Bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV: Thông qua 28 nghị quyết quan trọng

08/12/2023 18:30

    

Sau 3 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, tranh luận, chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, hôm nay, ngày 8/12, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND tỉnh khóa XIV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 28 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ các đại biểu HĐND tỉnh.


Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, đã có 72 lượt ý kiến phát biểu tham gia vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó có 54 lượt ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ các nội dung kỳ họp. Trong phiên chất vấn, trên tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, đi vào những vấn đề trọng tâm, đang nổi lên trong công tác quản lý, điều hành, đã có 12 ý kiến chất vấn các Ủy viên UBND tỉnh, được cử tri, nhân dân theo dõi, đánh giá cao tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính gồm: Công tác giải ngân vốn đầu tư công; công tác quản lý Nhà nước đất đai, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực đất đai, môi trường; các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, phòng chống ma túy trong học đường...

Báo cáo tổng hợp các ý kiến của đại biểu qua các phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các ý kiến tham gia tại kỳ họp được đánh giá rất chất lượng, suy nghĩ, đi thẳng vào vấn đề, đúng, trúng, kết nối đời sống thực của người dân, đem lại cho cử tri cái nhìn rõ ràng, chi tiết và đa chiều về nhiều vấn đề nổi cộm của đời sống kinh tế - xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm của cả hệ thống chính trị.

Đặc biệt, việc tương tác giữa đại biểu theo dõi kỳ họp trực tuyến và người trả lời chất vấn qua các kênh truyền thông rất thiết thực, kết nối với đời sống thực của người dân về những vấn đề cụ thể, đến những vấn đề lớn của tỉnh. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết chất lượng kỳ họp.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tiếp thu, giải trình làm rõ một số ý kiến. Đồng thời đưa ra các giải pháp trong điều hành kinh tế năm 2024 và những năm tiếp theo của UBND tỉnh với các nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, toàn diện; đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống của nhân dân.

Chủ tọa Kỳ họp đã điều hành thông qua 28 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2024, mà còn của cả giai đoạn.


Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình làm rõ một số ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

Cụ thể, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh; quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Kỳ họp đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, biểu quyết thông qua các nghị quyết đã đủ rõ chín muồi với sự đồng thuận cao. Đây là những quyết sách rất quan trọng và rất cần thiết bảo đảm cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 - năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả giai đoạn 2020 - 2025.

Tại kỳ họp này, đã tiến hành chặt chẽ việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu bảo đảm: Dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Cũng tại kỳ họp HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.


Đại biểu nghiên cứu Nghị quyết trước khi thông qua.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay trước những thử thách chưa từng có càng khẳng định vai trò, vị trí, vị thế của tỉnh Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”, tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, tạo ra thế và lực mới, giữ vững đà phát triển, đổi mới sáng tạo quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và của cả giai đoạn 2020 - 2025.

Năm 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức dự báo có thể nhiều hơn. Tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng thể chế hóa các chủ trương của Đảng nhằm thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, toàn diện; đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng bền vững hai con số...

Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương quán triệt, nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2024, tuyệt đối không được có tâm lý thỏa mãn với kết quả đạt được ban đầu, chủ quan, duy ý chí, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhất là phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 55.600 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch đầu năm đến ngày 31/12/2024 đạt 100%, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các công trình, dự án động lực; giữ vững vị trí đứng đầu các chỉ số phản ánh chất lượng cải cách hành chính, cải thiện mội trường đầu tư, kinh doanh, thu hút ít nhất 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.


Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu nêu trên đòi hỏi phải chủ động khắc phục khó khăn, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chỉ có nhìn về phía trước tiến lên; trong đó cần tập trung vào những định hướng lớn đó là: Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy; pháp luật của nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh gắn với nâng cao trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, kịp thời chấn chỉnh tình trạng một bộ phận cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, trì trệ, chủ quan, duy ý chí hoặc rập khuôn máy móc… siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ “5 thật”, “6 dám”.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, hành động, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công gắn trách nhiệm người đứng đầu là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng; khắc phục triệt để những yếu kém trong khâu tư vấn, khảo sát, thiết kế, chuẩn bị đầu tư, đấu thầu...

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và vị thế rất quan trọng của Quảng Ninh, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, xác định tầm nhìn trong chủ trương và hành động phát huy có hiệu quả nội lực của tỉnh: Đó là, địa chính trị, địa kinh tế, địa nhân văn “có một, không hai” sơn kỳ, thủy tú; là nguồn lực ngân sách địa phương quy mô ngày càng lớn; là tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, có tiềm năng khác biệt, nhiều lợi thế so sánh để khai thác, sử dụng phát triển kinh tế tổng hợp; là giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh; là nguồn lực khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân trong nước quy mô rất lớn; là cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là năng lực vượt trội của hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ, y tế...; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người toàn diện, xây dựng nền văn hóa đặc sắc Quảng Ninh trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng NTM nâng cao và phát triển kinh tế nông thôn, tiếp tục thu hẹp chênh lệch vùng miền, khoảng cách giàu nghèo; mở rộng quy mô, phạm vi bao phủ đi đôi với nâng cao chất lượng bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội theo tiêu chí “hạnh phúc”.

Với truyền thống, sức mạnh đoàn kết, thống nhất, “kỷ luật và đồng tâm”, năng động, sáng tạo, kết quả đạt được trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tạo ra sức mạnh mới, động lực mới, khí thế mới chúng ta vững tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và cả giai đoạn 2020-2025, tiếp nối vun đắp những giá trị cốt lõi của Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc” bằng tinh thần kiên định, nhất quán, kế thừa và đổi mới đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa, trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; nhân dân ngày càng hạnh phúc.

Các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16, Khóa XIV

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

(2) Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã, phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(3) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh.

(4) Nghị quyết về việc quy định một số chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

(5) Nghị quyết hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc thường xuyên một số các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Ninh.

(6) Nghị quyết hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025.

(7) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

(8) Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

(9) Nghị quyết về dừng chủ trương một số dự án đầu tư công.

(10) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh.

(11) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2024.

(12) Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

(13) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 4 năm 2023; Điều chỉnh tên, diện tích dự án, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và hủy bỏ chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua.

(14) Nghị quyết về việc hủy bỏ danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(15) Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(16) Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Quảng Ninh.

(17) Nghị quyết về việc thông qua Quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(18) Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê do tỉnh Quảng Ninh quản lý.

(19) Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(20) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

(21) Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.

(22) Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

(23) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024.

* Các nghị quyết Đoàn Thư ký không trình bày tại kỳ họp và được gửi đến đại biểu xin ý kiến:

(24) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh.

(25) Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

* Các Nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ:

(26) Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

(27) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh.

(28) Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Điệp Văn Chiến, nguyên Chánh thanh tra tỉnh và ông Đinh Thọ Phúc, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đỗ Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 13490
Đã truy cập: 61765479

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.