Chuẩn bị tốt các Hội thảo về giá trị văn hóa, con người và những đột phá phát triển của tỉnh

07/09/2023 18:00

Ngày 7/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về tiến độ tổ chức Hội thảo về “Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững” và Hội thảo “Làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn trong tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh, góp phần bổ sung lý luận của Đảng về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN ở Việt Nam”. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tiến độ chuẩn bị cho các hội thảo. Theo đó, Hội thảo “Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững” sẽ do Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tạp chí Cộng sản tổ chức, với sự tham dự của gần 200 đại biểu. Nội dung chính của hội thảo sẽ xoay quanh các nhóm vấn đề lớn, gồm: Những nội dung cơ bản về lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh; Quảng Ninh nhận diện các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; một số giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh.

Qua hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa, con người, làm nền tảng tạo động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững; khẳng định quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa, giàu bản sắc; tuyên truyền những kinh nghiệm của tỉnh trong việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh…

Đối với Hội thảo “Làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn trong tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh, góp phần bổ sung lý luận của Đảng về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN ở Việt Nam”, đây là hội thảo do Hội đồng Lý luận Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức ở quy mô cấp quốc gia.

Hội thảo sẽ tập trung làm rõ những vấn đề lý luận chung về tư duy, hành động, đột phá phát triển; bàn về tư duy và hành động đột phá phát triển trong đổi mới sáng tạo, phương thức xây dựng, phát triển của tỉnh Quảng Ninh trên các ngành, lĩnh vực, địa bàn tiêu biểu; đánh giá vai trò, tầm quan trọng của tư duy và hành động đột phá trong sự phát triển của tỉnh; những giải pháp, kinh nghiệm góp phần cung cấp nền tảng, tầm nhìn cho việc tiếp tục thúc đẩy tư duy và hành động đột phá vào sự phát triển và thay đổi của tỉnh…

Hai Hội thảo là các sự kiện quan trọng, hướng đến chào mừng 60 năm thành lập tỉnh. Hiện nay, các ngành, đơn vị đang tích cực đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đảm bảo chất lượng, thời gian tổ chức hội thảo xong trước 30/10/2023.


Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo tại hội nghị.

Qua ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện kế hoạch chi tiết tổ chức các hội thảo. Mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo tính khoa học, tính lý luận, khách quan và mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là phải chuẩn bị tốt hệ thống tài liệu, tư liệu phục vụ cho các bài viết, bài tham luận có chất lượng về Quảng Ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đặc biệt lưu ý chuẩn bị tốt nội dung cho Hội thảo về “Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững” bởi đây hội thảo sẽ bổ sung những căn cứ khoa học, lý luận và thực tiễn trong quá trình nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện Đề án và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

Song song với tổ chức hội thảo, đồng chí cũng đề nghị các cơ quan tham mưu bám sát vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, sớm hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Tiêu đề và nội dung Nghị quyết cần phải có chiều sâu, chứa đựng những nội dung mới, phản ánh đúng bản chất khách quan trên cơ sở kế thừa Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đồng thời bổ sung phát triển các quan điểm, tư tưởng từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề, kết luận của Trung ương, của tỉnh, nhất là tư tưởng tại Hội thảo văn hóa toàn quốc năm 2021.

 

Thu ChungTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 15400
Đã truy cập: 58305370

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.