Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách pháp luật và các nghị quyết HĐND tỉnh

08/12/2023 19:17

   

Kỳ họp thứ 16-kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Để hoàn thành toàn diện mục tiêu đã đề ra, đòi hỏi phải chủ động khắc phục khó khăn, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chỉ có nhìn về phía trước tiến lên. Các cấp, các ngành, địa phương phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách pháp luật và các nghị quyết HĐND tỉnh. Trung tâm Truyền thông tỉnh trân trọng đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp.

Sau 3 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, tranh luận, thảo luận, chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân; với sự chuẩn bị tích cực, có chất lượng của các cơ quan liên quan; Kỳ họp thứ 16 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, biểu quyết thông qua các nghị quyết đã đủ rõ chín muồi với sự đồng thuận cao. Đây là những quyết sách rất quan trọng và rất cần thiết bảo đảm cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 - năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả giai đoạn 2020 - 2025. Tại kỳ họp này, chúng ta đã tiến hành chặt chẽ việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu bảo đảm: Dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Cũng tại kỳ họp HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Cao Tường Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

HĐND tỉnh thống nhất cao với đánh giá, nhận định: Năm 2023, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thử thách chưa từng có từ đầu nhiệm kỳ tới nay; tỉnh phải triển khai khối lượng công việc rất lớn trong điều kiện tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại trước đây theo các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và chưa kiện toàn đủ lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh; với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, khoa học của Tỉnh ủy, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, ý chí tự lực, tự cường, kiên định, nhất quán mục tiêu, kiên trì trì nỗ lực, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu kinh tế- xã hội. Giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất, tinh thần cải cách, đà tăng trưởng kinh tế 2 con số liên tục trong 09 năm liên tiếp (2015 - 2023), củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên. Tăng trưởng GRDP năm 2023 ước đạt 11,03%, gấp đôi bình quân chung cả nước; quy mô nền kinh tế ước đạt trên 310.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 55.600 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; tạo đột phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 03 tỷ USD, gấp 3,1 lần kế hoạch năm, đang dẫn đầu cả nước. Tạo bước chuyển lớn trong phát triển văn hoá - xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, hoàn thành trước nhiều mục tiêu của cả giai đoạn 2020 - 2025. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt trên 9.400 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020; tạo ra hơn 21.000 việc làm tăng thêm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh đạt được nhiều kết quả tích cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị trí là một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay trước những thử thách chưa từng có càng khẳng định vai trò, vị trí, vị thế của tỉnh Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”, tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, tạo ra thế và lực mới, giữ vững đà phát triển, đổi mới sáng tạo quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và của cả giai đoạn 2020 - 2025. Đó là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố, gắn liền vai trò lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ của Trung ương và phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, phát huy nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh từ hội nhập, liên kết, hợp tác và kết nối, phản ánh ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang của tỉnh Quảng Ninh, phát huy trách nhiệm người đứng đầu,…

HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, công nhân lao động ngành Than và các ngành kinh tế, của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong Tỉnh đã chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, kiên trì phấn đấu, đóng góp tích cực vào thành quả phát triển chung của tỉnh trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay. Trân trọng công lao, trí tuệ, tâm huyết, sức sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục của các cấp, các ngành, địa phương.

Bên cạnh những kết quả, HĐND tỉnh nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như: Phát triển một số ngành kinh tế biển và thu hút đầu tư vào một số khu kinh tế, khu công nghiệp chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế. Giải ngân vốn đầu tư công tỷ lệ đạt thấp, nhiều công trình, dự án trọng điểm chậm tiến độ, vướng mắc về GPMB… Phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ mới, chất lượng cao sản phẩm dịch vụ về đêm còn nghèo. Nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng, có kỹ thuật vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, tai nạn giao thông, dịch bệnh còn tiềm ẩn phức tạp... Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực và quản lý phát triển xã hội có mặt còn hạn chế. Một số cán bộ hạn chế về năng lực trình độ, vi phạm pháp luật, kỷ luật; xuất hiện tâm lý đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, nói chưa đi đôi với làm, hoặc không có sản phẩm cụ thể.

Năm 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng nhìn chung khó khăn, thách thức dự báo có thể nhiều hơn. Tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 28 nghị quyết kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nghị quyết 20 của Tỉnh ủy nhằm thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, toàn diện; đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng bền vững hai con số. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển đô thị bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tiết kiện, chống lãng phí. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Ngay sau đây HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương quán triệt, nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2024, tuyệt đối không được có tâm lý thỏa mãn với kết quả đạt ban đầu, chủ quan, duy ý chí, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhất là phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 55.600 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch đầu năm đến ngày 31/12/2024 đạt 100%, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các công trình, dự án động lực; giữ vững vị trí đứng đầu các chỉ số phản ánh chất lượng cải cách hành chính, cải thiện mội trường đầu tư, kinh doanh, thu hút ít nhất 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu nêu trên đòi hỏi phải chủ động khắc phục khó khăn, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chỉ có nhìn về phía trước tiến lên; trong đó cần tập trung vào những định hướng lớn sau đây:

Một là, đặc biệt quan tâm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy; pháp luật của nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh gắn với nâng cao trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, kịp thời chấn chỉnh tình trạng một bộ phận cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, trì trệ, chủ quan, duy ý chí trong quá trình triển khai nhiệm vụ… Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ “5 thật”, “6 dám”. Đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể, bám sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, vì dân, lắng nghe dân, thấu cảm với nhân dân, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, đến cùng, dứt điểm và có kết quả, hiệu quả đo lường được, làm tròn bổn phận, chức trách được giao; rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, vừa tập trung vào những vấn đề cấp bách đặt ra, vừa chú trọng các chủ trương lớn mang tính chiến lược, lâu dài, xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực thi công vụ, nhất là lĩnh vực đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho người dân…

Hai là, chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, hành động, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; sâu sát cơ sở, nêu cao ý thức phục vụ và gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm, tận lực hành động vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, dựa vào nhân dân để giám sát và đánh giá cán bộ; lấy kết quả sản phẩm công việc, chất lượng phục vụ, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm thước đo đánh giá năng lực và phẩm chất cán bộ, công chức. Nâng cao năng lực quản trị của chính quyền địa phương hiện đại, tự chủ, năng động, hiệu quả. Ðẩy mạnh phân cấp, phân quyền khoa học, hợp lý giữa các cấp chính quyền tạo sự chủ động, năng động cho cơ sở, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nâng cao trách nhiệm giải trình. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, tạo chuyển biến mới về chất lượng cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, xây dựng văn hóa phục vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Ba là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công gắn trách nhiệm người đứng đầu là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đây không chỉ là một trụ cột bảo đảm phát triển kinh tế- xã hội bền vững, mà còn tạo ra nguồn lực, động lực phát triển mới theo phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt thu hút ngoài ngân sách, thúc đẩy đầu tư xã hội, nhất là thông qua hình thức đối tác công - tư (PPP); nội lực là căn bản, quyết định; ngoại lực là quan trọng, đột phá, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu.

Kiên quyết khắc phục triệt để những yếu kém trong khâu tư vấn, khảo sát, thiết kế, chuẩn bị đầu tư, đấu thầu; bảo đảm các dự án khởi công mới, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024 đủ điều kiện phân bổ nguồn vốn ngay từ đầu năm theo quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công. Xử lý nghiêm tình trạng đầu năm ghi vốn - giữa năm điều vốn - cuối năm trả vốn, xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “dưới duyệt - trên cấp”, chạy theo cơ sở.

Bốn là, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và vị thế rất quan trọng của Quảng Ninh, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, xác định tầm nhìn trong chủ trương và hành động phát huy có hiệu quả nội lực của tỉnh: Đó là, địa chính trị, địa kinh tế, địa nhân văn “có một, không hai” sơn kỳ, thủy tú; là nguồn lực ngân sách địa phương quy mô ngày càng lớn; là tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, có tiềm năng khác biệt, nhiều lợi thế so sánh để khai thác, sử dụng phát triển kinh tế tổng hợp; là giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh; là nguồn lực khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân trong nước quy mô rất lớn; là cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là năng lực vượt trội của hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ, y tế,...

Với tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực, chủ động đón bắt các xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển dịch chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất trong xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập, toàn cầu hóa, cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại để nâng cao hiệu quả thu hút có chọn lọc tối đa nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các KCN, KKT, giải phóng mọi nguồn lực phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa; giữ vững đà tăng trưởng bền vững trên hai con số của cả giai đoạn 2021-2025 và tạo nền tảng vững chắc cho cả giai đoạn 2025-2030.

Thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, kết hợp chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, lấy du lịch làm mũi nhọn gắn với đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phát triển bền vững kinh tế biển. Kiên trì, sáng tạo triển khai mô hình tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực” nhằm tối ưu hóa trong khai thác các hành lang kinh tế, không gian phát triển mới đã định hình gắn với thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng, sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực tự nhiên vì mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ các công trình giao thông, đồng thời quan tâm phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp bền vững và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, đồng hành thực chất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị.

Năm là, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người toàn diện, xây dựng nền văn hóa đặc sắc giàu bản sắc Quảng Ninh trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển kinh tế nông thôn, tiếp tục thu hẹp chênh lệch vùng miền, khoảng cách giàu nghèo; mở rộng quy mô, phạm vi bao phủ đi đôi với nâng cao chất lượng bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội theo tiêu chí “hạnh phúc”, nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, công nhân lao động ngành Than. Chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, bảo vệ sức khỏe nhân dân, củng cố và phát triển hệ thống y tế chuyên sâu và y tế cơ sở; bảo đảm nhu cầu thiết yếu về nước sạch sinh hoạt theo quy chuẩn đối với mọi người dân…

Sáu là, nâng cao hiệu quả, thực chất công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân, gắn với trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của các cơ quan tư pháp, xây dựng nền tư pháp ở địa phương trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, hiện đại, dễ tiếp cận. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi hoàn cảnh.

Với những kết quả đã đạt được, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp trực tiếp của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan, các đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri, Nhân dân với kỳ họp; cảm ơn các cơ quan thông tin báo chí của Trung ương, địa phương và các cơ quan phục vụ đã góp phần tích cực vào thành công của kỳ họp. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bằng việc làm, hành động cụ thể; thường xuyên giữ mối liên hệ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, quan tâm chuyển tải, phản ánh chính đáng của cử tri và Nhân dân, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri; tích cực giám sát việc tổ chức, thi hành nghị quyết của HĐND, xứng đáng với sự tin tưởng, sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân trong tỉnh.

Trong thời gian còn lại của năm 2023, các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung cao độ từng ngày, kể cả ngày nghỉ để quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, nhất là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội. Ngay sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến rất gần, HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung chuẩn bị chu đáo kế hoạch để Nhân dân được vui Tết, đón Xuân đầm ấm, an vui, hạnh phúc; đặc biệt quan tâm, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về thành tựu của đất nước, nhất là của địa phương trong năm qua tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, vui mừng, hòa quyện giữa lòng dân với ý Đảng, nhân lên niềm tự hào, khát vọng phát triển phồn vinh và hạnh phúc.

Với truyền thống, sức mạnh đoàn kết, thống nhất, “kỷ luật và đồng tâm”, năng động, sáng tạo, kết quả đạt được trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tạo ra sức mạnh mới, động lực mới, khí thế mới chúng ta vững tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và cả giai đoạn 2020-2025, tiếp nối vun đắp những giá trị cốt lõi của Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc” bằng tinh thần kiên định, nhất quán, kế thừa và đổi mới đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa, trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 13542
Đã truy cập: 61765531

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.