Đảm bảo hiệu quả trong sắp xếp đơn vị hành chính

21/09/2023 15:02

So với cả nước, Quảng Ninh là tỉnh đi đầu triển khai thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức, bộ máy. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Ninh tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (tháng 7/2023). Ảnh: Quốc Thắng

Quảng Ninh đã cụ thể hóa một cách sáng tạo các nghị quyết, chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quán triệt, triển khai của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp được thực hiện bài bản, quyết liệt, kịp thời, tranh thủ được cơ hội thuận lợi; đảm bảo đúng quy trình, chỉ đạo của Trung ương, quy định của pháp luật; coi trọng khâu thông tin, tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh.

Giai đoạn 2019-2021, Quảng Ninh thực hiện sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện khuyến khích, đó là sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long để mở rộng địa giới hành chính và không gian phát triển của TP Hạ Long. Đối với cấp xã, thực hiện sắp xếp 16 đơn vị hành chính cấp xã tại 5 địa phương (Uông Bí, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà), trong đó 9 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp do có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định, 7 đơn vị hành chính cấp xã có liên quan đến việc sắp xếp.

Cùng với đó, tỉnh cũng tiến hành rà soát, sắp xếp lại các thôn, bản, khu phố (thực hiện sắp xếp, sáp nhập, giải thể 48 thôn, bản, khu phố thuộc 7 địa phương). Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, 9 đơn vị hành chính cấp xã, 23 thôn, khu phố. Toàn tỉnh còn 13 đơn vị hành chính cấp huyện, 177 đơn vị hành chính cấp xã, 1.542 thôn, bản, khu phố. Đến năm 2022, tiếp tục giảm từ 1.542 thôn, bản, khu phố xuống còn 1.452 thôn, bản, khu phố.

Bà Hoàng Thị Nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu) cho biết: Sau sáp nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị trấn Bình Liêu được mở rộng về quy mô, diện tích, dân số… Qua đó, tạo thuận lợi cho địa phương quy hoạch phát triển không gian đô thị phù hợp với xu thế phát triển chung, đặc biệt trong điều kiện huyện Bình Liêu xác định lấy phát triển du lịch làm khâu đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, làm động lực thực hiện các chỉ tiêu phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Quy hoạch mới được phê duyệt sử dụng trên phạm vi toàn bộ ranh giới hành chính thị trấn Bình Liêu và mở rộng ra khu vực xã Lục Hồn và xã Vô Ngại hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế và đô thị, kỳ vọng diện mạo mới trong tương lai, góp phần gia tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị theo xu hướng hiện đại, đồng bộ từng bước phát triển thành đô thị loại IV giai đoạn 2025-2030.

Đặc biệt là thu hút đầu tư phù hợp với tính chất đô thị miền núi, biên giới; xứng đáng là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; là điểm hội tụ của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện. Sau sáp nhập đến nay, đại bộ phận nhân dân phấn khởi, thích ứng, bắt nhịp nhanh với đời sống văn hóa mới trong lao động, sản xuất, nhất là phát triển kinh tế, làm giàu và thoát nghèo bền vững.

Có thể thấy, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Quảng Ninh đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thực tế chứng minh, việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đáp ứng yêu cầu đề ra, hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Trung ương và định hướng phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

Tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả giai đoạn trước, trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch 222/KH-UBND (ngày 28/8/2023) triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Kế hoạch yêu cầu xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp, ngành trong triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng, hiệu quả.

Kế hoạch cũng yêu cầu việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải phù hợp với các quy định hiện hành về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phù hợp với quy hoạch từng địa phương, chương trình phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tình hình thực tiễn địa phương trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, chặt chẽ, thận trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù, trong đó phải xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân.

Với khối lượng công việc nhiều, thời gian ngắn, yêu cầu cao, cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ. Hiện Sở Nội vụ đang chủ trì tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ thẩm định, dự kiến hoàn thành trước 20/10/2023 (trước 10 ngày so với thời hạn Trung ương quy định).

Thanh Hoa


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 16713
Đã truy cập: 58306683

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.