Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2024

11/01/2024 16:08

Sáng 11/1, Ban Chấp hành khóa V Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 7 để tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.


Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã hoàn thành tốt vai trò phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, góp phần đảm bảo nhiệm vụ quan hệ, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Quảng Ninh với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ.

Các hoạt động đối ngoại nhân dân đã kết hợp chặt chẽ với đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước; đã tạo cầu nối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch... giữa nhân dân tỉnh Quảng Ninh với nhân dân các nước có quan hệ hợp tác với tỉnh. Đồng thời quảng bá, giới thiệu về văn hóa, mảnh đất, con người, chính sách phát triển, qua đó tăng cường sự hiểu biết, nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh với bạn bè quốc tế. Qua đó góp phần thực hiện thành công các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm 2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng thời hướng trọng tâm vào triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy về “xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.


Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, công tác đối ngoại nhân dân; duy trì quan hệ tốt đẹp với các tổ chức phi chính phủ, mở rộng hợp tác với các tổ chức tiềm năng. Để qua đó góp phần thu hút nguồn tài trợ phi chính phủ nước ngoài, phục vụ cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương giảm nghèo, hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tiến hành kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kim Cương (Ủy ban MTTQ tỉnh)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 23255
Đã truy cập: 63377634

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.