ cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư của các địa phương.

Đồng thời, thực hiện tốt việc thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; thực hiện đến Quý I năm 2020.

Trung tâm Truyền thông tỉnhTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 8082
Đã truy cập: 17628024

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.