Bình Liêu: Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo động lực phát triển KT-XH

20/02/2024 10:51

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Huyện ủy Bình Liêu đã tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Đảng viên Chi bộ thôn Nà Ếch (xã Húc Động, huyện Bình Liêu) tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ. Ảnh: La Lành (CTV)

Với phương châm "Đảng mạnh là do chi bộ tốt", xây dựng chi bộ vững mạnh chính là “chìa khóa” để nâng chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, thúc đẩy phát triển KT-XH, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện Bình Liêu tiếp tục được quan tâm chú trọng. 36 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dự sinh hoạt thường xuyên tại những chi bộ được phân công theo dõi, kịp thời giải quyết kiến nghị tại các cuộc sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Đặc biệt, trong năm 2024, Bình Liêu xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030”. Đề án được triển khai sẽ góp phần tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ đảng, thực sự là hạt nhân chính trị ở thôn bản, khu phố.

Nhằm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã tăng cường chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý trong công việc và trong cuộc sống theo tinh thần các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng ban hành, năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Đồng thời, đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể, nói đi đôi với làm, theo việc đến cùng, dứt điểm, đo đếm được kết quả, hiệu quả theo phương châm “5 thật”, “6 dám“.

Anh Phùn Dẩu Vồng (áo đen), đảng viên Chi bộ thôn Sông Moóc (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong, vận động nhân dân thay đổi tư duy nhận thức, vượt khó vươn lên thoát nghèo.

Công tác tổ chức, cán bộ được đổi mới toàn diện, đồng bộ, tiếp tục được xác định là khâu đột phá, then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Hiện nay, huyện đang tích cực chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận và nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031) bảo đảm có sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Trọng tâm là thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên cơ sở quy hoạch; bảo đảm cân đối, hài hoà giữa luân chuyển cán bộ với phát triển nguồn cán bộ tại chỗ, luân chuyển ngang và dọc; chú trọng phát hiện, lựa chọn, trọng dụng nhân tài, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ để đào tạo.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở đẩy mạnh chỉ đạo đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công việc gắn với trách nhiệm từng cá nhân, đảm bảo “rõ người, rõ việc” gắn với sản phẩm cụ thể. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Từ năm 2023 đến nay, toàn huyện đã mở được 8 lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác Đảng, lý luận chính trị cho các đối tượng.

Đồng chí Dương Ngọc Khoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Liêu, cho biết: Bám sát các nội dung chuyên đề, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện ủy triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện bộ tiêu chí chuẩn mực đạo đức phù hợp với yêu cầu và đặc thù cụ thể của từng ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình công tác Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Cùng với đó, huyện còn tập trung củng cố và phát triển đội ngũ đảng viên, nhất là trong khu vực kinh tế tư nhân, học sinh trong các trường THPT trên địa bàn; lực lượng thanh niên trong vùng đồng bào DTTS... Công tác kiểm tra, giám sát, thực thi kỷ luật Đảng gắn với thanh tra theo pháp luật của Nhà nước được tập trung chỉ đạo đảm bảo đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh sai sót…

Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ huyện Bình Liêu đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp trên địa bàn, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Trúc Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 22491
Đã truy cập: 63376870

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.