Đông Triều:

Chuyển đổi số - Nền tảng để phát triển

25/05/2022 13:54

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, TX Đông Triều đã từng bước triển khai với nhiều giải pháp, đồng thời xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là nền tảng để phát triển thành phố trong tương lai.

Đông Triều xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, gắn chặt với quá trình phát triển KT-XH, bảo đảm vững chắc QP-AN trên địa bàn thị xã.

TX Đông Triều họp bàn các nội dung liên quan đến chuyển đổi số.

Xu thế tất yếu

Năm 2022, Đông Triều xác định là năm của một giai đoạn mới, đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ chuyển đổi số của thị xã. Là sự chuyển đổi về phương thức, quy trình vận hành, cách làm việc trong mọi lĩnh vực, TX Đông Triều ưu tiên triển khai chuyển đổi số trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, xây dựng đô thị thông minh... Qua đó, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định.

Về lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; quản lý nông nghiệp dựa trên công nghệ số, xây dựng nền tảng dữ liệu số phục vụ quản lý ngành. Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất kinh doanh, quản lý giám sát, truy xuất nguồn gốc nông sản, chuỗi cung ứng sản phẩm, phát triển thương mại điện tử nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm chủ lực OCOP lên 2 sàn thương mại điện tử của tỉnh (Posmart và Vostro) và sàn thương mại điện tử thị xã (dongtrieumart.vn). Trong lĩnh vực y tế, thực hiện triển khai phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân.

Ở lĩnh vực giáo dục, Đông Triều đã triển khai xong giai đoạn 1 (số hóa), đang ở giai đoạn 2 (ứng dụng số hóa). (Ảnh: Giờ học ngoại khóa của học sinh Trường Mầm non Hoa Phượng).

Đặc biệt, ở lĩnh vực giáo dục, Đông Triều đã triển khai xong giai đoạn 1 (số hóa), đang ở giai đoạn 2 (ứng dụng số hóa). Toàn bộ thông tin của cán bộ, giáo viên và học sinh trên toàn thị xã đã được cập nhật lên phần mềm trực tuyến. Xây dựng thành công trang thông tin thư viện điện tử ngành; đang hoàn thiện "Phòng giáo dục điện tử". Bước đầu thành công trong việc xây dựng trường học thông minh, tiếp tục phát triển xây dựng “Trường học điện tử” tiến tới “Trường học số”. Tiếp tục phát huy, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong ngành GD&ĐT. Đặc biệt, hoạt động giáo dục STEM và ứng dụng CNTT trong toàn ngành giáo dục đã được triển khai rộng khắp.

Đối với việc xây dựng chính quyền điện tử, 21 xã, phường đã được thiết lập hệ thống chứng thực điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thành xong việc rà soát, đánh giá và đảm bảo an toàn an ninh thông tin để chuẩn bị kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỷ lệ vùng phủ sóng thông tin di động đạt 100% khu vực dân cư trên địa bàn. Cáp quang phủ rộng tới 100% xã, phường.

Trong thời gian tới, TX Đông Triều tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp và nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, từng bước hoàn thiện hạ tầng số cho xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, phát triển kinh tế số và xã hội số. Dùng chuyển đổi số làm đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Y tế là một trong những lĩnh vực được Đông Triều tập trung thực hiện ngay chuyển đổi số. (Ảnh: Khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế TX Đông Triều)

Chuyển đổi số toàn diện các lĩnh vực

TX Đông Triều xác định rõ chuyển đổi số là vấn đề mới, chưa có mô hình thành công tương tự trong nước để học tập, đặc biệt có nhiều nhiệm vụ khó và phức tạp. Để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 09-NQ/TU, theo Trưởng Phòng VH-TT Đỗ Thị Hà, thị xã đã từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết với tâm thế sẵn sàng, chủ động, xác định sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó giúp các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản của chuyển đổi số.

Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện chuyển đổi số toàn diện tất cả các lĩnh vực trên địa bàn thị xã, việc triển khai được thực hiện kiên quyết, liên tục với tinh thần chủ động và có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được của xây dựng chính quyền điện tử, dữ liệu số đã có, vận dụng phù hợp với đặc thù thị xã, thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực, đi đôi với đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ. Đồng thời, đồng bộ với cải cách hành chính nhằm chuyển đổi căn bản phương thức làm việc trong hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng; hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân.

Đông Triều đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số từ thị xã đến 21 xã, phường do người đứng đầu chính quyền các cấp làm trưởng ban. Tập trung ưu tiên thực hiện ngay chuyển đổi số ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, xây dựng đô thị thông minh… Xác định một số nhiệm vụ chính sẽ triển khai năm 2022, tiêu biểu như: Triển khai phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, mục tiêu đạt 100% người dân Đông Triều có hồ sơ sức khỏe điện tử, được sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe người dân, từng bước thay thế y bạ giấy; tích hợp các hệ thống y tế với nền tảng tiêm phòng Covid-19.

Xây dựng mô hình “Trường học điện tử”, “Lớp học điện tử” tại 8-10 trường từ cấp mầm non đến THCS, hướng tới xây dựng “Trường học số”; xây dựng hệ thống quản lý giáo dục thông minh trên cơ sở khai thác hiệu quả các phòng học, trường học hiện đại đã đầu tư…

Các doanh nghiệp ở Đông Triều tích cực hưởng ứng trong chuyển đổi số. (Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty CP Gạch ngói Đất Việt)

Xây dựng kế hoạch thí điểm Trung tâm Hành chính công thị xã là mô hình chuyển đổi số và hướng đến nhân rộng; xây dựng kế hoạch phát triển Việt Dân là xã NTM thông minh - kiểu mẫu. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã. Số hóa kết quả thủ tục hành chính còn hiệu lực. Hoàn thành cơ sở dữ liệu về CBCCVC trong hệ thống chính trị tạo nguồn dữ liệu cốt lõi cho phát triển chính quyền số; triển khai cơ sở dữ liệu về đất đai; triển khai ISO điện tử…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông về chuyển đổi số hướng tới người dân là trung tâm, truyền thông đến mọi người dân, doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, thúc đẩy phát triển công dân số trên địa bàn thị xã.

Thanh Hằng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 14770
Đã truy cập: 40959450

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.